Ahmet Yücegök

Ama Sı Olmaz

Hafta baştan sona yağışla geçti. Kimi gün yağmur, kimi kar. Öyle ki, son yıllarda görmediğimiz, uzun yıllar önce gördüğümüz kalınlıkta kar yağışına sahne oldu Silivri…
Ne var ki,  benim anlatmak istediğim, Parti, Sendika, Dernek, Kooperatif kurumlar üzerine gözlemlerim… Evet…
Bilindiği gibi, bu saydığım kurumların tamamı, üyelerin, Ortakların veya paydaşların oylarıyla seçilmiş Yönetim kurulları kanalıyla yönetilirler…
Ayni, şekilde paydaşlar kanalı ile seçilen denetim kurulları da, diğer ortakların çıkarlarını korurlar… Ve bu kurumların sahibi bir kişi değildir. Birden çoktur…
Ve bu kurumlar, yönetimlerini seçmek için, belli zamanlarda Genel Kurullarını yaparlar…
Genel kurullar o kurumun en yüksek karar organıdır...
Ve o Genel Kurulların gündem maddeleri, yasalarla bellidir. Herhangi bir ihtiyaç duyulmaz ise her yıl ayni gündem maddeleri ile toplanırlar…
Bu kurumlar, ihtiyaç duyanlarca kurulmuştur. Her İlçede birden fazla bulunur…
En geniş vatandaş kitlesinin ilgilendireni ise, o ilçeyi yöneten siyasi partilerdir. Çünkü yerel yönetim büyük çoğunlukla bir siyasi partiye bağlıdır… O nedenle de, onun bağlı olduğu siyasi partinin her hareketi, her eylemi vatandaşı ilgilendirir…
O nedenle de… Vatandaş, Belediye ve onun bağlı olduğu siyasi partisinin her eylemini takip eder…

***

Bir kurum olan bu siyasi parti, tıpkı diğer kurumlarda olduğu gibi,  belli aralıklarla Genel kurullarını yapar… Ama… İlk önce tüzüğüne göre delegelerini seçer…
Ardından… İlçe Kongresini yapar… Bunlar…
 Yasalar gereği yapılması gereken içe dönük eylemleridir…
Ve o Partinin tüm üyeleri katıldıkları oranda,  bu eylemde pay sahibidir…
Amaç, Partinin başarı çıtasını yükseltmektir… Ve… Bazen…
Üyeler, çıtayı, daha yükseklere taşıma amacı ile aralarında yarışırlar…
Bu yarış… Liste çıkararak veya başka bir şekilde olur… Ve… Liste çıkarmak… Yalnız “Delege “  seçiminde yoktur… İlçe kongresinde de olur… İl Kongresinde de… Hatta… Genel Başkanın seçildiği Büyük Kongrede de…

 

Haberin devamı 13.02.2012 tarihli Hürhaber Gazetesi’nde…


YORUM YAP