Ahmet Yücegök

Bak Şu Özgürlükçülere


 Çünkü biz bu senaryolarla oyalanırken, halen Meclis Komisyonlarında çok önemli bir yasanın ayak izlerini duyuyoruz… Öyle bir yasa ki, dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan "polise ağır silahları ithal edebilme" yetkisi tanıyan bir yasaymış. Ve biz günlük hay huylar içinde uğraşırken, bu yasa geçecek... Daha önce örnekleri çok, bu ve buna benzer yasalar bazen muhalefetin bile farkına VARMADAN gece yarısı paldır küldür Meclisten ve Komisyonlardan geçmişti… Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül de sağ olsun gece yarısı filan dinlemeden onaylamıştı…
Böylece, yasa yürürlüğe girmişti…
Şu an, o yasa geçerli "uyacağız" şayet uymaz isek… Yasa dışı iş yapmaktan yargılanırız. Ki,onun da müeyyidesi malum…
Peki… Diyelim ki bu yasa çıktı…
Mahallemizde bir polis karakolu mevcut…
Önünde bir tank…Bir uçaksavar bataryası, bir  tanksavar ve bir 105'lik bir top ve bir dizi tanksavar sıralanmış duruyorlar…Hoş bir görüntü mü?..
Değil tabi … Neyse.

***
Gayet iyi hatırlarım….
Yıllar önceydi…
Bazı, Avrupa ülkelerinde "Polis, tabanca taşımalı mı? Taşımamalı mı?" tartışması vardı. İnsan Hak ve Özgürlükleri çerçevesinde yapılıyordu bu tartışmalar. Hoş, bazılarında  "Zaten yok" deniyordu (İngiltere gibi )
Bunu niçin söylüyorum…
Hükümet, ikide bir…
İlgili, ilgisiz… Demokrasiyi; "içselleştiriyoruz" diyor…
Demokrasiyi; "Genişletiyoruz" diyor…
 "Avrupa Birliği'ne girmek için şartlar böyle" diyor…
Bu konuda "samimiymiş"
O normlara göre, belirlenen kriterlere göre bir dizi AÇILIM yapmak istiyormuş...
Ama… Muhalefet engel oluyormuş…
Bakın … İktidar  "yapamıyorum"  demiyor…
Ve… Eski dönemleri beğenmeyen iktidar "TÜRKİYE bizim dönemimizde daha özgür bir ülke   haline geldi" iddiasında…
Henüz komisyonlarda görüşülen "POLİSE SİLAH" ithal etme yetkisi veren yasayı da bu iktidar çıkarmak istiyor… Bu yasayı da "özgürlüklerin genişlemesi, içselleşmesi" çerçevesinde değerlendiriyor herhalde… Nasıl bir şeyse…
Peki… Bu iktidar döneminde "daha özgür bir ülke mi"   olmuşuz?..
İsterseniz bir göz atalım…
Bakın!.. İktidara geldikleri gün;
* Terör neredeyse sıfırlanmış…Nasıl, yapıldı?..Onu tartışmadan söylüyorum. Durum öyleydi…Bu günise o terör örgütü, sanki o bölge halkının temsilcisiymiş gibi hareket eder oldu...Terörün olduğu yerde özgürlükten söz etmek mümkün mü?..
* "Ergenekon" denilen bir dava ki, RESMEN kullanılmayan bir adı olan bir dava bu. Başlayalı neredeyse iki yıl oldu. Topladıkları bir çok insana "buraya şunu için geldin"  bile denmemiş henüz…Kişilerin çoğu neyle suçlandığını bilmiyor….
* Akla hayale gelmedik telefon dinlemeleri yapıldı. Halen de yapılıyor. Hakim ve savcılara varana kadar önüne geleni dinlediler. Herkes PARANOYAK oldu…On binlerce insan dinlenmiş. Bu kendi ifadeleri… İlgili bakanın ifadesi… Bu dinlemelerle  ilgili olarak, öyle bir yasa çıkardılar ki, dünyada eşi olmayan bir birim kurdular (belki Uganda, Malezya gibi ülkelerde vardır), bu birimin başına atadıkları kişi doğrudan  Başbakana bağlıymış… Sözüm ona, yasal "DİNLEME"… Lakin bu eşi benzeri olmayan bu yasal düzenleme Mahkemece iptal edilmiş. Ama, dinlemeler hala devam ediyormuş…
* Her bir mayısta gerginlik yaşandı. Polis terörü vardı her bir Mayıs günü… Her 1 Mayıs'ta Orantısız güç kullandı POLİS…
* İşçilerin hak arama eylemlerinde üzerine Biber gazı sıktılar…Gayet masumane  eylemlerde bile en sert tedbirleri uyguladılar…
* Kar kış demeden demokratik hakkının kullananları acımasızca dağıttılar. Bu  hak arama eylemlerine destek olan Milletvekillerini bile dinlemeden orantısız güç kullanarak dağıttılar…
* Özelleştirme mağduru İtfaiyecileri ve Tekel işçilerinin en masumane taleplerini en sert müdahale ile kırmak istediler.
* Tabipler Odası ile Eczacılar Odası, S.M.M.Müşavirler Odası, Barolarla, Mimar ve Mühendis Odaları  v.s… Neredeyse tüm  sendikalarla kavgalılar…
* Yargı ile Kavgalılar…
* Bütün bunlar, özgürlüklerin genişlemesine işaretse, daha bir çok eylemlerini sayabiliriz bu iktidarın…
* Hatta sayfalara sığmaz…  
Ve…Unutmayalım…
Bu iktidar… Kapatma davasına konu olmuş bir dizi eylem sonrasında Anayasa Mahkemesi'nce 1/10 ile  " irticai faaliyetlerin odağı" olduğu tescil edilmiş bir iktidar…
Ve…Bir dönem benim de yazılarını, zevkle okuduğum, kendilerini aydın diye niteleyen bir grup var ki… Bu grup, iktidarın borazanı haline gelmiş tüm kanallarda boy göstermekte…
Kanal kanal dolaşıp, özgürlük tarifi, demokrasi tarifi yapmakta…
İyi haftalar…

