Silivri Encümeninin 28 Ağustos gündemi

Silivri Encümeninin 28 Ağustos gündemi

11.09.2019 10:27:46

Silivri Belediye Meclisi 28 Ağustos tarihli oturumunda birçok farklı konuyu ele alarak oybirliğiyle kararlaştırdı.

Silivri Encümenin 28 Ağustos tarihli gündeminden çıkan kararların bir bölümü şöyle:

KIYI KENAR İHLALİ HAKKINDA YIKIM
* Semizkumlar Mahallesi, 5389 parselin önü (güneyi) kalan yer ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkalığının 25/06/2019 tarih ve 4180-87399 (EBYS:811948) sayılı yazısına istinaden Semizkumlar Mahallesi, 5389 parsel güneyinde kalan yapılar ile ilgili yapılan kontrollerde; Silivri Belediyesi Plan Proje Müdürlüğünün 18/07/2019 tarih ve 818393 sayılı yazısında şikayete konu olan kaçak yapının 5389 parsel güneyinde kıyı kenar çizgisi içerisinde kaldığı tespit edilmiş, bahse konu yapının kim tarafından ve ne zaman yapıldığı tespit edilememiş olup, 19/08/2019 tarih ve 2019/4-B-16 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir.
3621 sayılı Kıyı Kanun gereği kıyı kenar çizgisi içinde bulunduğundan ve ruhsata bağlanamayacağından bahisle 3194 sayılı İmar Kanunun 32. Maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
* Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizce Gümüşyaka Mahallesi'nde 27/06/2019 tarihinde yapılan kontrolde; Hazal T.tarafından Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin Evcil-Sokak ve Ahır Hayvanları ile İlgili Hükümler bölümü olan 6. maddenin 1. fıkrasının (a) ve (b) bendine aykırı olarak 5 (beş) adet küçükbaş ve 15 (on beş) adet koyun beslediği, hayvanları dışarı salarak otlattığı tespit edilmiştir.
Hazal T.'ne 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32.maddesi gereğince 320,00 TL para cezası takdiri ile uyarılmasına tekrar yapılacak denetimde tespiti halinde para cezası miktarının arttırılarak yasal işlem yapılması yoluna gidilmesine encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

RUHSATSİZ İŞ YERLERİNE KAPATMA
*Kavaklı Mahallesi, İstiklal Caddesi, No:81 adresinde yapılan kontrol neticesinde ruhsatsız faaliyet gösteren Kabaklarlı Mensucat ve Plastik san. Tic. A.Ş.'ye ait Birincil Formdaki Plastik ve Kauçuk Toptan Ticaret faaliyet konulu işyerinin açma ve çalışma ruhsatının olmadığı tespit edilmiştir.
*Mimarsinan Mahallesi'nde yapılan kontrol neticesinde ruhsatsız faaliyet gösteren Selahattin M.'ya ait bakkal faaliyet konulu işyerinin açma ve çalışma ruhsatının olmadığı tespit edilmiştir.
*P.M.Paşa Mahallesi'nde yapılan kontrol neticesinde ruhsatsız faaliyet gösteren Salih D.'a ait kahvehane faaliyet konulu işyerinin açma ve çalışma ruhsatının olmadığı tespit edilmiştir.
* Alibey Mahallesi'nde yapılan kontrol neticesinde ruhsatsız faaliyet gösteren Berkcan G.'e ait oto yıkama faaliyet konulu işyerinin açma ve çalışma ruhsatının olmadığı tespit edilmiştir.
Söz konusu işyeri hakkında, 2005/9207 Karar Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6.Maddesi "Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan açılan işyerleri yetkili idareler tarafından kapatılır" hükmü doğrultusunda işletmeye kapatılmasına encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

İMAR BARIŞI SONUÇLARI
*Selimpaşa Mahallesi, 429 ada, 8 parsel üzerinde Ertuğrul K. tarafından kaçak ve ruhsatsız olarak 10X20 metre ebatlarında tek katlı, basit hayvancılık amaçlı yapı yapıldığı tespit edilmiş olup, 07/01/2015 tarih ve 2014/7-16 sayılı Yapı Tatil Tutanağı tanzim edilmiştir.
Başkanlık Makamının ilgi 27/05/2019 tarihli 795081 sayılı yıkım oluruna istinaden 3194 sayılı İmar Kanununu gereği bahse konu yapının yıkımı 18/07/2019 tarihinde Belediyemizce gerçekleştirilmiş olup, ilgi Fen İşleri Müdürlüğünün 19/07/2019 tarihli 818995 sayılı yazı ile yıkım masrafının 974,68 TL olduğu bildirilmiştir.
Bu nedenle; 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesinde “…. ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan bina, belediye encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip, belediye veya valilikçe yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir.” denildiğinden ilgi Fen İşleri Müdürlüğünün 19/07/2019 tarihli 818995 sayılı yazıda 974,68 TL olarak hesaplanan yıkım masrafının parsel malikleri 1/3 hisseli Nurgül U.'ya 324,89 TL, 1/3 hisseli Nuray K.İ'ye 324,89 TL ve 1/3 hisseli Yasin Hutbi K.'ya 324,90 TL'nin tahakkuk ve tahsilatının yapılmasına encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

YORUM YAP