Encümenin 27 Nisan kararları

Encümenin 27 Nisan kararları

29.05.2017 10:43:16

27 Nisan 2017 tarihinde Bora Balcıoğlu'nun Başkan Vekilliğinde toplanan Silivri Belediye Encümeni imar denetimleri hakkında gündemde yer alan konuları kararlaştırdı.

Silivri Belediye Encümeninin 27 Nisan'da görüşerek karara bağladığı konular şöyle:

DEĞİRMENKÖY MAHALLESİ, 131 ada 4 parsel bilgileri verilen yerde Silivri Kaymakamlığının 10.03.2017 tarih ve 450688 sayılı yazı ile İlçe Jandarma Komutanlığının 22.01.2017tarihli tutanağına istinaden mülkiyeti Belediyemize ait olan taşınmazda mahallen yapılan kontrolde kiracı A. Meşrubat ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. tarafından onaylı projesine aykırı olarak bodrum katta ana bölme duvarların kaldırılarak mimari değişiklik yapıldığı, zemin katta mimari projede vestiyer olarak gösterilen kısmın 3,60x2,75 metre ölçülerinde büyütüldüğü, otel girişi önüne 3,10x4,40 metre boyutlarında pergole yapıldığı, merdiven ara sahanlığından arka bahçeye 2,10x1,0 metre boyutlarında çıkış kapısı açıldığı, normal katlarda ise 1-1 aksı üzerinde 70x176 cm boyutundaki pencerelerin kapatılarak A aksı üzerinde 1-2 arasında 150x176 cm boyutlarında pencere açıldığı tespit edilmiş olup, 14/04/2017 tarih ve 2017/5-10 sayılı sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince; toplam 90 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca IV. sınıf, C grubuna girdiği ve her bir m² için 50,878845 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak 3.179,93 TL'nin, 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre A. Meşrubat ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti.'ne 3.179,93 TL imar para cezası tayinine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
CUMHURİYET MAHALLESİ, 1064 ada 2 parsel yazılı yere mahallen yapılan kontrolde yapı tatil tutanağında krokide belirtilen ölçülerde ne zaman yapıldığı belirlenemeyen 10/04/2002 tarih ve 2002/16 sayılı yapı kullanma izin belgesi bulunan binaya bitişik olarak ruhsatsız müştemilat (3,00x5,10 metre ölçülerinde yapı ve 4,00x4,00 metre önünde 4,00x 3,00 metre ölçülerinde teras) ölçülerinde tek katlı yapı ve 11,00 x 7,60 metre) tek katlı prefabrik yapı yapıldığı tespit edilmiş olup, 14/04/2017 tarih ve 2017/5-13 sayılı sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiştir. Tek katlı yapı için; 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince; toplam 138.87 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca II. sınıf, B grubuna girdiği ve her bir m² için 18,053784 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak 7.521,39 TL'nin, geçici kullanımı olan küçük yapılar için; 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince; toplam 76,35 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca I. sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m² için 4,923759TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak 1.127,79 TL'nin, 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre Mütaip C.'ya 4.324,59 TL, Fethi Y.'a 4.324,59 TL imar para cezası tayinine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
SEMİZKUMLAR MAHALLESİ, 269 parsel (Terakki Sokak) yazılı yerde mahallen yapılan kontrolde arsanın tamamına blokaj beton döküldüğü ve yapı tatil tutanağında belirtilen ölçülerde ruhsatsız olarak bir katlı çelik prefabrik yap yapıldığı tespit edilmiş olup, 15/03/2017 tarih ve 2017/4-6 sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere mal sahibine verilen yasal süre içinde uygun hale getirildiğine dair herhangi bir başvuruda bulunulmadığından Recep Y.'a 2.000,00 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
ALİBEY MAHALLESİ, 474 ada 368 parsel (Bulut Sokak) yazılı yere mahallen yapılan kontrolde 7x3 metre ebatlarında kaçak ve ruhsatsız olarak konteyner konulduğu tespit edilmiş olup, 14/03/2017 tarih ve 2017/4-1 sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrası gereği mal sahibine verilen yasal süre içinde uygun hale getirildiğine dair herhangi bir başvuruda bulunulmadığından Fatma Y.'ya 1.000,00 TL, Nürsen S.'ya 1.000,00 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
