Hüseyin Kuru

Basından notlar...

Piyasalar hem kış dönemine, hem de yerel seçim atmosferine girerken yaşanan gelişmelere bakmakta fayda var.. geçtiğimiz hafta içinde inşaat sektörünü ilgilendiren ve önem arz eden başlıklarla devam edelim.

İndirimler 31.Ekim'de bitiyor..
Konut stokunun eritilmesi ve gayrimenkul sektörünün canlandırılması amacıyla mayıs ayında yapılan düzenlemeyle konut alımları için çok önemli fırsatlar sunulmuştu.
Buna göre herhangi bir süre uzatılması yapılmazsa KDV ve harç indirimi ile ‘Türkiye İçin Kazanç Vakti' kampanyası için geriye sadece 4 gün kaldı. Bu tarihten sonra binde 15 olan tapu harçları yeniden binde 20'ye, konut ve işyeri için uygulanan yüzde 8'lik KDV'de yeniden yüzde 18'e yükselecek.

158 milyon tapu yönetilecek..
Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, bireysel veya kurumsal her yatırımcının borsada hiç zorlanmadan mülklerini, ipoteklerini, teminatlarını saniyeler içinde yönetebileceğini, alıp-satabileceğini, anında durumunu sorgulayabileceği bir sistem olan
GOS kuruluyor.
Türkiye'deki gayrimenkullerin alım-satım ve kiralama gibi işlemlerinin 7 gün 24 saat elektronik ortamdan yapılabilmesi, konut ve iş yeri gibi projelerle ilgili gerçek ve şeffaf bilgilere ulaşımın kolaylaşması, sektörün yabancıya satışının katlanarak artması gibi amaçlarla kurulan bu sistem; borsanın teknolojik platformunun Gaboras Operating System (Gaboras İşletim Sistemi-GOS) olduğu.. borsa ve harita ekranlarının bir arada kullanıldığı, saniyeler içinde erişilebilen, anlık şeffaf raporlama teknikleri ile desteklenen, ileri düzey karar destek sistemlerinden oluşan, dünyada kullanılan en gelişmiş ileri teknolojilerin kullanıldığı bir sistem oluşturuluyor.
Yapılan açıklamaya göre "Ülkedeki 158 milyon tapuyu yönetecek ve ilgili herkese hizmet verebilecek yaygın bir teknolojik ağ oluşturuyoruz. Tüm Türkiye'de hizmet verecek sistemimiz dünyanın her yerinden taleplere anında cevap verebilecek" denildi.
"İster bireysel yatırımcı, isterseniz de dev bir banka olun. Hiç zorlanmadan mülklerinizi veya ipoteklerinizi, teminatlarınızı saniyeler içinde yönetebilecek, alıp-satabilecek, anında durumunu sorgulayabileceksiniz. Buna göre ülkedeki 158 milyon tapuyu yönetecek.. ilgili herkese hizmet verebilecek yaygın bir teknolojik ağ oluşturuyoruz. Tüm Türkiye'de hizmet verecek sistemimiz dünyanın her yerinden taleplere anında cevap verebilecek. Hatta yereldeki binlerce uzman muhatapları da bu hizmetin içine sokuyoruz. Daha şimdiden 48 bin emlak danışmanı, 12 bin değerleme uzmanı, 4 bin 500 planlama ve harita bürosu, 850'den fazla hukukçu sisteme işlenmiş durumda."
GOS'un alt modülleri hakkında bilgilendirme yapan uzmanlar "Alım Satım Kiralama Kiraya Verme Platformu", "Şehir-İlçe-Mahalle Değer İzleme Platformu", "İpotek Takip Platformu", "Yatırımcı Hızlı Süzme Ve Operasyonel Alım Platformu", "İtibar Yönetim Sistemleri", "Gözden Geçirme Raporlama ve Operasyon Platformu", "Değer Haritaları" ve findeksin gayrimenkul versiyonu olan "Gindeks" olduğunu anlattı.

