Hüseyin Kuru

Sektörden haberler

Konu önemli.. inşaat ve yapım işi, her önüne gelenin inşa ettiği, yaptığı, sattığı ve akıbetinden kimsenin sorumlu olmadığı bir iş veya sektör olmamalıdır.. bir girenin, bir de girmeyenin pişman olduğu bir sektör olmaktan çıkarılmalıdır..!

                                                        ***

Basında yayınlanan bir habere göre, müteahhitler proje maliyetleri, kıstaslar ve geçmişte yapılan işlere göre gruplara ayrıldı.

Buna göre haberden devam edelim..

 

21 bin müteahhit yeterliliklerine göre gruplandırıldı!

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması Yönetmeliği'ne göre yapı müteahhitlerine belirli ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterlilikleri dikkate alınıp "A, B, C, D, E, F, G, H" ve "geçici" olmak üzere 9 grupta yetki belgesi numaralandırıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca Haziran ayından bu yana özel sektörde yapım işlerini yüklenecek 20.853 yapı müteahhidi belirli ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterlilikleri göre gruplara ayrıldı.

                                                        ***

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre; Bakanlık tarafından alınan bilgiler değerlendirildiğinde, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun, "1.Ocak.2012'den itibaren

yapı ruhsatına tabi bütün yapıların bir yapı müteahhidinin sorumluluğu altında inşa edilmesi ve her müteahhidin yetki belgesi numarası almasının zorunlu olduğu" şeklindeki kararına göre 2012 yılından bu yana inşaat sektöründe faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişi 464.803 yapı müteahhidi yetki belgesine göre numaralandırıldı.

                                                        ***

2019 yılının Mart ayında Resmi Gazete' de yayımlanan ve Haziran 2019'da yürürlüğe giren "Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik" kapsamında da mevzuat, "yetki belgesi numarasının müteahhitlerin sınıflandırılması suretiyle düzenleneceği, inşaat ve tesisat dahil yapım işlerinin müteahhitliğinin ancak uygun sınıfta yetki belgesi alınarak üstlenilebileceği" olarak düzenlendi.

Özel sektörde konut yapımı işlerini yüklenecek gerçek ve tüzel kişilerin belirli konudaki yeterlilik durumlarının değerlendirilmesinde esas teşkil edecek kriterlerin benimsendiği bir yeterlilik sistemi kurulması için karar alındı.

                                                        ***

Özel sektör yapım işlerini yüklenecek müteahhitlerin belirli ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliliklere sahip olması koşulu getirilen yönetmeliğe göre yetki belgesi numaraları, müteahhidin bu yeterlikleri dikkate alınarak "A, B, C, D, E, F, G, H" ve "geçici" olmak üzere 9 sınıfta değerlendirildi.

 

  • Yönetmelikte yürürlükte olan Haziran.2019 tarihinden bu zamana 20.853 müteahhit 9 gruba göre sınıflandırılıp, yetki belgesi numarası aldı.
  • Bu müteahhitlerin 156'sı A grubu, 52'si B grubu, 73'ü C grubu, 109'u D grubu, 336'sı E grubu, 1337'si F grubu, 850'si G grubu,17 bin 486'sı ise H grubunda değerlendirildi.

***

  • A grubu, iş deneyim tutarı, yapım işleri eşik değerinin iki katını geçen ve ortalama yıllık usta iş gücü en az 50, teknik personel iş gücü ise en az 8 olan müteahhitlerden oluşuyor. Diğer gruplar ise şöyle değerlendiriliyor;

 

  • "B grubu: İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerinin 7/5'ini geçen ve ortalama yıllık usta iş gücü en az 24, teknik personel iş gücü en az 6 olanlar.

 

  • C grubu: İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerini geçen ve ortalama yıllık usta iş gücü en az 12, teknik personel iş gücü en az 3 olanlar.

 

  • D grubu: İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerinin 2/3'ünü geçen ve ortalama yıllık en az 9, teknik personel iş gücü en az 2 olanlar.

 

  • E grubu: İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerinin 1/3'ünü geçen ve ortalama yıllık usta iş gücü en az 6, teknik personel iş gücü en az 2 olanlar.

 

  • F grubu: İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerinin 1/10'unu geçen ve ortalama yıllık usta iş gücü en az 3, teknik personel iş gücü en az 1 olanlar.

 

  • G grubu: İş deneyim tutarı yapım işleri eşik değerinin 7/100'ünü geçen ve ortalama yıllık usta iş gücü en az 1, teknik personel iş gücü en az 1 olanlar.

 

  • H grubu: İş deneyimi ve iş gücü koşulu aranmaz. Bu kişiler, deneyim sahibi olduklarında grubu yükseltilebilecek.

 

Geçici Grup: Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterlikler ile iş deneyimi ve iş gücü koşulu aranmaz."

                                                        ***

Ülkemiz bir depremler ülkesi.. topraklarının neredeyse %80'i deprem riski altında.

Uzmanlara göre ülkemiz genelinde 6.5 milyon, İstanbul'da ise 350 bin yapı stoğunun acilen yıkılması gerekiyor.

Sonuç olarak bu yapıları inşa eden, izin veren birileri var.. bununla da bitmiyor en önemlisi satın alanlar var..!

Her sektörde olduğu gibi bilinçsiz, ticari zihniyeti bozuk veya art niyetle faaliyet gösteren kişiler/şirketler mutlak surette var.. ancak hadi devlet görmüyor diyelim

–deme hakkımız asla yok- toplumun bu fütursuzluğuna ne demeli..!

Tabi ki bu yapıları inşa edenlerin yanında görüp te izin verenler kadar satın alanlarda bu vebalde suçludur.

Ülkemizde 400 binden fazla müteahhit var.. kişi, kurum ve kuruluş adı altında faaliyet gösteriyor.. AB de ise bu sayı 35 binlerde..!

Devlete düşen en büyük görev; özellikle inşaat sektörünün disipline edilmesidir.

Gerçek mesleği inşaat olan kaç kişi sayabilirsiniz.. çiçekçi, böcekçi, fotoğrafçı, uncu, ayakkabıcı, terzi vs. maşallah her sektörden veya arsası olan herkesin inşaat işine girdiği bir Dünya olamaz, olmamalı..!

Deprem olduğu zaman herkes birbirine bakıyor.. ve maalesef sonuç ve akıbette hayırlı oluyor.

İyi haftalar..

YORUM YAP