Hüseyin Kuru

Konutlarda izolasyon ve yalıtım

Satın almayı düşündüğümüz konut veya villalarda dış cephe, yalıtım, izolasyon ve ısıtma/soğutma sistemleri ile ilgili bilgi sahibi olmamız ve araştırmamız elzem bir durumdur, çünkü bu işin ciddiyeti sizin konforunuz ve sağlınızla ilgilidir.
Devam edelim, doğadaki tüm olaylar enerjinin niteliğinin azalacağı yönde gelişmektedir.. masaya bırakılan bir fincan kahvenin zamanla soğuması ya da soğuk bir meşrubatın zamanla ısınması buna bir örnektir.
Termodinamiğin 2. Yasası olarak bilinen bu olgu; 1850'li yıllarda William Rankin, Rudolf Clausius ve Lord Kelvin tarafından yapılan araştırmalar ile ortaya konulmuştur.
İnsanların konforlu bir yaşam sürebilmeleri; 20-22°C sıcaklık ve yüzde 50 bağıl nem değerine sahip olan ortamlarda mümkün olabilir. Kış aylarında dış ortam sıcaklıkları 20°C'nin oldukça altında, yaz aylarında ise hava sıcaklıkları 20°C'nin oldukça üstündedir.
Isı bir enerji türüdür ve termodinamiğin 2. Yasası gereği ısı; yüksek sıcaklıklı ortamdan düşük sıcaklıklı ortama transfer olur. Bu nedenle yapılarda; kışın enerji kayıpları, yazın ise istenmeyen enerji kazançları meydana gelir.
Bina içerisinde istenen konfor ortamının sağlanabilmesi için kış mevsiminde kaybolan ısının bir ısıtma sistemiyle karşılanması ve yaz aylarında kazanılan ısının bir soğutma sistemiyle iç ortamdan atılması gerekir.
Gerek ısıtma gerek soğutma işlemleri için enerji harcanır.
Bir yapıda ısı kazanç ve kayıplarının sınırlandırılması; ısıtma ve soğutma amaçlı olarak tüketilmesi gereken enerji miktarının azaltılması anlamına gelir.
Isıtma ve soğutma prosesleri; çoğunlukla sıcak veya soğuk akışkanların ilgili tesisatlar aracılığıyla taşınmasını gerektirir.
Termodinamiğin 2. Yasası gereği sıcak olan akışkandan ortama doğru veya ortamdan soğuk akışkana doğru enerjinin niteliğini azaltan bir ısı transferi meydana gelmesi kaçınılmazdır.
Isıtma ve soğutma sistemlerinin istenen performansla işletilebilmeleri için; bu kayıp ve kazançların miktarı göz önüne alınarak, akışkanın olması gerekenden daha sıcak veya soğuk olarak kullanılması gerekir. Bu durum ilave bir enerji tüketimine neden olur.
Yapılarda ve tesisatlarda ısı kayıp ve kazançlarının sınırlandırılması için yapılan isleme "ısı yalıtımı" denir.. teknik olarak, ısı yalıtımı, farklı sıcaklıktaki iki ortam arasında ısı geçişini azaltmak için uygulanır.
Isı yalıtımı yaparak binanın ömrünü uzatmak, kullanıcıya sağlıklı, konforlu mekanlar sunabilmek ve bina kullanım aşamasında yakıt giderlerinde büyük kazanım sağlamak mümkündür.
Isı yalıtımı uygulamaları ile konfor koşullarının oluşturulmasında kullanılan enerji miktarının azalması, küresel ısınma ve hava kirliliğinin artmasını önler.
Yapılarda kurallara uygun şekilde gerçekleştirilen ısı yalıtımının bireyler ve ülkeler açısından pek çok yararı vardır.. tabi en önemlisi ısı yalıtımının enerji tasarrufuna olan katkısıdır.
Konutların ısı etkilerine karşı korunmasında en önemli görev dış yapı bileşenlerine düşmektedir.
En başta dış duvar ve pencereler olmak üzere çatı, baca ve zemine temas eden yapı bileşenlerinin yalıtılması durumunda dış çevreden gelen etkilere karşı konutların korunması sağlanmış olmaktadır.
***
Konutlarda dış duvarlardan kaynaklanan ısı kayıpları binanın yüksekliğine göre değişiklik göstermektedir.
Yüzey ne kadar büyükse ısı kaybı da aynı oranda artış göstermektedir.
Çok katlı konutlarda % 44, tek katlı konutlarda ise % 28 civarında dış cephe duvarlardan kaynaklanan ısı kayıpları meydana gelmektedir.
Duvarlarda kısa süreli ısıtma söz konusu değilse dış cephe ısı yalıtımı tercih edilmelidir ki böylece yapı elemanlarının ısı depolama kapasitesinden de yararlanılmış olunmaktadır.
Aynı zamanda bu uygulama tüm yapı kabuğunu yağış suları ve ısı gerilimlerden korumakta, konut ömrünün uzamasına yardımcı olmaktadır.
Çatı Isı Yalıtımı diğer uygulamalar içerisinde en gerekli olanıdır.. yapıların hem nem hem ısı bakımından yeteri kadar korunmasını önemlidir.
Gece ile gündüz arasında ısı farklılıkları olduğundan ve binanızı korumanız için çatı ısı yalıtımı yaptırmalı, bu ısıl hareketlilik belli oranlarda sabitlenebilmektedir.
Pencereler ısı geçirgenliği en fazla olan yapı elemanlarıdır, pencerelerin toplam ısı kaybının en büyük bölümünü, transmisyon ısı kaybı ve derzlerin neden olduğu ısı kayıpları oluşturmakta olup yüksek konutlarda %7 tek katlı konutlarda ise %20 oranında ısı kaybına neden olmaktadır.
