BAKİ ÇİFTÇİ

Silivri Belediyesi Site Ecrimisilleri ceza mi? Haraç mı?

Silivri Belediyesi Site Ecrimisilleri ceza mi? Haraç mı?

Ecrimsil ne demekle başlarsak; taşınmaz malı kullanma konusunda hak sahibi olan kişinin rızası veya herhangi bir hukuka uygunluk sebebi olmaksızın hakka konu taşınmazın üçüncü bir kişi tarafından kullanılması karşılığında talep edilebilen haksız işgal tazminatı olarak tanımlanabilir. Türk Dil Kurumu ecrimisili böyle tanımlıyor.

Yargıtay ise, ecrimisilin talep edilebilmesi için iki şartın gerçekleşmesi gerektiğini ifade etmektedir. Bunlardan ilki, hak sahibinin zilyetliğinde olan taşınmaz üzerinde haksız işgali gerçekleştiren kişinin kötü niyetli olması; ikincisi ise haksız işgal sonucu hak sahibinin zarara uğramış olmasıdır. Silivri Belediyesinin Selimpaşa Güzelkent Sitesi'ne gönderdiği ecrimisil tebliğini bu tanımlar ışığında değerlendirmek isterim.

Bu tür bir yazı yazmak benim pek üslubum değil. Doğrudan bir kişiyi ve kurumu hedefe koyup, yazmayı kişisel bir sorunu gazetenin benim için ayırdığı köşeyi kullanmak olarak algılanmaktan çekinirim.

Ama bu kez böyle değil.  Belediyenin Silivri genelinde bütün site tüzel kişiliklerine yönelik bir ecrimisil uygulamasıyla karşı karşıya olunduğu anlaşılmaktadır. Sorunun özelden genelle ilgili olduğundan hareketle Silivri'de ilk defa böyle bir uygulama; belki birçok haksız işgali önleme konusunda kamu adına bir yarar aranırken, bütün siteleri aynı torbaya koymak da geri dönüşü zor mağduriyetlere yol açtığı da bilinmelidir.

Silivri Belediyesi 98642564-756-E1231259 sayılı ve 20.09.2021 tarihli Emlak İstimlak Müdürlüğü başlıklı yazıyla Selimpaşa Güzelkent  Site Yönetimi'ne ecrimisil tebliğiyle tüm site halkı şaşkınlık içinde kaldı. 32.499,46 m2 alan işgal altında olup, 266.360,41 TL ceza kesilmiştir. “Nasıl yani?”  Nasıl yani?

Açıkca,  belediye 495 konut malikini kendi mülkü üzerinde  "işgalci " yapıp  " onur kırıcı bir şekilde hem de " fuzuli işgalci" olarak nitelendiriyordu.  Hem de ne işgalci?  73.000 m2 toplu konut sınırları içindeki 32.499,46 m2 alan, başlıkta ki Türk Dil Kurumu'nun tanımındaki gibi bizler 495 konut, atmış üç blok ve 2000 den fazla nüfus yıllardır “ haksız fuzuli işgalci imişiz “ öğrendik. Peki, bu nasıl olabilir diye bütün site de tartışmalar başladı. Gerçeği öğrenmek en temel haktır. Tabi itiraz etmek de.

İtiraz dilekçeleri yazılmaya başlandı. Hey hat Silivri Belediyesi  site yönetiminin, bloklarda ki maliklerin, site derneği itirazlarına gönderdiği cevaplar  “ fuzili işgalci ve ecrimisil hesaplama tekniği” yani formülü  bütün bir sitenin esasa dönük itirazlarını  duymuyor,  görmüyor, yok sayarak adeta alay edercesinine  hesap formüllü cevaplar yazıyor.

 O zaman hukuki haklarımız baki kalmak kaydıyla kamuoyuna bir açıklama yapmak şart olmuştır.

 Selimpaşa Güzelkent Sitesi, Selimpaşa Belediyesi'nin 20.09.1996 tarih ve 1996/39 sayılı meclis kararıyla “Toplu Konut Yönetmeliği” onaylanarak Selimpaşa Belediyesi'nin “Toplu Konut Projesi” olarak inşa edilmiş, daimi ikamet edilen yerleşim yeridir. (  Silivri Belediyesi bu karara itibar ediyor mu?)

Sitemizin, kuruluş dayanağı 1580 ile 5656 sayılı yasaların belediyelere tanıdığı yetki çerçevesinde 775 sayılı gece kondu önleme yasası ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu dahilinde arsa üretmek ve üretilen arsaların belediye denetim ve gözetiminde amacına uygun kullanılması şeklinde halka arzı  sağlanmıştır. (  Silivri Belediyesi için bu yasal dayanakların ecrimisil tarifine uygun bir değeri var mı?)

