Encümen’den Başkan’a “Yatırım Teşvik Belgesi” yetkisi

Encümen’den Başkan’a “Yatırım Teşvik Belgesi” yetkisi

20.09.2019 11:11:17

Silivri Belediyesinin devletin çeşitli ödenek, teşvik ve desteklerinden faydalanabilmesi için T.C. Ticaret Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden "Yatırım Teşvik Belgesi" alınması üzere Encümen, Başkan Volkan Yılmaz'a oybirliğiyle yetki verdi.

Belediyemizce 2019 yılı bütçesinden ayrılan ödeneklerden karşılanmak suretiyle satın alınacak olan "İş - İnşaat Makinaları ve Belediye Hizmet Araçları" ile ilgili olarak T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından yatırım teşvik belgeleri verilmektedir. Silivri Belediyesi'nin devletin çeşitli ödenek, teşvik ve desteklerinden faydalanabilmesi için T.C. Ticaret Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden "Yatırım Teşvik Belgesi" alınmasına ihtiyacını görüşen Silivri Belediye Encümeni, “T.C. Ticaret Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden alınacak Yatırım Teşvik Belgesi ile ilgili olarak Bakanlar Kurulunun 15/06/2012 tarih ve 2012/3305 sayılı kararnamesi 2012/1 sayılı tebliğinin ilgili hükümleri gereğince, yatırım bilgi formunda ibraz edilen bilgi ve belgelerin varlığını muhteviyatı itibarıyla doğruluğunu, yatırımın herhangi bir aşamasında aksinin tespiti halinde Müsteşarlıkça Teşvik Belgesinin iptal edilebileceği gibi kısmi müeyyide uygulanabileceğini beyan kabul ve taahhüt etmek üzere, Beyan ve Taahhütnameyi ve de Yatırım Bilgi formunu imzalama yetkisinin Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'a verilmesine  encümenimizce oybirliği ile karar verildi” diye konuyu kararlaştırdı.

YORUM YAP