6 Kasım Encümen kararları

6 Kasım Encümen kararları

28.11.2019 10:15:34

6 Kasım 2019 tarihinde toplanan Silivri Belediye Encümeni; Büyükkılıçlı, Yeni Mahalle, Fener ve Selimpaşa Mahallelerinde bulunan yapılardaki imar aykırılıklarına ilişkin yasal takipleri neticelendirdi.

Denetimler sonucunda belirlenen ve Belediye Başkan Vekili Şenoğlu Türkyılmaz yönetimindeki Silivri Belediye Encümeni'ne havale edilen imar aykırılıklarına ilişkin oy birliği ile alınan kararlar aynen şu şekilde:

ŞAHİN S.'A PARA CEZASI VE YIKIM KARARI

Büyük Kılıçlı Mahallesi, 1650 parsel yazılı yere mahallen yapılan kontrolde yapı tatil tutanağında krokide belirtilen ölçülerde tek katlı betonarme yapı yapıldığı tespit edilmiş olup, 30/07/2019 tarih ve 2019/4-B-15 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrasında “18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 4.649,00 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 9.298,00 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 13.947,00 TL idari para cezası verilir” denilmektedir. Bu nedenle; 30/10/2019 tarihli tutanakta 30/07/2019 tarih ve 2019/4-B-15 sayılı yapı tatil tutanağına esas aykırılığın giderilmediği tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar kanununun 42. Madde, 11/11/2017 tarih 30237 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 484 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde İmar Kanununa göre Uygulanacak İdari Müeyyidelerin 13. Maddesi kapsamında Şahin S.'a 4.649,00 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

AKİF K.'A PARA CEZASI VE YIKIM KARARI

Yeni Mahalle, 1669 ada 2 parsel yazılı yere 737616 sayılı vatandaş dilekçesine istinaden mahallen yapılan kontrolde onaylı mimari projesine aykırı olarak ölçüleri yapı tatil tutanağında krokide belirtildiği gibi kapalı alan oluşturulduğu tespit edilerek ve yapı işgalli olduğundan mühürleme yapılmadan 06/03/2019 tarih ve 2019/2-C-9 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. Ancak; 07/08/2019 tarih ve 828501sayılı dilekçesinde aykırılığı yapanın Akif K. olduğu anlaşılmış olup, Akif K. adına 02/09/2019 tarih ve 2019/5-C-9 sayılı yeni yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrasında “18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 4.649,00 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 9.298,00 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 13.947,00 TL idari para cezası verilir” denilmektedir. Bu nedenle; 01/11/2019 tarihli tutanakta 02/09/2019 tarih ve 2019/5-C-9 sayılı yapı tatil tutanağına esas aykırılığın uygun hale getirilmediği tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar kanununun 42. Madde, 11/11/2017 tarih 30237 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 484 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde İmar Kanununa göre Uygulanacak İdari Müeyyidelerin 13. Maddesi kapsamında, Akif K.'a 4.649,00 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

ABİT K.'E PARA CEZASI

Fener Mahallesi, 594 parsel yazılı yere mahallen yapılan kontrolde 10.00x12.00 metre ölçülerinde, dış kaba sıvası yapılı, çatı ahşap döşemesi tamamlanmış, iç bölme bölme tuğla duvarlı tek katlı kaçak ve ruhsatsız yapı yapıldığı tespit edilmiş olup, 28/10/2019 tarih ve 2019/5- C-20 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince toplam 120 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca III. sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m² için 41.842223 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak toplam 14.058,99 TL'nin; 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre Abit K.'e 14.058,99 TL para cezasının tayinine encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

ASLAN Ö.'A PARA CEZASI

Selimpaşa Mahallesi, 402. Caddesi, 408 ada 15 parsel bilgileri yazılı yere 02/10/2019 tarih 853423 sayılı vatandaş dilekçesine istinaden mahallen yapılan kontrolde, kaçak ve ruhsatsız olarak yapı tatil tutanağında ki krokide belirtilen ebatlarda konteynır konulduğu tespit edilerek, 28.10.2019 tarih ve 2019/5-C-18 sayılı yapı tatil tutanağı ile mühürlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. Maddesinin hükmü gereğince toplam 21 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliği uyarınca I. sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m² için 6,973704 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak toplam 1.162,28 TL'nin; 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre bahsi geçen yerde kiracı olan Aslan Ö.'a 1.162,28 TL para cezasının tayinine encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

Kaynak: Silivri Belediyesi

YORUM YAP