Kasım Meclisi karara bağlandı

Kasım Meclisi karara bağlandı

10.11.2018 15:06:38

Silivri Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı'nın II. Birleşiminin I. Oturumunda Melih Yıldız'ın Başkan Vekilliğinde görüşülen gündem maddelerinin biri oyçokluğuyla, diğerleri oy birliğiyle kabul edildi.

Silivri Belediyesi Kasım ayı Meclis Toplantısı'nın II. Birleşiminin I. Oturumu, 9 Kasım Cuma günü, saat 10.00'da, Silivri Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Görüşülen 5 gündem maddesinin biri oy çokluğuyla, diğerleri oy birliğiyle karara bağlandı.

MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR
-Gündemin 1. maddesinde görüşülen ilçemiz sınırları içinde bulunan isimsiz cadde ve sokakların isimlendirilmesi ile ilgili İsim Tespit Komisyonu raporunda şu ifadelere yer verildi: “Talep edilen Gümüşyaka Mahallesi, Hüsumet Sokağı'nın isminin Barışçıl Sokağı olarak değiştirilmesi, Gümüşyaka Mahallesi, Yıldıztabya Caddesi ile Serhat Caddesi'ni bağlayan isimsiz sokağa Setenay Sokağı isminin verilmesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu 18/n maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 7/g maddesi uyarınca, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne tavsiye meclis kararı alınmak üzere, İsim Tespit Komisyonunca uygun bulunmuştur.” Gündemin 1. maddesi oy birliğiyle karara bağlandı.

-2. Gündem maddesinde görüşülen Selimpaşa Mahallesi, 6725 parselde kayıtlı Bedesten Çarşısında İnternet ve Bilgi Erişim Merkezi olarak kullanılmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğüne tahsis edilen 13 ve 14 nolu dükkanların tahsisinin iptali ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunda şu ifadelere yer verildi: “Selimpaşa Mahallesi, 6725 parselde bulunan 13 ve 14 nolu dükkanların İnternet ve Bilgi Erişim Merkezi olarak kullanılmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğüne yapılan tahsis işleminin yine Büyükşehir Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğünün talebi üzerine iptali 5393 sayılı yasanın 18/e maddesi gereğince komisyonumuzca uygun görülmüştür.” Gündemin 2. maddesi oy birliğiyle karara bağlandı.

-3. Gündem maddesinde görüşülen Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 8 ada, 130 parselde ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı ile ilgili İmar Komisyonu raporunda şu ifadeler yer aldı: “Silivri ilçesi 02.077.2012 onay tarihli Silivri-TEM Bağlantı Yolu Doğusu ve Batısı ile yakın çevresi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı'nda uygulamayı kolaylaştırma maksadı ile hazırlanan 8 ada 130 parsele ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı oy çokluğu ile uygun bulunmuştur.” Gündemin 3. maddesi muhalefet grubunun ret oylarına karşılık oy çokluğu ile meclisten geçti.

-Gündemin 4. maddesinde görüşülen Silivri Belediyesi ile Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) ile Silivri Hayvan Haklarını Koruma Derneği (SİHAYDER) arasında sokak hayvanlarının korunması ve ıslahı hakkında işbirliği protokolü ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunda şu ifadelere yer verildi: “Silivri Belediye Meclisi'nin 05.11.2018 tarihli toplantısında Hukuk Komisyonu'na havale edilen, Silivri Belediyesi ile HAYKURDER ve SİHAYDER dernekleri arasında sokak hayvanlarının korunması ve ıslahı hakkındaki 5 maddeden ibaret işbirliği protokolü 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/c maddesi hükümleri uyarınca, hazırlanan ve aşağıda belirtilen protokolün kabulü ile imzalanması konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi oy birliği ile uygun görülmüştür.” Gündem maddesi oy birliği ile karara bağlandı.

PAÇALI, ALINAN KARARIN ÖNEMLİ BİR KAZANIM OLDUĞUNU BELİRTTİ
Oturum kapandıktan sonra söz alan Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği Başkanı Erman Paçalı, “Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği ile Silivri Hayvan Haklarını Koruma Derneği arasında yapılması için uzun süredir uğraş verdiğimiz bu protokolle ilgili öncelikle Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Biz bunun Türkiye'de hayvan hakları konusunda çok önemli bir kazanım olduğunu ve iyi bir başlangıç olduğunu biliyoruz. Bizler açısından çok geniş kapsamlı bir protokol ve bu noktada Silivri'deki hayvan severler adına bütün meclis üyelerimize vermiş oldukları destekle bu protokolün oy birliğiyle geçmesini sağladıkları için sonsuz şükranlarımızı iletiyoruz.” ifadeleriyle seslendi ve teşekkürlerini sundu.

