Hüseyin Kuru

Sektörel notlar...

Türkiye İstatistik Enstitüsü, nisan ayı Ekonomik Güven Endeksi'ni açıkladı. İlginç olan, tüketici güveninin beklentinin altında kalmasına karşılık reel kesim-üretici güveni ile perakende ticarette güven endeksinin beklenenin çok üzerinde olması.
Türkiye İstatistik Kurumu her ay ekonominin başlıca oyuncularının (tüketicinin, üreticinin) güvenlerini ölçmek için çalışma yapar.
Bu çalışmada güven durumu “100 esasına dayalı bir endeks” ile değerlendirilir. Güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösterir.
1) Tüketici güven endeksi nisan ayında 68,5 oldu. Tüketici güveni geçen yıldan bu yana düşük. Ocak'ta 71,6 olmuştu. Sonraki aylarda geriledi. Şubat ve marta göre çok az bir iyileşme var.

2) Üretici-Reel kesim güven endeksi iyi, hatta çok iyi. Nisan'da 105,7 oldu. Hem geçen yıla hem de geçen aylara göre üretici güveninde iyileşme var.

3) Hizmet sektöründe nisan endeksi 89,9 olarak belirlendi. Geçen yıla göre ve geçen aylara göre hizmet sektörü güveninde de bozulma var.

4) Perakende ticaretle uğraşanların güveni geçen yılın aynı dönemine göre iyi ama bu yıl 110,5'e kadar yükselen endeks, nisanda 103,9 oldu. Perakende kesiminde endeksin 100'ün üstünde olması iyidir.

5) İnşaatın görünürde çok canlı olmasına karşın sektörün güven endeksi düşük.. bu oran Nisan ayında 81,5 oldu. İnşaatta geçen yıldan bu yana güven sorunu devam ediyor.

6) Geliyoruz en önemli endekse. Ekonomik Güven Endeksi''ne çünkü bu endeks, diğer 5 endeksin katkısı ile ekonominin genelindeki güveni gösteriyor.

Genel gösterge olan “Ekonomik Güven Endeksi”nde; (1) Tüketici güveninin ağırlığı yüzde 20, (2) İmalat kesiminin-reel kesimin ağırlığı yüzde 40, (3) Hizmetler kesiminin ağırlığı yüzde 30, (4) İnşaat kesiminin ağırlığı yüzde 5, (5) Perakende ticaretin ağırlığı yüzde 5'dir.
Ekonomik Güven Endeksi nisanda 73.5 olarak belirlendi. Bir önceki aya göre ülke genelinde genel güvende yüzde 6.1 gerileme var. Geçen yılın nisan ayının yüzde 14.5 gerisinde bir güven durumu var. Ocak ayında genel ekonomik güven endeksi 83.9 idi. Şubatta 71.5, martta 78.3 olmuştu.
Genelde reel kesim ile perakende ticarette güven endeksinin beklenenden iyi olması önemlidir. Sevinilecek bir durumdur. Ancak unutmayalım, iç talebi belirleyecek olan tüketicidir. Tüketici güveni düzelmez ise iç piyasada canlılık beklentisi gerçekleşemez. İstanbul'da nisan ayında perakende fiyatlar yüzde 1,08, toptan fiyatlar ise yüzde 0,03 arttı.
İstanbul Ticaret Odasının (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Nisan 2016 itibarıyla Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 8,71, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalama yüzde 7,31 artış gösterdi.
İstanbul'da 2016 Nisan ayında perakende fiyatlar yüzde 1,08, toptan fiyatlar ise yüzde 0,03 arttı. Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında perakende fiyatlarda yüzde 7,49 ve toptan fiyatlarda yüzde 4,35 yükseliş görüldü. Aylık bazda bakıldığında, nisan ayında perakende fiyatlar bir önceki aya göre, giyim harcamalarında yüzde 10,47, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 7,69, ev eşyası harcamalarında yüzde 1,23, gıda harcamalarında yüzde 0,15, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında 0,10, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,05 arttı.
Aynı dönemde konut harcamalarında ise yüzde 0,21 azalış gerçekleşirken diğer harcamalarda değişim izlenmedi.
İyi haftalar..

YORUM YAP