T.C. Arsa Ofisi'nden temin edilen 6 adadan oluşan 73.000 m2 alan üzerine belediyece hazırlanmış “ Tek Tip Toplu Konut projesi”nin ( Hüseyin TURAN mimarlık)  başkanlığını Selimpaşa Belediye Başkanı'nın üstlendiği ve 12 ayrı kooperatiften  oluşmuş  SELİMPAŞA GÜZELKENT KOOPERETİFLERİ BİRLİĞİ adıyla 1996 yılını takip eden sürede faaliyetlerine başlamıştır. (  Silivri Belediyesi bu karara itibar ediyor mu?)

Selimpaşa Belediyesi son Belediye Başkanı Ahmet YAĞCIOĞLU ve tüm ekibine;

Güzelkent sitesinin kurucu belediye başkanı Ahmet YAĞCIOĞLU duyuyor musunuz? Silivri Belediyesi sizi ve başkanı olduğunuz belediye hizmetlerini aldığınız kararları, Arsa Ofisi'yle yaptığınız protokolü, meclis kararlarını , encümen kararlarını, Kooperatifleri Birliği Başkanlığı'nızı ve ekibinizle birlikte aldığınız kararları  yok hükmünde değerlendirip kurduğunuz TOPLU KONUT POJENİZ den yer almış bedelini ödemiş insanlar şimdi  “Fuzili İŞGALCİ” durumundadır.  Sizler Türk Dil Kurumu'nun ecrimisil tarifinde ifade edilen “herhangi bir hukuka uygunluk sebebi olmaksızın” bizlere yasadışı site mi kurdunuz?  Sayın YAĞCIOĞLU bu soruyu sormak zorunda  kalmak hoş değil, ama “ işgalci” muamelesi görmek çok daha ağır.

Arsa Ofisi ve Belediye Meclisi'nin belirlediği arsa ve alt yapı bedelleri projenin tamamını kapsayan 73.000 m2  alan, kooperatif üyelerine taksim edilerek  belediyece tahsil edilmiştir. Sayın Ahmet YAĞCIOĞLU ve yukarıda kuruluş tarihinde görevli belediye meclis üyeleri ve başta Fen İşleri memurları sizler bunun hem uygulayıcısı hem de tanığısınız.

Bu nedenle, Tip Toplu Konut Projeleri'nde standart ne varsa ki; binaların yerleşim düzenleri, otoparklar, çocuk parkları, spor alanları, ticaret alanı, ( sonradan bilgimiz dışında sosyal tesis alanına dönüşmüştür. Fiilen üzerinde Selimpaşa Belediyesi'nce yapılmış çocuk parkı vardır.), havuz  ve yeşil alan ( sonradan rekreasyon alanı olarak imar planlarına işlendiyse de site tarafından ağaçlandırılmıştır.)  Toplu Konut uygulama alanı içindeki bölünmüş yollar, bina çevresi yeşil alanlar, bloklar arası boşluklar, çevre duvarları, yaya ve araç giriş çıkış kapıları ve bu kapıların kontrol ve güvenlik takları ve eğitim alanı olarak kreş alanı ki, ancak 2021 yılında inşa edilebildi. Hepsi bu projenin ayrılmaz parçalarıdır.

 Tekraren belirtmek gerekirse, her sentimetre karesinin bedeli, dikilen her ağaç, döşenen her parke taşı, toplu konut çevre duvarları, araç ve yaya giriş çıkış takları, yağmur suyu ve kanalizasyon alt yapı bedellerinin her kuruşu Toplu Konut Projeleri'nin yasal yaptırımları içinde hepsini Kooperatifler Birliği üye kooperatiflerin orta ve alt gelir gruplarına mensup ortakları tarafından ödenmiştir. Tekraren, Sayın Ahmet YAĞCIOĞLU ve yukarıda kuruluş tarihinde görevli belediye meclis üyeleri ve başta Fen İşleri memurları sizler bunun hem uygulayıcısı hem de tanığısınız değil mi?

2021 yılına geldiğimizde Silivri Belediyesi'nin hangi sebeplerle olduğunu bilmediğimiz ki, kamu mallarını korumak maksadı  ise elbette buna saygı duyulur. Ancak Belediyenin yetkili birimleri Silivri sınırları içindeki tüm kamu işgallerini aynı torbaya koyarak yeterince inceleme ve araştırma yapmadan, bina çevresi, yeşil alanlardan, çocuk parlaklarına üzerinden yürümek zorunda olduğumuz kaldırımlara, bina çevresi ve bloklar arası boşluklara kadar kamu işgali sayıp ecrimisil göndermesi tüm site halkında “şok etkisi” yaratmıştır.  Neredeyse, acaba binalarımızda işgal edilmiş arsalar üzerinde midir kuşkusu ve korkusu doğmaktadır..

