Mart gündeminde imar denetimleri ele alındı

Mart gündeminde imar denetimleri ele alındı

01.04.2016 10:11:33

Encümenin Mart ayı oturumlarında imar konularında aldığı kararlar şöyle:
Selimpaşa Mahallesi 16-17 pafta 5526 parsel yazılı yere ait şikayet dilekçesine istinaden mahallen yapılan kontrolde Meliha Sarkaya tarafından, zemin kat ön cephede bulunan terasın 4.80x4.00 metre ölçülerinde büyütüldüğü ön cephede bulunan girişin iptal edildiği ve yan cepheye alındığı bununla birlikte yan komşu çekme mesafesine kadar kapalı alan oluşturulduğu arka cephede iptal edilen terasın yerinde yapıldığı büyütüldüğü ve kapatılarak m2 artırıldığı (1.50x7.5), 1. Kat ön cephedeki balkonların kapatılarak meskene katılarak m2 artırıldığı ve arka cephede bulunan balkonun büyütüldüğü tespit edilmiş olup, 28/01/2016 tarih ve 2016/1-17 sayılı Yapı Tatil Tutanağı ile mühürlenmiştir.
3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrası doğrultusunda; mal sahibine verilen yasal süre içinde uygun hale getirildiğine dair herhangi bir başvuruda bulunulmadığından Meliha Sarkaya'ya 2.000,00 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
&&&
Semizkumlar Mahallesi 60 ada 1 parsel (Marmara Uyumkent Sitesi) açık adresi yazılı yere 18/12/2015 tarih ve 279484 sayılı şikayet dilekçesine istinaden mahallen yapılan kontrolde ruhsat ve eki olan onaylı mimari projesine aykırı olarak 2 nolu bağımsız bölüm ve 3 nolu bağımsız bölümlerde birinci normal kat, arka cephedeki balkonların büyütüldüğü tespit edilmiş olup, 22/01/2016 tarih ve 2016/1-13 sayılı Yapı Tatil Tutanağı ile mühürlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrası doğrultusunda mal sahibine verilen yasal süre içinde uygun hale getirildiğine dair herhangi bir başvuruda bulunulmadığından Rüstem Özdoğan'a 2.000,00 TL, Pemra Yılmaz'a 2.000,00 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
&&&
Cumhuriyet Mahallesi 99 ada 19 parselle ilgili şikayet dilekçesine istinaden mahallen yapılan kontrolde Ahmet Alkan Çelik ve Hissedarları tarafından kaçak ve ruhsatsız olarak 14,16x3,20 ebatlarında yapı yapıldığı (konteyner) tespit edilmiş olup, 18/02/2016 tarih ve 2016/1-24 sayılı Yapı Tatil Tutanağı ile mühürlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince; toplam 45,32 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca I. sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m² için 4,742135 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak toplam 790.36 TL'nin; 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre, Ahmet Alkan Çelik'e 790.36 TL para cezasının tayinine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
&&&
Sancaktepe Mahallesi 404 ada 1 parsel üzerinde şikayet dilekçesine istinaden mahallen imar arşiv dosyasında ve mahallen yapılan kontrolde İbrahim Köksal tarafından 30/11/1988 tarih ve tasdikli mimari projesinde gözüken A5 blok aykırı olarak; arka cephe zemin kat mutfak balkonunun kapatılarak ve büyüterek mutfak hacmine dahil edildiği tespit edilmiş olup, 26/02/2016 tarih ve 2016/2-2 sayılı Yapı Tatil Tutanağı ile mühürlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince; toplam 3.22 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca IV. sınıf, B grubuna girdiği ve her bir m² için 39.517795 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak toplam 790,36 TL'nin; 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre, İbrahim Köksal'a 790,36 TL para cezasının tayinine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
&&&
Beyciler Mahallesi, 12 pafta 519 parsel yerde bulunan Akbaba Tarım ve Hayvancılık Gıda Sanayi Ticaret San. Tic. A.Ş'ne ait olan yer ile ilgili; 26/01/2009 tarih ve 2009-2 sayılı yapı ruhsatı düzenlenen yapılara onaylı projesine aykırı imalat yapılmasından dolayı 10/12/2010 tarih ve 2010/6-12 sayılı ve 18/03/2011 tarih ve 2011/2-19 sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiştir. İlave ruhsatsız olarak 21,30x80 metre ölçülerinde bina temeli ve 5,40x12,10 metre ölçülerinde fosseptik yapılmasından dolayı 17/11/2015 tarih ve 2015/7-20 sayı ile 3 nolu yapı tatil tutanağı düzenlenmiştir. Söz konusu yerde mahallen yapılan kontrolde, 3 nolu yapı tatil tutanağı ile mühürlenen ruhsatsız yapıda çalışmaya devam edilerek kolonların yerleştirildiği ve çatısının kapatıldığı, ayrıca fosseptik inşaatına devam edildiği tespit edilmiş olup, 20/02/2016 tarih ve 2016/1-25 sayılı Yapı Tatil Tutanağı ile mühürlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin c fıkrasının 5. Bendine istinaden para cezası 2 katı alınacağı hükmü gereğince; toplam 1769.34 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca II. sınıf, B grubuna girdiği ve her bir m² için 17,387830 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak toplam 172,283.9 TL nin;
3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre, Akbaba Tarım ve Hayvancılık Gıda Sanayi Ticaret San. Tic. A.Ş'ne 172,283.9 TL para cezasının tayinine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
&&&
Çeltik Mahallesi 1876 parsel üzerinde mahallen yapılan kontrolde Abdulgafur Abdal tarafından kaçak ve ruhsatsız olarak 12x10 metre ölçülerinde tek katlı yığma yapıldığı tespit edilmiş olup, 26/02/2016 tarih ve 2016/2-1 sayılı Yapı Tatil Tutanağı ile mühürlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince; toplam 120 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca III. sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m² için 28,452812 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak toplam 10,243.01 TL'nin;