Pencereler kışın güneş ışığını geçirerek ısı kazancı sağlamakta ancak güneş ışığı almadığı zamanlarda kazandığı ısıyı hemen kaybetmektedir.
Doğrama türlerine (ahşap, pvc, metal) göre pencereler ısı geçirme katsayıları bakımından farklılık göstermektedirler... Çerçeveden kaynaklanan ısı kaybı camlardan kaybolan ısı kayıplarından daha önemlidir.
Çerçeveler ısı kaybı yönünden soğuk köprü görevini üstlenmekte, bu nedenle çerçeve için kullanılacak malzemenin ısı iletim katsayılarının düşük olması gerekmektedir.
Son yıllarda plastik doğrama malzemeleri ve ısı köprüsü etkisini azaltacak konstrüksiyonlar kullanılmaya başlanmıştır.
***
Odaların en sıcak bölgesi radyatör arkalarıdır, oda sıcaklığı 25°C iken radyatör arkalarındaki sıcaklık 45°C kadar çıkmaktadır.
Termodinamik yasaları gereği iki ortam arasındaki sıcaklık farkı ne kadar fazla ise ısı geçişi o kadar fazla olmaktadır. Dışarısı ile en çok sıcaklık farkı olan ve ısının en çabuk kaybedildiği bölgelerden birisi radyatör arkalarıdır.
Isı yalıtımı, sıcak ya da soğuk havanın ısı köprüleri vasıtası ile konutların içine girmesini ya da çıkmasını engellemek adına yapılan işlemlerdir.
Sürekli artan enerji faturaları ısınma için ayrılan bütçeleri de arttırmaktadır. Tüketilen toplam enerjinin 1/3 kadar oranının konutlar için sarf edildiği düşünüldüğünde ısı yalıtımı artık bir ihtiyaç durumuna gelmiş bulunmaktadır.
Enerji tasarrufunun yanında ısı yalıtımı, konutların ömrünü uzatmak, değerini arttırmak, arzu edilen konfor şartlarını sağlamak, sağlıklı bir yaşam sürmek, çevre kirliliğini azaltmak ve sağlıklı bir çevre oluşturmak için hayata geçirilmesi gereken bir uygulamadır.
Enerji Kimlik Belgesi, kısaca EKB Belgesi bir mülkün enerji kullanımı ve tipik enerji maliyetleri hakkında bilgiler doğrultusunda binaya bir A (en verimli) ile G (en az ve-rimli) arasında bir enerji verimliliği derecesi verilir.
Bakanlar kurulu kararı ile 2 Mayıs 2017 itibari ile mevcut binalar için de EKB (Enerji Kimlik Belgesi) almak yasal bir zorunluluk haline gelmiştir.
***
Binalarda ısı yalıtımı için içten, dıştan ve sandviç duvar olmak üzere 3 farklı yöntem uygulanır.
Isı köprülerinin oluşumunu önlemek ve yalıtımın sürekliliğini sağlamak için yapılan en iyi uygulama mantolama uygulamasıdır.
Dış cephe mantolama uygulaması yapı fiziği açısından en uygun olan ısı yalıtım sistemidir.
Mantolama mevsim şatlarına göre ısı kayıp ve kazançlarını engellemek için bina dış kabuğunun ısı yalıtım malzemeleri ile kaplanmasıdır.
Teknik olarak ise ısı köprüsü oluşturmadan gerekli ısı iletim katsayısına ulaşmak için bina dış yüzeyine yapılan ısı izolasyonudur.
Binaların dış duvarlarına, çatılarına, toprak temaslı mahallere, katları ayıran döşemelere, depo garaj gibi ısıtılmayan bölümlere bakan kısımlara ve soğuk hava depolarına mantolama uygulaması yapılabilir.
Mantolama uygulaması orta büyüklükteki bir bina için ortalama 1-4 hafta arasında sürmektedir.
Hava koşulları, binanın büyüklüğü, uygulamada çalışacak personel sayısı bu süreyi olumlu ya da olumsuz etkileyebilmektedir.
Kuvvetli rüzgar, sis ya da yağmurlu hava koşullarında mantolama uygulaması yapılmamalıdır.
En ideal zaman, uygulama yapılacak dış yüzeyin ve ortam sıcaklığının en az +5 oC olduğu dönemdir.
***
Yapınızın ömrü ve sizin yaşam alanınızın sağlığı açısından günümüz yapı sektörünün en geçerli çözümü olan dış mantolamanın avantajlarından sonuna kadar faydalanmanız yine sizin elinizdedir.
* Konutunuzdaki ısınma ve soğutma harcamalarınızda %50-%60 civarında tasarruf etmenizi sağlar,
* Dış cephede uygulanan ısı yalıtımı ile ısı köprülerinin oluşmasını engeller, bu şekilde konutunuzun içinde terlemeden (yoğuşma) kaynaklı oluşabilecek siyah leke, küflenme ve sağlıksız ortamların önüne geçilmiş olur,
* Yakıt sarfiyatlarının azalmasından dolayı, sera gazının salınımının düşmesine ve bu şekilde küresel ısınmanın önlenmesine katkı sağlamaktadır.
* Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığının azaltılmasında katkı sağlar,
* Taşıyıcı sistem ( kolon, kiriş, perde duvar ) içindeki yoğuşmayı önleyerek, binamızın ömrünün uzamasını sağlar.
* Konutumuzun içinde dengeli oda sıcaklıklarının oluşturularak, konforlu yaşam alanlarının oluşmasını sağlar,
* Bina dış kabuğunun aşırı sıcak/soğuk farklılıkları, yağış, don gibi atmosferik şartlardan korunmasını sağlayarak oluşabilecek onarım masrafların önüne geçilmesine yardımcı olur. İyi haftalar...

YORUM YAP