Hüseyin Kuru

Silivri büyüyor...

SİLİVRİ tarihsel süreç içinde her zaman tercih edilen bir bölgedir. Tabi ki coğrafi konumu itibariyle de Trakya'nın merkezinde; TEM ve E-5 otoyolları ile trans-avrupa yolu üzerindedir
Bölge; yaşamsal keyif ve huzur yurdu olarak bazı dönemlerde yazlık, bazı dönemlerde de çiftlik tarzı bir yaşam alanı olarak her zaman tercih edilmiştir.
Önce Bizans, sonra Osmanlılar, akabinde de Cumhuriyet dönemlerinde havası, suyu, toprağı nedeniyle Silivri her zaman rağbet görmüştür.
Aynı zamanda Silivri; Trakya havzasının merkezinde olması hasebiyle yol üstüdür. Konumu itibariyle de ''Silivri; İstanbul'un, çeperde yer alan, kırsal nitelikler taşıyan, ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayalı, geniş verimli tarım topraklarına sahip bir ilçesidir. Silivri ekonomisi %36 tarım, %29 sanayi, %25 hizmet ve %10 ticaret sektörüne dayalıdır. Silivri İlçesi'nin toprak varlığının %51'ini tarım arazileri oluşturmaktadır.''
Mevcut durum ve ahval budur... Devam edelim.
Tabi bölge genel anlamda özellikle son 15 senede neredeyse 3 kat nüfus artışı yaşamıştır. Hem yaşanan ve alınan göçler de şunu gösteriyor ki; aslında bölgenin potansiyelinin yüksek olması nedeniyle geleceğe matuf yatırım hedeflerine olan beklentiyi de artırıyor.
Lakin beklentiler karşılanmadığı için de mevcut durum ve yatırımlar bu yoğunluğa göre hem yetersiz kalmaktadır, hem de konut fiyatları yerinde saymaktadır.
Silivri, İstanbul'un batı kapısıdır. Gelişmeye, büyü-meye ve yatırıma açıktır, çünkü şehrin son kalan bakir bölgelerinden biridir.
***
Hem yüzbinlik planlarda hem de Silivri belediyesi 2023 hedeflerinde bu durum çok açık şekilde görülmektedir. Rapordan devam edelim;
''İBB tarafından 2009 yılında kabul edilen 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planına göre; Silivri merkezinin kentin batı bölgesine hizmet edecek yeni bir merkez olarak geliştirilmesi planlanmaktadır.
Silivri'nin planlama vizyonu, İstanbul MİA'ya baskıyı azaltarak kentsel gelişmeyi batıya yönlendirecek, güçlü ve rekabetçi altyapıya sahip bir çekim merkez alanı olmaktır. Yeni planla birlikte Silivri'nin yeni rolü artık alt kademe bir merkez değil birinci derece bir merkezdir.
Bu rol, İstanbul'un en gelişmiş ilçelerinden Bakırköy'ün rolü ile paralellik göstermekte.. ancak gelişme alanlarının büyüklüğü, yapılaşmamış boş arazilerin çokluğu, kuşkusuz Silivri'nin önemli potansiyelleridir.
Silivri bu potansiyeller ile mevcutta yapılaşmasını büyük ölçüde tamamlamış ilçelere göre daha büyük avantajlara sahip.
Büyük arazi kullanımları gerektiren stratejik fonksiyonlar Silivri'de yer seçecek. Nitekim Silivri için İstanbul 1/100000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda verilen stratejik kimi fonksiyonlar, ilçenin çekim merkezi olma hedefini destekleyen, nüfus çekecek, istihdam yaratacak, büyük alan kullanımı gerektirecek.
Planda, İstanbul'da yeni gelişimin en yoğun yaşanacağı bölge olarak tarif edilen ve Ortaköy, Çanta, Değirmenköy, Büyükçavuşlu, Selimpaşa, Kavaklı, Gümüşyaka ve Silivri merkez yerleşmelerini kapsayan alt bölgede nüfus 1.500.000 kişi olarak belirlenmiştir. Silivri merkezin nüfusu 350.000 olarak tahmin edilmektedir.''
