Şubat Meclis ilk oturumu gerçekleşti

Şubat Meclis ilk oturumu gerçekleşti

01.02.2021 12:28:16

Silivri Belediye Meclisi Şubat ayı birinci oturumunu bu sabah Volkan Yılmaz'ın Başkanlığında gerçekleştirerek gündemdeki konuları değerlendirdi.

Silivri Belediye Meclisi'nin Şubat Ayı Meclis toplantısının I. Birleşiminin I. Oturumu, 1 Şubat 2021 Pazartesi günü saat 10.00'da Volkan Yılmaz'ın Başkanlığında gerçekleşti.

GÜRÜŞÜLEN GÜNDEM MADDELERİ

Gündemin ilk gündem maddesi “Belediyemiz kadrolarında derece değişiklikleri yapılmasının görüşülmesi” oybirliği ile kabul edilirken Hukuk Komisyonuna havale edilen sırasıyla 2, 3, 4 ve 5. Gündem maddesi şunlardı: 2 - Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği revizesinin görüşülmesi, 3 - Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği revizesinin görüşülmesi, 4 - Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği revizesinin görüşülmesi, 5- Silivri İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına tahsisi yapılan Silivri, Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 1077 ada, 5 parsel üzerinde bulunan New Center Alışveriş Merkezindeki mülkiyeti Silivri Belediyesine ait 32 ve 33 nolu bağımsız bölümlerin tahsis süresinin uzatılmasının görüşülmesi."

“Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyemizce yapılan hizmet bedellerinin ödenmesi için borçlanılması ve borçlanma konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi”, “Mülkiyeti belediyemize ait olan Silivri, Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 1546 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazın vergi borçlarımıza karşılık Maliye Bakanlığına devrinin yapılarak mahsuplaşılmasının görüşülmesi” gündem maddeleri Plan Bütçe Komisyonuna havale edilirken, “Mülkiyeti belediyemize ait olan Silivri, Selimpaşa Mahallesi, 5878, 5951, 5952, 5879 ve 5882 parselde kayıtlı 3 adet ayrı binanın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne tahsis edilmesinin görüşülmesi” Hukuk Komisyonuna gönderildi.

9 Gündem ve “Silivri, Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 303 ada, 113 parseldeki belediyemiz hissesi satışının görüşülmesi” ile 10 gündem “Silivri, Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 223 Ada, 1 parsel ile mülkiyeti belediyemize ait olan Kavaklı Mahallesi, 313 ada, 1 parselin takası veya Kavaklı Mahallesi, 313 Ada 1 Parselin satışının yapılmasının görüşülmesi” Plan Bütçe Komisyonlarına havale edildi.

“Silivri İlçesi, Silivri Merkez Sahil Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının görüşülmesi”ne ilişkin gündem maddesi İmar Komisyonuna “İlçemiz sınırları içinde bulunan isimsiz cadde ve sokaklarının isimlendirilmesinin görüşülmesi” hakkındaki 12. Gündem maddesi İsim Tespit Komisyonuna gönderildi.

“Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 2021 mali yılında uygulanmak üzere revize edilen ücret tarifelerinin görüşülmesi” Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen son gündem maddesi oldu.

Gündemin son iki maddesi “Anadolu Ortopedik Engelliler Derneğinin engellilerle ilgili Macaristan ziyaretinde bulunmak üzere görevlendirilmesinin görüşülmesi” ile “Zeytinburnu Futbol Antrenörleri Derneğinin sporcu engellilerle ilgili Macaristan ziyaretinde bulunmak üzere görevlendirilmesinin görüşülmesi” oybirliği ile kabul edildi. İlk programa MHP'den Gökhan Dirik ve Şenoğlu Türkyılmaz'ın ikincisine de Şükriye Akkaya Karakaş ile Hacer Yıldırım'ın belediyemizi temsilen katılacakları bildirildi. Başkan Bey Belediye bütçesinden her iki program ile ilgili herhangi bir ödenek çıkmayacağını, masrafların dernek tarafından karşılanacağı bilgisini paylaştı.

YORUM YAP