Silivri’nin 2020 Yılı Performans Programı kabul edildi

Silivri’nin 2020 Yılı Performans Programı kabul edildi

15.10.2019 16:38:27

Silivri Belediyesi'nin 2020 Mali Yılı Performans Programı görüşülerek oybirliğiyle kabul edildi.

 

Ekim ayı meclis toplantısının 3. Birleşimi'nde 2020 Mali yılı performans programı ve bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu görüşüldü.  Volkan Yılmaz başkanlığında gerçekleşen oturumda meclis üyeleri performans programıyla ilgili görüş ve eleştirilerini dile getirdi. Yapılan görüşmelerin ardından Silivri Belediyesi 2020 Mali Yılı Performans Programı oybirliğiyle kabul edildi.

 

YILMAZ: PERFORMANS PROGRAMI, ÖZENLİ BİR ÇALIŞMA VE DEĞERLENDİRME SONUCU 2020-2024 STRATEJİK PLAN DOĞRULTUSUNDA HAZIRLANDI

Başkan Volkan Yılmaz, performans programı hakkında şu bilgilendirmede bulundu: “Performans programı, bir mali yılda kamu idaresinin stratejik planı doğrultusunda yürütmesi gereken faaliyetleri, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren, idare bütçesi ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına esas teşkil eden programdır. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9'ncu maddesi ile kamu idarelerine yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlama yükümlülüğü getirmiştir. Kamu idarelerince bütçeleri, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlanmalıdır. Performans programı, önümüzdeki mali yılda yürütülecek faaliyetleri belirlediğinden, özenli bir çalışma ve değerlendirme sonucu 2020-2024 Stratejik Plan doğrultusunda hazırlanmıştır.”

2020 mali yıl bütçesinin stratejik amaçlara göre dağılımı ise şöyle belirlendi:

  1. Vatandaş Memnuniyeti Odaklı Kurumsal Yapı ve Yönetim Anlayışını Oluşturmak - 55.143.000 TL.
  2. Sürdürülebilir Şehirleşme ve Çevre Anlayışıyla Altyapısı Güçlü, Yenilikçi, Teknolojik Gelişmelere Açık Büyüyen Kent Oluşturmak - 64.810.000 TL.

3.Çevre, İnsan ve Toplum Sağlığı ve Yaşam Kalitesini Önceliğine Alan Yönetim Anlayışını Geliştirmek - 29.054.000 TL.

4.Tarımsal, Turistik, Tarihi ve Doğal Dokuyu Sürdürülebilir ve Rekabetçi Bir Anlayışla Koruyup, Geliştirerek Marka Kent Oluşturmak - 12.749.000 TL.

5.Kapsayıcı Sanat, Spor ve Kültürel Faaliyetleri Gerçekleştiren, Yoksulluğu ve Eşitsizliği Ortadan Kaldıran, Birleştirici Sosyal Belediyeciliği Hayata Geçirmek Suretiyle Mutlu Bir Silivri Oluşturmak - 28.479.000 TL.

Genel toplam olarak 190.235.000 TL öngörülüyor.

 

TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI

Personel giderleri, SGK devlet primi giderleri, mal ve hizmet alım giderleri, faiz giderleri, cari transferler, sermaye giderleri, sermaye transferleri, borç verme, yedek ödenek gibi kalemler toplandığında, toplam bütçe kaynak ihtiyacı ise 296.000,000,00 TL olarak planlandı.

Hazal BAŞARAN

 

YORUM YAP