Hüseyin Kuru

Sektör notları...

Geçtiğimiz günlerde İstanbul boğazında büyük bir felaketin eşiğinden dönüldü ve Kanal İstanbul'a ne kadar ihtiyaç olduğu ortaya çıktı.
Haber de bir tankerin Salih efendi yalısına toslamasını okuduk ve şükrettik ki can kaybı yok.
Ancak işin vahameti daha sonra ortaya çıktı!
Yalıya bodoslama toslayan tankerin arkasında 250 bin tonluk yakıt tankerinin de boğazda olduğu ve büyük bir öngörü ve dikkatle geri çevrilerek boğazdan çıkarıldığı ve büyük bir felaketin önlendiği ortaya çıktı!
Konuya duyarlı tüm kesimler 2.bir boğaza ihtiyaç olduğunu ve Kanal İstanbul'un aciliyetini bu vahametin üze-rine dillendirdi. Umarım aklı selim galip gelir.
Kısacası Şer'den Hayır çıktı.

***
Basında ve medyada görüldüğü üzere her geçen gün inşaat sektöründe yeni projeler arka arkaya açıklanıyor ve sektörde hız kesmeden yoluna devam ediyor.
Bu yeni konut projeleri yüksek kur ve faize rağmen yapımcı şirketlerin ve müteahhitlerin yatırım iştahının kesilmediğini gösteriyor.
Sene başından bu yana sadece İstanbul'da markalı konut üreticileri tarafından 3,5 ayda 32 konut projesi inşa edilmek üzere görücüye çıkarıldı.
Yüksek kur ve faizin kalıcı bir durum olmadığını aktaran müteahhitler, geçen yıl 1 milyon 409 bin 314 adet satışla rekor kırdıklarını, hedeflerinin bu yıl rakamı 1 milyon 400 bin sınırına ulaştırmak olduğunu söylediler.

***
Diğer bir konu da 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Bakanlık, yeter gelirli tarımsal arazileri ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan azami oranda verimli kılmak ve yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğünü artırmak için gerekli tedbirleri almakta yetkili kılınmıştı.
Bakanlığın bu kapsamda hazırladığı Tarımsal Arazi Edindirme İş ve İşlemleri Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'nin geçen haftaki sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelik gereğince, tarımsal arazi edindirme iş ve işlemleri, gerçek ve tüzel kişilere ait olan tarım arazilerinde Bakanlıkça yapılacak ya da yaptırılacak.
Tarım arazilerinin değeri ve kira bedelleri de yine Bakanlıkça tespit edilecek.

Hangi tarımsal araziler satış ve kiralama listesinde olacak?
a) Hisselilik, parçalılık, mülkiyet ihtilafı, tarımsal faaliyete son verilmesi ve göç gibi nedenlerle işlenmeyen ve tarımsal üretimde kullanılmayan,
b) Ekonomik olarak işletilememesi nedeniyle malikleri tarafından satışa çıkarılmak istenen,
c) Kiralama, ortakçılık veya yarıcılık şeklinde değerlendirilmesi talep edilen,
ç) İntikali yapılmamış, hisseliliğin giderilemediği ve intikal işlemleri çözülemeyen, gerçek ve tüzel kişilere ait tarım arazileri.

***
Tarımsal arazi edindirme iş ve işlemlerine konu edilmek üzere tespit edilen tarım parselleri, maliklerinin veya hissedarların talebi üzerine muvafakat alınmak kaydıyla mülkiyet bilgilerine de yer verilerek "Satışa Çıkarılacak Parseller Listesine" veya "Kiralama Yapılacak Parseller" listesine eklenecek.
Bu listeler, Bakanlığın kurumsal internet sitesinde ve mahallinde on beş gün süre ile ilan edilecek.
İlan edilen listelerdeki parselleri satın almak veya kiralamak isteyen gerçek ya da tüzel kişilikler belirlenerek alıcı ve kiracı listeleri oluşturulacak.
Öncelik sıralaması ile arz ve talep dengesi de göz önünde tutularak listeler eşleştirilecek.

Öncelik kimde olacak?
a) Ön alım hakkına sahip olanlar,
b) Fiili kullanıcılar,
c) İşletmelerin yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğüne ulaştırılanlar,
ç) Genç çiftçi olanlar.

Satışa ve kiraya çıkarılan parseller ile alıcı ve kiracıların eşleştirildiği liste, yine Bakanlığın belirleyeceği usullerle on beş gün süre ile ilan edilecek.
Eşleştirilen listeye ilan süresi içinde varsa itiraz ve şikâyetler alınacak.
İlan ve şikâyetlerin değerlendirilmesini müteakip listede bir değişiklik yapılmışsa yeniden ilan edilecek. Bu ilan ile liste kesinleşecek.
Satış veya kiralama ile ilgili gerekli tüm bilgi ve belgeler temin edilecek.
İhtiyaç duyulması halinde devir işlemleri için taşınmazın malik veya hissedarlarından vekâletname alınabilecek.
Alıcı, satıcı veya vekilleri tarafından mahalli tapu müdürlüklerinde devir işlemleri gerçekleştirilecek.

Toplulaştırma alanlarında
arazi edindirme
Arazi toplulaştırma alanlarında yeni parsel planlarının tanziminden önce; alım, satım, kiralama, hisseliliğin azaltılması, mülkiyetten kaynaklı ihtilafların giderilmesi, ortakçılık ve yarıcılık gibi işlemlerde bu yönetmelik hükümleri uygulanacak.
Arazi toplulaştırma proje alanlarında çalışmaların başlamasını müteakip, arazi edindirme iş ve işlemlerinin uygulamaları ile ilgili listeler hazırlanarak, otuz gün süre ile mahallinde ilan edilecek.
İyi haftalar...

YORUM YAP