Ancak;  Silivri belediyesine bu ecrimisil tahakkukuna neden, geçmiş belediye ve Kooperatifler Birliği arasında ki protokolün uygulamasında, bilerek yada sehven, bilgisizlik, unutkanlık gibi eksikliklerden kaynaklı sosyal tesis arsası 1.225,92m2( filen Çocuk Parkı), rekreasyon arsası 1.444,86m2, spor alanı 2.513,35m2 ( filen Çocuk Parkı), 1167/7 parsel 1.175,64m2 (çocuk parkı), Kreş arsası 3.507,34 m2 ( İBB kreş)  gibi arsaların maalesef Kooperatifleri Birliğine yasal devirleri yapılmadan Selimpaşa Belediyesi'nin kapanması (2009)  sonrasında, Silivri Belediyesi'ne devren kalan arsaların hakkaniyetli olmasa da, yasal yetkilerinden kaynaklı ecrimisil taleplerini anlayabiliriz.

Neredeyse sadece blokların oturum alanı dışında kalan her toprak parçasına ecrimisil tahakkuk ettirilmesini  adalet, hakkaniyet çerçevesinde anlamlandıramıyoruz. İdarenin vatandaşlarının hayatını kolaylaştırmak  gibi asli görevinin aksine zulme dönüşecek haksız bir uygulamayı kamu işgalini önlemek gibi kutsi  iddialarla, zaten ekonomik yaşamın büyük sorunlarıyla boğuşan vatandaşlarımıza ve site halkına yaşatmaya  kimsenin hakkı yoktur. Bu hakkı kendinden görenler varsa bedeli ödenmiş bir Toplu Konut Pojesi'nden  tekraren bedel istemek olur ki, bunu hukuken de vicdanen de anlatmak zordur.

Hem yasalara göre kurulmuş bir toplu konut projesini duvar örmüşsünüz diye işgalci ilan ediyor. Hemde yine  "site   tüzel kişiliğini " kabul edip  ecrimisil gönderiyor.  Yani Silivri belediyesi kendiyle çelişiyor. Eğer Güzelkent Sitesi halkı işgalciyse “site tüzel kişiliğini tanımaması”  gerekmiyor mu? Tanıyorsa  "site nasıl  olur?" Diye tarif etmesi gerekmez mi? Sitemiz, 6 adadan tek bir SİTE YÖNETİM PLANIN a  634 sayılı kat mülkiyet kanunu, 2985 sayılı Toplu Konut Kanun ve yönetmeliklerne uygunluğu ile T.C. Silivri Tapu Müdürlüğü'ne tescillidir.

Eğer “ haksız işgal” durumu varsa bunu ortadan kaldırıp Güzelkent Sitesi tüzel kişiliğini lav edip mahalleye katması gerekmez mi?  Bunu da yapmıyor.  495 konut malikini ve içinde yaşayanları ellerinde bulundurdukları kamu gücünü kullanıp, işgalci ilan edip haraç gibi ecrimisil gönderiyor.  Silivri Belediyesi'ne önerimiz; Güzelkent Sitesi'ndeki ecrimisile konu olan işgal altında ki 32.499,47 m2 alanı işgalden kurtarmak için kullanıma kapatmaktır. Aksi halde haksız işgali teşvik etmiş olmaz mı? Bu güne kadar gelmiş geçmiş Silivri Belediye yönetimleri gibi mevcut yönetimde vatandaşların bu haksız işgalinin suç ortaklarından biri durumuna düşmez mi? Suç işlenirken göz yum, sonra sen suç işlemişsin diye vatandaşın boğazına sarıl. Taktir, halka ve hakka.

Ecrimisil ne demek?  Tekraren;  kamu malını yasadışı bir şekilde  kullandığı  tesbit edilen yer için  devletin işgalciye kullandığı süre için ceza kesmesi demektir.  Buradan bu siteyi kuranlara başta Ahmet  YAĞCIOĞLU'na sesleniyorum. Sizlerin övünç kaynağı hizmetlerden birisi olduğunu bildiğim projenizin bu şekilde itibarsızlaştırılmasına müsaade etmeyin. Yasal belgeler elbette hukukun bilgisine sunulacaktır. Ama aynı belgeler belediye arşivlerinde mevcutken, hiç bir inceleme yapmadan vatandaşların onur ve haysiyetini incitici  “işgalci” olarak nitelemek, bu projenin kurucularını yasadışı iş çevirmek durumuna düşürmek kabul edilir bir durum değildir.  Bunların cevabı verilmeden sitemize kesilen  ecrimisil ceza değil,  bu kelimeyi kullanmaktan her ne kadar hoşlanmasam da maalesef haraçtır.

 

YORUM YAP