SANCAKTEPE MAHALLESİ, 171 ada 65 parsel yazılı yerde mahallen yapılan kontrolde Abdulvahap K. tarafından kaçak ve ruhsatsız olarak yapı tatil tutanağında belirtilen ölçülerde tek katlı prefabrik yapı yapıldığı tespit edilerek, 05/12/2016 tarih ve 2016/11-21 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrası gereği mal sahibine verilen yasal süre içinde uygun hale getirildiğine dair herhangi bir başvuruda bulunulmadığından Abdulvahap K.'a 2.000,00 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
SANCAKTEPE MAHALLESİ, 3288 parsel yazılı yerde mahallen yapılan kontrolde Tuncay Ç. tarafından kaçak ve ruhsatsız olarak yapı tatil tutanağında belirtilen ölçülerde prefabrik yapı yapıldığı tespit edilerek 14/03/2017 tarih ve 2017/3-24 sayılı yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrası gereği mal sahibine verilen yasal süre içinde uygun hale getirildiğine dair herhangi bir başvuruda bulunulmadığından Tuncay Ç.'a 2.000,00 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
ALİBEY MAHALLESİ, 141 ada 88 parsel yazılı yerde 443683 sayılı şikayet dilekçesine istinaden mahallen yapılan kontrolde 6,10x9,40 metre ebatlarında ne zaman yapıldığı belli olmayan çelik profil taşıyıcılı etrafı naylon ile kapalı sundurma tespit edilmiş olup, 14/03/2017 tarih ve 2017/4-2 sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrası gereği mal sahibine verilen yasal süre içinde uygun hale getirildiğine dair herhangi bir başvuruda bulunulmadığından Nedim Ç.'ya 2.000,00 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
BALABAN MAHALLESİ, 285 ada 1 parsel (Akdeniz Caddesi) bilgileri yazılı yerde mahallen yapılan inceleme neticesinde, 18/08/1994 tarih ve 1994/3-7 sayılı ruhsatı hükümsüz hale gelen 24 numaralı bağımsız bölümde ruhsat alınmaksızın Memet K. tarafından yapı tatil tutanağında krokide belirtilen şekil ve ölçülerde inşai faaliyete başlandığı tespit edilmiş olup, 07/02/2017 tarih ve 2017/2-18 sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrası gereği mal sahibine verilen yasal süre içinde uygun hale getirildiğine dair herhangi bir başvuruda bulunulmadığından Memet K.'e 2.000,00 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
GÜMÜŞYAKA MAHALLESİ, 8469 parsel (Semender Sokak) yazılı yerde mahallen yapılan inceleme neticesinde, yapı tatil tutanağında belirtilen ölçü ve şekilde, İsmail S. tarafından ruhsatsız olarak iki katlı prefabrik yapı yapıldığı, yapı zemin kat tamamlanmış, 1. Katın taşıyıcı sistemi tamamlanmış, çatı örtüsü örtülmüş cepheleri tamamlanmış olup, 21/04/2017 tarih ve 2017/5-15 sayılı sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince; toplam 94,5 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca III. sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m² için 29,542555 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak 8.375,31 TL'nin, 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre İsmail S.'e 8.375,31 TL imar para cezası tayinine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
AKÖREN MAHALLESİ, 1811 parsel yazılı yere mahallen yapılan kontrolde yapı tatil tutanağında krokide verilen ölçülerde kaçak ve ruhsatsız olarak ne zaman yapıldığı belli olamayan çelik konstrüksiyon taşıyıcılı yapının sıvalarının yapıldığı, iç tadilatı yapıldığı tespit edilmiş olup, 24/04/2017 tarih ve 2017/5-16 sayılı sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince; toplam 85,24 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca III. sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m² için 29,542555 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak 7.050,98 TL'nin, 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre Ali S.'a 7.050,98 TL imar para cezası tayinine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