-Gündemin 5. maddesinde görüşülen Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkârlar Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi'nin, mülkiyeti Silivri Belediyesi'ne ait Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 933 ada, 7 parselde kayıtlı taşınmazda ortak hizmet projesi gerçekleştirilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunda şu ifadeler yer aldı: “Silivri Belediye Meclisi'nin 05.11.2018 tarihli toplantısında Hukuk Komisyonu'na havale edilen Belediyemiz mülkiyetindeki Piri Mehmet Paşa Mahallesi 933 ada7 pğarsel sayılı taşınmaz üzerinde Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkârlar Odası'nın ilçede bulunan esnaf ve sanatkarlara meslek ve beceri kazandırmak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerini geliştirmek üzere ve ayrıca Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi'nin esnaf ve sanatkarlara kredi sağlamak suretiyle ilçenin ekonomi ve ticaretinin gelişmesi amaçları doğrultusunda hizmet verilmesi için Hizmet Tesisi yapılması, 5393 sayılı Belediye Kanununun 14/a maddesine göre; sosyal hizmet ve yardım, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapmak veya yaptırmanın Belediyenin görev ve sorumlulukları arasında yer alması, aynı yasanın 75/c maddesinde Belediyelerin, Belediye Meclisinin Kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanına giren konularda 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebileceğine ilişkin düzenleme ile Belediyenin meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetleri kapsamında; Esnaf ve Sanatkarlar Odasının mesleki eğitim görevi dikkate alınarak esnaf ve sanatkarlarımızın ekonomik ve ticari faaliyetlerinin geliştirilmesi ilçemizdeki ekonominin canlandırılması amacıyla ortak hizmet projesi geliştirilmesine ve bu kapsamda hazırlanan protokolün imzalanmasında Belediye Başkanına yetki verilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.” Son gündem maddesi de oy birliğiyle karara bağlandı.

ÖPÇİN: KEFALET KOOPERATİFİ OLARAK BİR YATIRIM YAPACAKSAK SİLİVRİ'NİN EN PRESTİJLİ YERİNE YATIRIM YAPMAK İSTERİZ
Silivri Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Sebahattin Öpçin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Sayın belediye başkan vekilim, sayın meclis üyelerim, sayın oda başkanlarım, sayın muhtarlarım, yerel basınımızın değerli temsilcileri, değerli hazirun; esnaf ve sanatkârım, şoför esnafımız ve Kredi Kefalet Kooperatifi ile bir haftadır gündeme sık sık geliyor olabiliriz. Yalnız esnaf teşkilatı olarak ülkemizin lokomotifi olduğumuzu unutmayınız. Arkadaşlar, konumum itibari ile seminerlere katılıyorum. Seminerlerin düzenlendiği bölgelerde meslek odalarını ve arkadaşlarımı ziyaret ediyorum. Mesela Bursa Nilüfer Kooperatifi 5 katlı binasında, alt katında Halk Bankası, hizmet salonları… Gönen Kredi Kefalet Kooperatifi'nde hizmet binası, toplantı salonu, düğün salonu, dershane. Fethiye Kredi Kefalet Kooperatifi'nde Aymes Hotel, Esnaf Hastanesi daha birçok sayamayacağım eserler mevcut. 1963 yılında kurulan Kredi Kefalet Kooperatifi olarak Silivri Belediyesi'nden bir yer talebimiz oldu. Bu arsa meselesi bugün değil 26.02.2014 tarihinde yapmış olduğumuz Genel Kurulumuzda Sayın Başkanın verdiği taahhüttür. Haritada görüldüğü gibi yer aynı, parsel aynı. Burası o günde bize kısmetti bugünde aynı yer ve parselden bahsediyoruz. Biz de Kredi ve Kefalet Kooperatifi olarak bir yatırım yapacaksak Silivri'nin en güzel yerinde, en prestijli yerine yatırım yapmak isteriz. Unutmayın buraya harcanacak parada şu ana kadar kooperatifimizden kredi kullanan 5302 ortağın alın terinden kesilen %3 pay ve ortaklarımızın onayıyla yapılacaktır. Sizler bizleri temsil eden temsilcilerimizsiniz. Sizlerden beklentimiz gelecekte yapılacak olan Esnaf Sarayı için oy birliği karar vermenizdir. Sizleri en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyor; alınacak olan kararın Silivri'mize, esnaf ve sanatkârımıza hayırlı olmasını diliyorum.”

Haber: Hazal BAŞARAN

YORUM YAP