Santral sancısı derinleşiyor

Santral sancısı derinleşiyor

17.03.2017 09:54:36

Trakya ve Silivri'de süren termik kömür santral sancısı konusunda İBB sorumluluk almaktan kaçınan tavır içinde olduğunu hissettirirken, Cumhurbaşkanlığından gelen yanıtta kararın gözden geçirime talebi karşılık bulmadı. Türkiye ve Silivri 16 Nisan'daki yol ayrımına kilitlenmişken, Trakya için insan hayatı ve çevre sorunlarının ayak sesleri giderek daha güçlü hissedilmekte.

Silivri Çevre Derneği Başkanı Ali Korsan, T.C. Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER'e) başvurarak bölgemize yapılması gündemde olan Kömür Termik Santrali'ne ilişkin plan değişikliği talebi hakkında bilgi talebinde bulundu.

ÇEVRE DERNEĞİNİN DİLEKÇESİ
Korsan, konuyla ilgili başvurusunu şu dilekçe ile yaptı: “İstanbul İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğine itirazımdır. İstanbul'un Silivri İlçesi ile Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçelerinde 60 ha. kısmı Çerkezköy'de, 485 ha. kısmı Silivri'de kalacak bir "Kömürlü Termik Santral" inşası için plan değişikliği yapılmak istendiğini öğrenmiş bulunu- yorum.

“TRAKYA'YA BÖYLE BİR SANTRALİN YAPILMASI CİNAYETTİR”
Trakya'nın tam ortasına böyle bir santralin yapılması cinayettir. Bilindiği gibi kömür en büyük kirleticilerden biridir. Havayı, suyu, toprağı kirleten kömürün santrallarda yakıt olarak kullanılması kabul edilemez. Dünyanın giderek terk ettiği kömürlü termik santralları ülkemizde yeniden gündeme getirmek büyük bir hatadır. Kömürlü termik santraller, hem insan sağlığı hem de yaşadığımız çevre için büyük tehlikelerin sebebidir. Santralların bacalarından çıkan kömür tozları ve baca gazları hem insanları kansere kadar giden çeşit çeşit hastalıklarla karşı karşıya bırakmakta, hem de tarım alanlarımızı ve ormanlarımızı tahrip etmektedir.

“YERALTI SULARIMIZI
KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALIN SOĞUTMA SUYU OLARAK ZİYAN ETMEK ANLAŞILMAZ”
Dünyanın giderek kuraklıkla karşı karşıya kaldığı bu günlerde, çok yakında insanlar içme suyu bulmakta zorlanacakken ve su kaynaklarını paylaşmak için savaşmaya başlamışken yeraltı sularımızı kömürlü termik santralın soğutma suyu olarak ziyan etmek anlaşılmaz bir şey.
Santralda yakıt olarak kullanılacak olan "Linyit Kömürü", bilindiği gibi kömürün ham halidir. Linyit kömürünün en doğru kullanılışı, linyite dokunmayıp, onu madende bırakmaktır. Elli bin, yüz bin yıl sonra olgunlaşıp, torunlarımızın kullanımına hazır olacak bu kömür torunlarımıza bırakacağımız bir mirastır.

“BUGÜN DEĞİL YALNIZCA TRAKYA'NIN, TÜM TÜRKİYE'NİN ENERJİSİNİ SAĞLAMAYA
YETERLİ YENİLENEBİLİR KAYNAKLARIMIZ VAR”
Plan değişikliğiyle ilgili raporda iddia edilen yenilenebilir kaynakların daha otuz yıl yetersiz olacağı iddiası asılsızdır. Bugün değil yalnızca Trakya'nın, tüm Türkiye'nin enerjisini sağlamaya yeterli yenilenebilir kaynaklarımız vardır.
Güneş ve Rüzgar Santrallarıyla toprağımızı, havamızı, suyumuzu kirletmeden kendimizin ve çocuklarımızın sağlığını tehlikeye atmadan ve bir damla bile soğutma suyuna gereksinim duymadan tüm Trakya'nın ve tüm Türkiye'nin enerji gereksinimini sağlamak mümkünken yapılmak istenen kirletici linyit kömürlü termik santral için plan değişikliği yapılmasına karşıyız.”

İBB TOPU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE ATTI
Korsan'ın dilekçesine İBB'nin verdiği yanıt şöyle: “Başbakanlık İletişim Merkezine İletmiş olduğunuz konu ile ilgili Şehir Planlama Müdürlüğü yetkilileri ile görüşme yapılmış görüşme neticesinde tarafımıza verilen bilgi aşağıdaki gibidir. "Başvurunuzda belirtilen plan tadilatı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 27/10/2016 tarihinde onaylanmış olup “Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33. Maddesi gereğince 14/11/2016 – 13/12/2016 (30 gün) tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan Panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır. Konuya ilişkin itirazınız yasal askı süresi içerisinde yapılması ilgili kurma yapılması gerekmektedir. Konu hakkında detaylı bilgi ve başvurunuzun değerlendirilmesi için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir."

CUMHURBAŞKANLIĞI: VAZGEÇİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL
Kısa bir süre önce Cumhurbaşkanlığına Trakya'ya Termik Kömür Santrali yapımından vazgeçilmesi yönünde dilekçe ile başvuruda bulunan Elif Bilici'ye gelen yanıt da şöyleydi: “Ülkenin enerji politikaları göz önünde bulundurularak yer seçimi yapılmış ve söz konusu bölgede yapılması planlanan santrale ait yerlerin kamulaştırılmasına yönelik Kamu Yararı Kararı alınmış olup, acele kamulaştırma kararı Bakanlar Kurulu tarafından alındığından vazgeçilmesi mümkün olmayıp, bu karar doğrultusunda belirlenen santral sınırları içerisinde kamulaştırma çalışmalarına başlanılacaktır.”
Haber Merkezi


YORUM YAP