Mart Encümeninin kira ve işgaliye gündemi

Mart Encümeninin kira ve işgaliye gündemi

28.03.2016 15:00:49

Kira ve işgaliyeler hakkında kararlaştırılan konular şu şekilde:
Mülkiyeti Belediyemize ait olan, Selimpaşa Mahallesi, 5882 parsel üzerinde bulunan, Selimpaşa Mahallesi, Kadir Has caddesi, Mehter Sokak No:17 adresindeki toplam 160,00m2 yüzölçümlü 2 katlı Tarihi Binanın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi uyarınca 3 (üç) yıllığına kiraya verilmesi için encümenimiz 10/03/2016 tarihine rastlayan perşembe günü saat 10.00'da toplantı salonunda toplandı. Yukarıda belirtilen Belediye Başkanınca kiraya verilmesi için onaylanan Tarihi Binanın ihalesi ile ilgili ihale dosyası incelenmiştir. 2 katlı Tarihi Binanın yapılan ihalesine Selimpaşa Epivates Bigados Tarihi Kültürel Sosyal Eğitim ve Araştırma Derneği adına Serbay Koçoğlu katılmış olup istenilen evrakların da eksiksiz olduğu anlaşılmıştır. Katılımcı encümen huzuruna çağrılarak ihalenin şartnamesi okundu. İtirazının olmadığı, şartnamenin tüm maddelerini aynen kabul ve taahhüt ettiğini beyan ederek imzalamasından sonra ihaleye geçildi. Yapılan pazarlık sonunda aylık muhammen kira bedeli 100,00 TL olan Tarihi Binanın aylık kira bedelini 110,00 TL'ye teklif veren Selimpaşa Epivates Bigados Tarihi Kültürel Sosyal Eğitim ve Araştırma Derneği adına Serbay Koçoğlu'nun teklifi uygun görülerek şartnamesi gereği ihalesinin Selimpaşa Epivates Bigados Tarihi Kültürel Sosyal Eğitim ve Araştırma Derneği adına yapılmasına encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
***
Selimpaşa Mahallesi Kadir Has Üniversitesi önü sahil kısmında Nihat Albay tarafından işletilen büfenin 05/04/2016 tarihinden itibaren 2016 yılı aylık işgal harcının 670,00 TL'ye arttırılmasına encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
***
Yeni Mahalle, Sait Girgin Caddesi, Konut Taksi Durağı karşısında Murat Özdil tarafından işletilen büfenin 2016 yılı aylık işgal harcının 01/04/2016 tarihinden itibaren 580,00 TL'ye arttırılmasına encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
***
Selimpaşa Mahallesinde Turaş Gaz Armatürleri A.Ş. tarafından kullanılan yeşil alanın aylık işgal harcının 01/04/2016 tarihinden itibaren 485,00 TL'ye arttırılmasına encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
***
Semizkumlar Mahallesi, Altınorak Site girişinde Hanımeli Çiçekçilik ve Bahçe Bitkileri Tic. Ltd. Şti. tarafından kullanılan çiçekçi yerinin 2016 yılı sezonluk işgaliye harcının 8.030,00 TL olarak tespit edilmesine, işgaliye harcının 28 Haziran 2016 ve 15 Temmuz 2016 tarihlerinde olmak üzere 2 eşit taksit halinde ödenmesine, ödenmediği takdirde kanuni gecikme zammı uygulanmasına encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
***
Ortaköy Mahallesi, Köy içi mevkii adresinde Kutman Gıda San. Tic. A.Ş. (Cahit Kutman) tarafından işletilen Şaraphane Binasının 01/04/2016 tarihinden itibaren 2016 yılı aylık kira bedelinin 2.500,00 TL'ye arttırılmasına encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
***
Yeni Mahalle, Silivri Girişi üst geçidi, Beyaz Yemek üretimin yanı ve Çanta Merkez Mahallesi Kınalı Mevkii E-5 karayolu kenarı 13. km bulunup, Vital Fors Sağlık Hizmetleri Bilgisayar ve Elektronik Tic. A.Ş. tarafından kullanılan işgaliye (Reklam Panosu-Totem) yerinin 2016 yılı işgal harcının 1 totem için 1.925,00 TL. 2.totem için 1.925,00 TL. toplam 3.850,00 TL. olarak tespit edilmesine, harcının 31 Temmuz 2016 tarihinde ödenmesine, ödenmediği takdirde kanuni gecikme zammı uygulanmasına encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
***
Çanta Sancaktepe Mahallesi, Muhtarlık Binası yanında Çanta Spor Kulübü tarafından işletilen büfe yerinin 2016 yılı sezonluk işgal harcının 16.04.2016 tarihinden itibaren 555 TL.'ye arttırılmasına encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
***
Mimar Sinan Mahallesi, Prof. Muammer Aksoy Caddesinde Basınkent 2 Site Yönetimi tarafından kullanılan sosyal tesis alanının 2016 yılı sezonluk işgal harcının 10.670,00 TL olarak tespit edilmesine, harcının 3.670,00 TL sinin 30 Temmuz 2016 tarihinde, peşin geri kalan tutarın 15 Ağustos 2016 ve 15 Eylül 2016 tarihlerinde olmak üzere 2 eşit taksit halinde ödenmesine, ödenmediği takdirde kanuni gecikme zammı uygulanmasına encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
***
Mimarsinan Mahallesi, Prof. Muammer Aksoy Caddesi, Basınkent 2 Sitesi Yönetimi tarafından kullanılan işgaliye yerinin 2016 yılı sezonluk işgaliye harcının 13.310,00-TL olarak tespit edilmesine, harcının 28 Haziran 2016-15 Temmuz 2016 ve 15 Ağustos 2016 tarihlerinde 3 eşit taksit halinde ödenmesine, ödenmediği takdirde kanuni gecikme zammı uygulanmasına encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
***
Piri Mehmet Paşa Mahallesi, Dalgakıran Mevkii, Balıkçılar Barınağı adresinde Serdar Dinçer tarafından işletilen 6 nolu balık satış yerinin 01/04/2016 tarihinden itibaren 2016 yılı aylık kira bedelinin 1.070,00 TL'ye arttırılmasına encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
Haber MERKEZİ


YORUM YAP