“Eğitimde Web 2.0 ve STEAM ile Çağı Yakala”

“Eğitimde Web 2.0 ve STEAM ile Çağı Yakala”

05.02.2021 10:15:25

Yeni Erasmus + projesine Türkiye Ulusal Ajansı'nın hibe desteğini alan Silivri Anadolu Lisesi, Eğitimde Web 2.0 kullanımı ve STEAM Eğitimi almak üzere 16 öğretmenini Avrupa'ya gönderecek.

“Eğitimde Web 2.0 ve Steam İle Çağı Yakala” adlı yeni Erasmus + projesine Türkiye Ulusal Ajansı'nın hibe desteğini alan Silivri Anadolu Lisesi, 8 öğretmeninin Eğitimde Web 2.0 kullanımı, 8 öğretmenin STEAM Eğitimi konusunda Avrupa ülkelerinde eğitim alma imkanını sağladı.

Silivri Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Utku Ölmez, Fatih Doğan ve Okul Müdürü Abdurrahman Öztürkoğlu'nun önderliğinde yapılan başvuru ve kazanılan destekle öğretmenler mesleki ve sosyal yeterliliklerini 21. yüzyıl için uygun bir seviyeye getirmek amacıyla Avrupa'da eğitim faaliyetlerine katılacak.

“OKULUN 16 ÖĞRETMENİ İKİ FARKLI AVRUPA ÜLKESİNDE KURSLARA KATILACAK”

Konuya ilişkin okul müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle: “Öğrencilerimizin 2023 Eğitim Vizyonuna uygun, 21. yüzyıl becerilerini kazanmış bir şekilde mezun olmasını sağlamak, öğrencilerimizin ilgi, istek ve kabiliyetlerine uygun üniversite eğitimlerine devam etmelerini sağlamak için öğretmenlerimizin mesleki gelişime ihtiyacı bulunmaktadır. Bu kapsamda, okulumuzun kurumsal kapasitesini geliştirmek, Avrupalı kurumlarla sürdürülebilir işbirliği ağları kurmak ve öğretmenlerimize 21. yüzyıl becerilerini kazandırmak için hazırladığımız Avrupa gelişim planı kapsamında 16 öğretmenimiz iki farklı Avrupa ülkesinde yapılandırılmış kurslara katılacak.

Okulumuzda var olan teknolojik alt yapı ve etkileşimli tahtaların daha etkili ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla 8 öğretmenimiz 2021 yılında Avusturya'nın başkenti Viyana'da 5 gün süreli Eğitimde Web 2.0 kullanımı kursuna katılacak. Bu kurs ile öğretmenlerimiz, eğitimde kullanılan bilişim teknolojilerini tanıyacak, internet ortamında eğitim alanında kullanılan araçları/uygulamaları görecek, dijital ders içeriği hazırlama, online sınav yapma ve sanal sınıflar oluşturma becerilerini elde edecekler. Okulumuzda, öğrencilerin fen ve matematik alanındaki yeterliliklerini artırarak günlük hayattaki sorunlara çözüm üretmek ve yaratıcılığı geliştirmek üzere 8 öğretmenimiz de 2021 yılı içerisinde Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da 5 gün süreli Eğitimde STEAM Kullanımı konulu kurs alacaklar. Bu kursa katılan öğretmenlerimiz; proje tabanlı öğretim, farklı disiplinleri birleştirerek çözüm üretme, algoritmik düşünme ve problem çözümünde algoritma kullanımı ile ders içeriklerini Steam etkinliklerine göre planlama ve uygulama yeterlilikleri kazanacaklar. Avrupa hareketliliklerinden sonra ise proje sonuçlarını okul içinde ve dışında yaygınlaştırma ve iyi örnekleri çoğaltmaya yönelik faaliyetlerimiz devam edecek. Proje sonuçlarını sürdürülebilir kılmak için okul gelişim ekibimiz proje bitiminden sonra da çalışmalarını yürütecek.

Proje sonunda dersliklerimizle bulunan etkileşimli tahta ve internet alt yapısının daha etkin bir şekilde kullanılmasını hedefliyoruz. Derslerde dijital ders içeriklerinin kullanım oranını başlangıç düzeyine göre ilk yıl için %40 ve devam eden yıllarda bir önceki yıla göre en az %20 olacak şekilde sürekli artırarak 2023 yılı sonuna kadar %80 seviyesine getirmeyi hedefliyoruz. Öğrencilerimizin internet araçları ve teknolojiyi daha etkin ve verimli bir şekilde kullanmalarını teşvik ederek, teknoloji bağımlılığı düzeyini de her yıl %20 azaltmayı hedefliyoruz. STEAM etkinliklerini okulda artırarak, akademik başarı düzeyini en objektif biçimde sunan Üniversite sınav sonuçlarında öğrencilerimizin fen ve matematik netlerini artırmayı hedefliyoruz. Proje sonunda üniversite sınavlarında ilk yıl matematik ve fen derslerinin net ortalamalarını mevcut duruma göre %20 artırmayı hedefliyoruz.”


YORUM YAP