Handan Demirkıran

Özel Eğitim nedir?

Özel eğİtİm, bireyin gelişiminde uzman tarafından yapılan değerlendirme sonucu yaşıtlarından belirgin düzeyde farklılık olduğu tespit edildiğinde, bireyin özel gelişim ve öğrenme ihtiyacına yönelik hazırlanan eğitim programıdır.
Otizm, işitme ya da görmeyle ilişkili bozulma veya kayıp, ortopedik bozukluklar, konuşma ve dil alanıyla ilgili zorluklar, zekâ (bilişsel gelişim) alanında yaşanan sorunlar, travmatik beyin hasarı, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) ya da okuma güçlüğü (disleksi), yazma güçlüğü (disgrafi), matematikle ilgili zorluk (diskalkuli), konuşma bozukluğu (afazi) gibi öğrenme alanında yaşanan güçlüklerin tamamı özel eğitimin konusu olabilir.
Çocuğun ayrıntılı gelişimsel değerlendirmesi hastane ortamında ya da psikiyatrist ve/veya psikolog tarafından yapılır. Bu değerlendirmenin ardından çocuğun zihinsel gelişiminde gözlenen gerilik ya da öğrenme güçlüğü gibi özel durumlar tespit edildiğinde ruh sağlığı uzmanının kararı ile çocuğun özel eğitime ihtiyaç duyduğu belirlenir ve durum aileyle paylaşılır. Bu sürecin ardından Özel Gereksinime İhtiyaç duyulduğuna dair bir devlet hastanesinden Sağlık Kurulu raporu alınıp, bu raporla birlikte bağlı bulunduğunuz ilçenin Rehberlik Araştırma Merkezi'ne başvurulur. Buradan çıkan rapor ile özel gereksinime ihtiyacı olan birey, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden haftada iki seans ( eğer gerek görülürse bir seansta grup dersi olacak şekilde ) ücretsiz olarak eğitim alabilmektedir.
Peki, özel eğitimde kimler çalışır? Her bireyin tanı ve ihtiyacına yönelik çalışan ekip değişiklik gösterebilir ancak öncelikle bu ekibin en başı ve en vazgeçilmezi aile fertleridir. Onun dışında Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi Müdürü, Özel Eğitim Öğretmeni, Sınıf Öğretmeni, Branş Öğretmenleri (resim, müzik vb.), Çocuk Gelişimcisi, Okul Öncesi Öğretmeni, Psikolojik Danışman ve Rehberlik Öğretmeni, Psikolog, Fizyoterapist, Odyolog, Sosyal Hizmetler Uzmanı, Dil ve Konuşma Terapisti özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görevlendirilen kişilerdir.
Özel Eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde amaç nedir? Çoğunluktan farklı ve özel eğitime ihtiyacı olan çocuklara sunulan, üstün yetenekli olanları yetenekleri doğrultusunda en üst düzeye çıkmasını sağlayan, yetersizliği engele dönüştürmeyi önleyen, engelli bireyi kendine yeterli hale getirerek, topluma kaynaşmasını ve bağımsız, üretici bireyler olmasını destekleyecek becerilerle donatılan eğitimler verilmesi amaçlanır. Toplum içindeki rollerini gerçekleştirebilen, başkaları ile iyi ilişkiler kurabilen, iş birliği içinde çalışabilen, çevresine uyum sağlayabilen, üretici ve mutlu bir vatandaş olarak yetişmelerini, kendi kendine yeterli bir duruma gelmeleri için temel yaşam becerilerini geliştirmelerini, uygun eğitim programları ile özel yöntem, personel ve araç gereç kullanarak ilgileri, gereksinimleri, yetenekleri ve yeterlilikleri doğrultusunda, üst öğrenime, iş ve meslek alanlarına ve yaşama hazırlanmalarını amaçlar.
Eğer siz de çocuğunuzun gelişimsel bir geriliği olduğunu düşünüyorsanız bir hastaneden, psikiyatrist/psikologdan veya kurumumuzdan bilgi alabilirsiniz. Özel gereksinimli çocuklarda erken tanı ve eğitimin oldukça önemli olduğunu unutmayın.

YORUM YAP