Özge Baydar

YENİ MALİK KİRA SÖZLEŞMESİ İLE BAĞLI OLACAK MI?

Kİra sözleşmesinin devamı sırasında kiralanan taşınmazın malikinin değişmesi durumunda yeni malik kira sözleşmesi ile bağlı olacak mıdır?
Yeni edindiğim taşınmazdaki kira sözleşmesini sonlandırma imkânım var mıdır ya da kiracı olarak oturduğum evin maliki değişti beni tahliye etmesi mümkün müdür?
Önceleri satışın kira sözleşmesini bozacağı kuralı var iken 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile birlikte kiracının zarar görmemesi amacıyla satışın kira sözleşmesini kural olarak bozmayacağı kabul edilmiştir.
Eski düzenlemede kira sözleşmesini sonlandırmak istediği halde kanundaki şartlar oluşmadığından sözleşmeyi sonlandıramayan kiraya veren, konutunu bir başkasına -çoğunlukla yakınına- satarak kira sözleşmesini sonlandırma imkânına sahip oluyordu.
Kiralananın devri, kira sözleşmesinin varlığını kural olarak etkilememekte ve bir kimsenin sonradan kiralanana malik olması ona kira sözleşmesini sona erdirme konusunda özel bir hak vermemektedir.
Peki, yeni malik “kiracılı” satın almış olduğu bu taşınmazı konut, işyeri ya da yeniden kiraya vermek amacıyla hiç mi kullanamayacaktır?
Türk Borçlar Kanunu kiralananın sonradan edinilmesine bağlı gereksinimi tahliye sebebi olarak kabul etmiştir. Yeni malik açacağı tahliye davasında taşınmaza olan ihtiyacını kanıtlamak zorundadır. Bunun dışındaki şartları inceleyecek olursak;
Yeni malik taşınmazı edindiği tarihten 1 ay içinde kiracıya yazılı bildirim göndererek konut ya da işyeri gereksinimi dolayısıyla kiralananın tahliyesini istemesi gerekmektedir. Bu bildirimden sonra yine edindiği tarihten 6 ay sonra tahliye davası açabilecektir. 6 aylık süre geçmeden açılan tahliye davasında dava reddedilecektir.
Yeni malik yazılı bildirimde bulunmazsa sırf kiralananı edinmesine bağlı olarak tahliye davası açamaz.
Bu halde hâlâ ihtiyacı varsa, kira döneminin sonunu bekleyerek kanunda öngörülen usule uyarak kira sözleşmesini feshedebilir.
Yeni malik taşınmazı edinmesinden 6 ay sonra açacağı davayı süre sınırı olmaksızın açabilecektir.
Bu davada kanıtlanması gereken yeni malikin kendisinin, eşinin, altsoyunun, üstsoyunun veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilerin konut ya da işyeri gereksinimi olduğu hususudur.
Sözün özü; Kanun konut ve çatılı işyeri kiralarında kiralanan üzerinde ayni hak sahibi olan kişiye, yeni malike, belirli koşulların gerçekleşmesi halinde sözleşmeyi feshetme hakkı tanınmıştır.
Kiralananı sonradan edinen kişinin onu, kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa, edinme tarihinden itibaren bir ay içinde durumu yazılı olarak bildirmek koşuluyla, kira sözleşmesini altı ay sonra açacağı bir davayla feshetme hakkı olacaktır.
Saygılar, sevgiler...

YORUM YAP