Açıklanan bazı raporlar ve hedeflere göre yolunda ağırda olsa ilerlemektedir.
***
Şimdi burada konuya iyimser bakalım; kamuoyuna açıklanan raporlara göre aslında hedefler çok uzakta değil.
2019 mahalli seçimlerine kadar hedeflenen ve taahhüt edilen yatırımların hayata geçirilmesi ile bölgeye ciddi bir hareketlilik getireceğini söyleyebiliriz.
Öncelikle kısa bir süre içinde açıklanması beklenen başta Kanal İstanbul olmak üzere; Metrobüs hatları, cep otogarı ve 3.köprü bağlantı yolu ile Kiptaş ve Toki yatırımlarının bölgeyi hareketlendireceği söyleyebiliriz.
“Özellikle Silivri belediyesi tarafından konulan 2023 yılı hedeflerinde; istihdam, bilgi teknolojileri, tarım, eğitim, bilişim ve sanayi sektörlerine ait yatırım hedefleri ile bölge de 524 bin çalışan sayısı ile bir istihdam yaratılması.. toplam da %58 hizmet, %28 sanayi ve %14 tarım olacağı öngörülmektedir. Silivri merkezde ise 230 bini turizm, ticaret ve hizmet sektöründe olmak üzere toplam 250 bin kişinin istihdam edilmesi planlanmaktadır. Planda Silivri'nin bilgi, iletişim ve teknoloji odaklı bir ekonomik yapıya sahip olması amaçlanmaktadır. Üst düzey merkez niteliğinde olacak bu merkezin, kentsel yapılanma içinde üniversite, teknoloji geliştirme bölgesi, fuar, kültür ve kongre merkezlerinin yanı sıra turizm alanlarıyla desteklenmesi ve bilgi ekonomilerinin yoğunlaşma alanının çekirdeğini oluşturması hedeflenmekte. Bu yapı içerisinde kentte gelişmesi planlanan ekonomik faaliyetler arasında finans, ticaret, hizmet, sağlık, eğitim ve turizm sektörleri yer almakta. Ayrıca planda Silivri'nin doğal ve kültürel potansiyelleri dikkate alınarak kıyı, kültür ve kongre turizminin gelişmesi de desteklenmektedir.'' (Rapor)
***
Bölge de siyaset yapan aktörler açısından 2019 yılında yapılacak seçimlere kadar ki süreç aslında bir imtihan niteliği taşımaktadır.
Silivri bölgesi, siyasi erkten ve icranın başında ki insanlardan yeni yatırımlar, hamleler ve icraatlar beklemektedir... Bekleyip görelim.
***
Gelelim son günlerde basında çıkan Silivri bölgesine yönelik haberlere arsa, arazi ve konut gibi başlıklarda yatırımcılara yönelik çok sayıda reel veya spekülatif içerikli bu yayınlarda kısmen de olsa bir doğruluk payı olduğunu düşünüyorum.
• Satışa arz olunan ve 2.el konut fiyatlarının diğer bölgelere göre düşük kalması ve prim yapması gibi konular gerçeğin açıklamasıdır.
• Tabi bölge de son birkaç senede binlerce konutun inşası ve arz fazlalığının da oluşması ile güncel piyasa koşullarında yaşanan daralmanın da etkisiyle konut fiyatlarının düşük seviyelerde kalması bunda en büyük etkendir.
• Bölgesel toprak fiyatlarında da özellikle 3.köprü bağlantı yol güzergâhı üzerinde bulunan tarlaların da devlet tarafından istimlak edilerek 130 ile 150 tl/m2 lerde fiyatlara istimlak bedeli ödenmesi nedeniyle arazi/tarla alanların da fiyatlarını artırdığı görülmektedir.
• İmarlı arsa fiyatları ise brüt üzerinden son 2 yılda bazı bölgelerde neredeyse 5 kat artmıştır.
Tekrarlamakta fayda var; aslında bu dönemler emlak yatırımı için doğru zamandır, tabi tabloyu anlayabilene.
İyi haftalar..

YORUM YAP