3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre, Abdulgafur Abdal'a 10,243.01 TL para cezasının tayinine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
&&&
Beyciler Mahallesi 1836 parsel üzerinde şikayet dilekçesine istinaden mahallen yapılan kontrolde; ne zaman inşa edildiği belirlenemeyen mevcut 12,80x11,30 metre zemin kat+1.normal kat+çatı katından oluşan betonarme ev, ilaveten ruhsatsız 10x6 metre ölçülerinde havuz yapıldığı komşu 392 parselden geçiş yapmak suretiyle kadastral yola beton atılarak bağlantı yapıldığı tespit edilmiş olup, 01/03/2016 tarih ve 2016/2-3 sayılı Yapı Tatil Tutanağı ile mühürlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince; toplam 60 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca IV. sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m² için 36.356371 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak toplam 7.198,56 TL'nin; 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre, İlat Doğanşen'e 7.198.56 TL para cezasının tayinine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
&&&
Ortaköy Mahallesi 227 ada 13 parsel üzerinde mahallen yapılan kontrolde Yusuf Karakaş tarafından kaçak ve ruhsatsız olarak 8x8 metre ebatlarında tek katlı konteyner tespit edilmiş olup, 08/03/2016 tarih ve 2016/2-6 sayılı Yapı Tatil Tutanağı ile mühürlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince; toplam 64 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca I. sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m² için 4,742135 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak toplam 971,19 TL nin; 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre, Yusuf Karakaş'a 971,19 TL para cezasının tayinine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
&&&
Selimpaşa Mahallesi 744 ada 12 parsel üzerinde mahallen yapılan kontrolde Yusuf Aydınoğlu tarafından onaylı mimari projesine aykırı olarak çekme mesafesi içerisinde tek katlı 11x21 metre ebatlarında kapalı alan oluşturulduğu tespit edilmiş olup, 08/03/2016 tarih ve 2016/2-5 sayılı Yapı Tatil Tutanağı ile mühürlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince; toplam 231 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca III. sınıf, B grubuna girdiği ve her bir m² için 31.614236 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak toplam 30.672,13 TL'nin; 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre, Yusuf Aydınoğlu'na 30.672,13 TL para cezasının tayinine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
&&&
Ortaköy Mahallesi 227 ada 19 parsel üzerinde mahallen yapılan kontrolde Gülin Erdoğan tarafından kaçak ve ruhsatsız olarak 10x10 metre ebatlarında temel seviyesinde beton atılmış olup, 08/03/2016 tarih ve 2016/2-7 sayılı Yapı Tatil Tutanağı ile mühürlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince; toplam 100 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca I. sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m² için 4,742135 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak toplam 1.517,48 TL'nin; 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre, Gülin Erdoğan'a 1.517,48 TL para cezasının tayinine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
&&&
Kadıköy Mahallesi, Mustafa Kemal Caddesi, No:34, 2504 parselde Zekiye Yeşil tarafından kaçak ve ruhsatsız inşaatlar yapıldığı tespit edilmiş olup, 19/04/2010 tarihinde Yapı Tatil Tutanağı tanzim edilerek mühürlenmiş olup, 3194 Sayılı İmar Kanunun 42.maddesi gereği 22/04/2010 tarih ve 518 sayılı encümen kararı ile Zekiye Yeşil'e 233.538.82 TL para cezası kesilmiştir. 08/02/2016 tarihli ve 2015/1791 sayılı İstanbul 3. İdare Mahkemesinin kararına istinaden bahse konu para cezasının iptal edip edilemeyeceği hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24/02/2016 tarihli ve 633-E.305542 sayılı yazısıyla Hukuk İşleri Müdürlüğüne görüş sorulmuş olup, 03/03/2016 tarih ve 308530 sayılı Hukuk işleri Müdürlüğünün yazısında 22/04/2010 tarih ve 518 sayılı Encümen Kararı ile Zekiye Yeşil'e tayin edilen 233.538,82 TL. tutarındaki idari para cezasının iptal edilen 12.802,81 TL'lik kısmın tahakkuktan terkinin sağlanması gerektiği, idari para cezasının 220.735,61 TL'lik kısmının ise hukuka uygun bulunduğunu bildirmiştir. Bu nedenle; 3194 Sayılı İmar Kanunun 42.maddesi gereği 22/04/2010 tarih ve 518 sayılı encümen kararı ile Zekiye Yeşil'e kesilen 233.538.82 TL tutarındaki imar para cezasının 12.802,81 TL'lik kısmının iptal edilmesi için 233.538.82 TL'nin tahakkuk terkin yapılarak Zekiye Yeşil'e 220.735,61 TL para cezasının tayinine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
&&&
Gümüşyaka Mahallesi, 7229 parselin sahil kenarında bulunan taş istinat duvarında; yüzey sularının drenajı yapılmadığı, duvar tabanının denizin gel-git etkisi ile aşındığı bu sebeplerden dolayı duvarın statik ve dinamik yükleri taşıyamayarak kısmen yıkıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu yere ilişkin 23/02/2016 tarihli Teknik Raporda belirtilen istinat duvarının ivedi olarak yıkılması için ilgililerine tebligatta bulunulması, gereği yerine getirilmediği takdirde yıkım masraflarının %20 fazlası ile ilgililerinden tahsil edilmesi kaydı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
Haber Merkezi

YORUM YAP