AKÖREN MAHALLESİ, 1074 parsel yazılı yere mahallen yapılan kontrolde yapı tatil tutanağında krokide verilen ölçülerde Yavuz AKAY tarafından kaçak ve ruhsatsız olarak temel betonu üzerine çelik konstrüksiyon yapı yapıldığı tespit edilmiş olup, 24/04/2017 tarih ve 2017/5-18 sayılı sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince; toplam 99 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca III. sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m² için 29,542555 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak 8.189,20 TL'nin, 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre Yavuz A.'a 8.189,20 TL imar para cezası tayinine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
BALABAN MAHALLESİ, 657 ada 4 parsel mahallen yapılan kontrolde Hüseyin Y. tarafından 4,00x8,00 metre ölçülerinde su deposu yapıldığı tespit edilmiş olup, 25/04/2017 tarih ve 2017/5-20 sayılı sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince; toplam 32 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca I. sınıf, B grubuna girdiği ve her bir m² için 8,206265 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak 840,32 TL'nin, 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre Hüseyin Y.'a 840,32 TL imar para cezası tayinine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
SANCAKTEPE MAHALLESİ 413 ada 4 parsel bilgileri verilen yere ait, 17/04/2017 tarih ve 462952 sayılı şikayet dilekçesine istinaden mahallen yapılan kontrolde; mimari projede garaj olarak görülen alan açığa çıkarılarak, 4,00x8,00 metrekare ölçülerinde bodrum kata garaj yapıldığı, bodrum katta mimari projede çamaşırlık olarak görülen 7,90x7,00 metrekare alanın kapalı alana çevrildiği, bina giriş kapısının bodrum kattan açıldığı, zemin katta 4,90x4,00 metrekare alanın kapalı alana çevrildiği, yapı parsel sınırı ve sınır dışına tecavüzlü olacak biçimde yapı tatil tutanağında krokide ölçüleri verilen istinat duvarı ve istinat duvarına temel oluşturan yapı yapıldığı tespit edilmiş olup, 25/04/2017 tarih ve 2017/5-19 sayılı sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiştir. Yapı için; 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince; toplam 138,9 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca IV. sınıf, B grubuna girdiği ve her bir m² için 41,031327 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak 7.978,95 TL'nin, duvar için; 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince; toplam 137,5 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca II. sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m² için 13,130025 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak 6.138,29 TL'nin, 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre Mustafa K.'a 14.117,24 TL imar para cezası tayinine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
AKÖREN MAHALLESİ 467 parsel yazılı yere mahallen yapılan kontrolde Ercan A. ve Hiss. tarafından kaçak ve ruhsatsız olarak 9,25x11,00 metrekare ebatlarında temel betonu üzerine çelik konstrüksiyon yapı yapıldığı tespit edilmiş olup, 24/04/2017 tarih ve 2017/5-17 sayılı sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince; toplam 101,75 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca III. sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m² için 29,542555 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak 9.017,86 TL'nin, 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre Hasan Ö.'e 1.502,98 TL, Tevfik Ö.'e 1.502,98 TL, Ahmet Ö.'e 1.502,98 TL, Ercan A.'a 4.508,93 TL imar para cezası tayinine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
MÜLKİYETİ SİLİVRİ BELEDİYESİNE ait olan ve 20.08.2014 tarihli Kira Sözleşmesi ile Silivri Terminal Büfe İşletmeciliği tarafından kiralık olarak işletilen, ilçemiz Alibey Mahallesi, 413 ada, 28 parseldeki Silivri Terminali 19 nolu Büfenin kira süresinin, Kira Sözleşmesinin 5. Maddesi kapsamında 1 (bir) yıllığına uzatılmasına ve 05.04.2017 - 04.04.2018 dönemi aylık kira bedelinin 700,00 TL'ye arttırılmasına encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
Haber Merkezi

YORUM YAP