Hüseyin Kuru

Sonuçlar ve tespitler

Bu hafta da bazı araştırma sonuçları ve tesbitler üzerinden devam edelim.
***
Türklerin yüzde 59,1'i ev sahibi..!
TÜİK, “İstatistiklerle Aile 2018” bülteni yayımlandı.. verilere göre; Türkiye'de yaşayan bireylerin yüzde 59,1'inin oturduğu konutta ev sahibi, yüzde 24,7'sinin ise kiracı olduğu açıklandı.
TÜİK, “İstatistiklerle Aile 2018” bülteninde ki verilerine göre; Türkiye'de 2014'te 3.6 kişi olan ortalama hane halkı büyüklüğü azaldı.
Geçtiğimiz yıl ortalama hane halkı büyüklüğü 3.4 kişi oldu.

En çok harcama Kiraya gidiyor
Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre; Hane Halkı Bütçe Araştırması 2017
yılı sonuçlarına göre, Türkiye'de hane halklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalara bakıldığında en yüksek payı yüzde 24,7 ile konut ve kira alırken, ikinci sırayı yüzde 19,7 ile gıda ve alkolsüz içecek, üçüncü sırayı yüzde 18,7 ile ulaştırma harcamaları oluşturdu.

Türkiye'nin yüzde 24,7'si kiracı
Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması sonuçları kapsamında 2017 yılında konutun mülkiyet durumlarına bakıldığında kişilerin yüzde 59,1'inin oturduğu konutta ev sahibi, yüzde 24,7'sinin ise kiracı olduğu açıklandı.
Bireylerin yüzde 40,8'inin 2017 yılında konutunda izolasyondan dolayı ısınma sorunu yaşadı, yüzde 36,6'sı sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçevesi ve benzeri nedenlerle sorunla karşılaştığı ve yüzde 22,9'unu trafik veya endüstrinin neden olduğu hava kirliliği, çevre kirliliği veya diğer çevresel sorunlar yaşadı.

Kiracilar hangi durumlarda
evden çıkartılabilir?
Kiracılar hangi durumlarda mal sahibi tarafından evden çıkartılabileceklerini merak ediyor. Peki, ev sahibi kendisi kiraya çıkmak zorunda kalırsa kiracısını evinden çıkarabilir mi?
İşte tüm merak edilenler.. ev sahipleri ve kiracılar arasında evin tahliye edilmesi ile ilgili birçok sorun oluşuyor.
Vatan Gazetesi'nde yer alan habere göre; kendisi de kirada oturmak zorunda kalan ev sahipleri, buna göre kendi evlerinde oturan kiracılarını çıkarıp çıkaramayacaklarını merak ediyor.
İşte Yargıtay'ın konu ilgili verdiği karar:

Kendi ihtiyacı doğan ev sahibi kiracısını çıkarabilir mi?
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi konu hakkında yapılan başvuru sonucunda şu ifadelere yer verdi: “İhtiyaç iddiasına dayalı davalarda tahliyeye karar verilebilmesi için ihtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu olduğunun kanıtlanması gerekir.
Devamlılık arz etmeyen geçici ihtiyaç tahliye nedeni yapılamayacağı gibi henüz doğmamış veya gerçekleşmesi uzun bir süreye bağlı olan ihtiyaç da tahliye sebebi olarak kabul edilemez.
Davanın açıldığı tarihte ihtiyaç sebebinin varlığı yeterli olmayıp, bu ihtiyacın yargılama sırasında da devam etmesi gerekir.
Somut olayda; Taraflar arasında 30.11.2014 başlangıç tarihli kira sözleşmesinin varlığı hususunda uyuşmazlık bulunmamaktadır.
Dava, davacının oğlunun konut ihtiyacının doğmasına dayanmakta olup, ihtiyaçlının kirada oturduğuna ilişkin akit dosya arasında bulunmaktadır.
Konut nedenine dayalı tahliye davalarında kirada oturan ihtiyaçlının kirada oturması ihtiyacın varlığının başlıca kanıtıdır.
Dinlenilen davacı tanıklarının da ihtiyaç iddiasını doğruladıkları anlaşılmaktadır.
Bu durumda ihtiyacın samimi, gerçek ve zorunlu olduğunun kabulü icab eder. Mahkemece, ihtiyaç nedeniyle tahliye isteminin kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.”
Bu kapsamda gerçek ve zorunlu bir ihtiyaç halinde devamlılık arz eden bir durum varsa, kiraya çıkma zorunluluğu doğan ev sahibi kiracısının evden çıkarabilir.

Kentsel dönüşümde acil alanlar dönüşecek
Türkiye genelinde de 2023 yılına kadar 1,5 milyon konutu dönüştüreceklerini söyleyen bakan Kurum, şu açıklamalarda bulundu: "Bundan sonraki önceliklerimiz vatandaşımızın yaşam kalitesini yükseltecek, 50-100 yıllık şehir planları çerçevesinde şehirlerimizin 2023'ünü, 2053'ünü, 2071'ini planlamak.
Millet bahçelerini projelendirip yapacağız, kentsel dönüşümde acil öncelikli alanların dönüşümünü yapacağız.
Sosyal konutla alakalı vatandaşımıza söz verdiğimiz projeleri bir bir hayata geçireceğiz.
Hem düzenli depolama tesislerinde hem de atık su arıtma tesislerinde 2023 yılına kadar şehirlerimizdeki tüm nüfusa hizmet verecek projeleri hayata geçireceğiz.
Sıfır atıkla ilgili yayınlayacağımız yönetmelik çerçevesinde 2023'e kadar tüm şehirlerimizde Sıfır Atık Projesi'ne geçeceğiz.
Kendi içinde ayrıştıracağımız organik ve diğer geri dönüşüme tabi atıklarımızı ayrıştırarak çevremizi, doğamızı koruyacağız. Tarihimizi, ecdadın bize bıraktığı eserleri, Mevlana Meydanı Projemizde olduğu gibi koruyarak, kentsel dönüşümünü yaparak bu alanlarımızı gelecek nesillerimize en iyi şekilde aktarmış olacağız."
İyi haftalar...

YORUM YAP