Özge Baydar

MİRASIN REDDİ

Ölümle bİrlİkte ortaya çıkan miras gerçeği mirasçıların malvarlıklarına artı değer olarak katılabileceği gibi bazı hallerde de mirasçılara “borç hatırası” olarak kalmaktadır. Miras sistemimize göre mirasçılar terekedeki tüm alacak ve borçlara kendiliğinden sahip olduğundan miras bırakanın “borçlarını ödemek” istemeyen mirasçıların başvuracağı yol mirasın reddidir. Ancak burada sadece borçlar değil, miras olarak kalan tüm hak ve malvarlıkları da reddedilmiş oluyor.
Öncelikle mirasçıların tespitinde takip edilecek sıraya bakacak olursak;
1. sırada; mirasbırakanın mirasçılık sıfatını kaybetmemiş altsoyları ve evlatlığı gelir. Şayet mirasbırakanın altsoyu varsa miras altsoy ve varsa eşe kalır.
2. sırada; mirasbırakanın altsoyu yoksa mirasbırakanın ana-babası ve onların altsoyu (mirasbırakanın kardeşleri, kardeşlerinin çocukları vb) gelir. Yine mirasbırakanın eşi varsa eş bu kişilerle birlikte mirasçı olur.
3. sırada; mirasbırakanın büyükanne ve büyük babasıyla onların altsoyu gelir. Yani dedesi, babaannesi ve anneannesi gelir. Onlarda yoksa amca, dayı, hala, teyze veya yoksa onların çocuklarına kalır. Ancak eşin varlığı halinde kuzenlerine miras geçmez.
4. sırada; kanuni veya atanmış mirasçı yoksa tereke devlete kalır.
Mirasçılar mirasçılık sıfatlarının tespiti için Noterden mirasçılık belgesi alabilecekleri gibi mirasçılar oturdukları yer Sulh Hukuk Mahkemesinden de mirasçılık belgesi alabilirler.
Mirasçılık sıfatının kazanılmasına ilişkin bu kısa bilgilerden sonra asıl konumuza dönecek olursak;
Mirasbırakanın borçları alacaklarından fazla ise mirasçılar mirası kabul etmek istemeyebilirler. Bu noktada kanun mirasçılara mirası ret imkânı tanımıştır.
Peki, mirasın reddi nasıl yapılacaktır?
Mirasın reddini mirasbırakanın ölümünden sonra 3 aylık süre içerisinde yapmak mümkündür. Mirasbırakanın ölümünü sonradan öğrenen mirasçılar için süre mirasbırakanın ölümünü öğrendiklerini tarihten başlar.
Mirasın reddi mirasbırakanın son yerleşim yeri Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açılarak yapılır.
Mirasın reddinden sonra reddeden mirasçının hakkı kendi mirasçılarına geçecektir. Mirasbırakanın bırakmış olduğu mirasın hak sahipleri, birden fazla mirasçı ise mirasçılardan birisi mirasın reddi beyanında bulunduğunda miras kalan mirasçılar arasında paylaştırılacaktır. Saygılar, sevgiler…

YORUM YAP