GEL DE İNAN
Hani, Konya'nın Balcılar  Beldesi'nde  Yatılı Kuran kursu binası çökmüş, 17 Kız ölmüştü. Bina Kaçak yapılmıştı.
Geçen haftaki duruşmalara sadece yaralı öğrenciler katılmış…
Hepsi, ifadelerinde şunları söylemiş;
"Oraya Kuran değil, İngilizce kursuna gittik. Kimseden şikâyetçi değiliz "
(Gazeteler-Televizyonlar)

 İSTER İNAN / İSTER İNANMA
29 Mart 2009 tarihinde yapılan Yerel Seçimlerde, iktidarda oldukları, Silivri Belediyesi'ni büyük bir farkla kaybeden,  AKP'nin Silivri Belediye Meclis Üyesi Metin Karakaş,  yerel bir gazeteye verdiği demeçte, Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar için " başarısız" demiş… (Yerel Basından)

GÜNE UYAN
* Türk-İş Başkanı Mustafa Kumlu'nun, Tek Gıda - İş Sendikası Başkanı'nın "Tekel eylemi ile hükümeti deviririz"  demediğini kanıtlayan CD ile işçilerin aldıkları maaş ve taleplerini içeren bir rapor sunduğu ortaya çıktı."  (30/Ocak/2010 -Hürriyet )

KISA-KISA….
* Silivri Belediyesi denetiminde hizmet verecek olan "Gıda Bankası" yakında hizmete giriyormuş…
* ABD, "İran'dan gaz almayın" demiş…Yakında, doğalgaza zam geliyormuş…
* Henüz 1/5000'lik Planları bile tamamlanmamış Silivri Orman Köylerinde "ruhsatsız veya ruhsata aykırı" diye bir dizi bina İstanbul Büyük Şehri Belediyesince tespit edilmiş. Bu binaların yıkımı ile ilgili olarak Silivri Kaymakamlığı ve Silivri Belediyesi'ne baskı yapıyormuş. Silivri Belediyesi'nin müfettişlerin tespit ettiği ve  idare ettiği "ekibim yok" diye bu güne kadar uygulamadığı bir çok yıkım varmış…
* Silivri'nin yeni Trafik düzenlemesi İstanbul Ulaşım Daire Başkanlığınca (UKOME) tarafından yapılıyor. Lakin, Silivri Belediye Meclisince oluşturulan Komisyonu uygulamadaki aksaklıkları tespit etti. Meclis kararına dönüştürdü. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'ne bildirdi…
* Deve kuşunun gözü beyninden büyükmüş…

YORUM YAP