Gayrimenkul değerleme sistemi
Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan karara göre 2019'a yönelik yıllık programında, kamulaştırma, toplulaştırma ve imar uygulamalarının etkililiğini artırmak ve piyasanın daha sağlıklı işlemesini sağlamak üzere objektif ölçütlere dayalı bir Gayrimenkul Değerleme Sistemi'nin geliştirileceği açıklandı.
Buna göre mekansal planlama sistemi, merkezin düzenleyici ve denetleyici rol üstleneceği, planlama ve uygulamanın ise yerinde gerçekleştirileceği, ortak karar alma süreçlerini güçlendiren bir yapıya dönüştürülecek.
AA'nda yer alan habere göre, imar planı izleme, değerlendirme ve denetim sisteminin kurulmasına yönelik çalışmalara devam edilecek ve imar planlarının yapım, uygulama ve değişiklik süreçlerinin mevzuatta yer alan kriterlere göre denetlenmesine ilişkin mekanizmalar etkili hale getirilecek. İzleme ve denetim için model alternatifleri geliştirilecek. İmar uygulamalarının yaygınlaştırılması ve bölgelerin koşullarına göre çeşitlendirilmesi için alternatif yöntemler geliştirilecek ve tecrübe paylaşımı sağlanacak.
Buna göre, imar uygulamalarının yaygınlaştırılmasına destek verilecek, imar hakkı transferi, trampa ve değer esaslı imar uygulamaları gibi alternatif yöntemler için yaygınlaştırma çalışmaları yapılacak ve eğitimler düzenlenecek. Mimari ve şehircilik bakımından özgün değerlere sahip yörelere ilişkin planlama ve mimari yapılaşma kurallarının yazılması desteklenecek. Gayrimenkul Değerleme Sistemi için gerekli yasal, kurumsal ve teknik altyapıya dair düzenleme ve iyileştirme önerileri geliştirilecek. Toplu değerleme sistemine yönelik veri ve değerleme standartları oluşturulacak.
Coğrafi bilgi sistemlerinin ulusal düzeydeki işlerliğini sağlamak üzere gerekli stratejiler belirlenecek ve bu doğrultuda eylem planı hazırlanacak. Bu alandaki proje ve faaliyetlerin uyumlaştırılması ve kaynak kullanımında etkinliğin sağlanmasına yönelik strateji ve eylemler ortaya konulacak.

591 bin 827 riskli yapı tespit edildi
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında, Ekim 2018 itibarıyla toplam 4 milyonu aşkın kişinin yaşadığı 28.122 hektar alanda 230 adet riskli alan, 140 kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ve 9 adet yenileme alanı ilan edildi. Ayrıca 29 ilde toplamda 43.635 hektarlık 160 adet rezerv yapı alanı tespit edildi. Riskli yapıları tespit etmek üzere 57 üniversite, 15 kamu ortaklı şirket, 1 kamu kurumu, 4 sivil toplum kuruluşu, 607 tüzel kişi, 315 yapı denetim kuruluşu ve 52 yapı laboratuvarı ve 1 meslek odası olmak üzere toplam 1052 kurum ve kuruluş lisanslandırıldı. Bu kurum ve kuruluşlarca 516.853 konut ve 74.974 iş yerini barındıran toplam 591.827 bağımsız birim riskli yapı olarak belirlendi.

Dönüşüm için 6 yılda
8,1 milyar lira harcandı
Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı'nın ihdas edildiği 2012'den itibaren, başta kurumsal ve bireysel kira yardımı, faiz desteği, kamulaştırma ve dönüşüm uygulamaları olmak üzere yaklaşık 8,1 milyar lira harcama yapıldı. 2017 yılında yaklaşık 817 bin olarak tahmin edilen konut ihtiyacına karşılık ise yapı kullanma izni alan konut sayısı 823 bin olarak belirlendi. Bu yılın haziran ayı itibarıyla yaklaşık 397 bin konut için yapı kullanma izni alındı. Kentsel dönüşümde öncelikle afet riski taşıyan alanların sosyal, ekonomik ve çevresel boyutlar dikkate alınarak yenilenmesi, daha dirençli hale getirilmesi ve kentsel ekonominin yaşam kalitesiyle birlikte güçlendirilmesi amaçlanıyor. Bu doğrultuda riskli alanlara yönelik kentsel dönüşüm uygulamaları için ulusal ve yerel düzeyde önceliklendirme yapılacak ve stratejiler geliştirilecek. Kentsel dönüşümde, niteliği ve süreçleri iyi tanımlanmış, sosyo-ekonomik boyutları güçlendirilmiş ve katılımcı bir yaklaşıma dayanan bütüncül bir uygulama modeli yapılacak. Bu modelin mevzuat altyapısı oluşturulacak ve merkezi ve yerel idarelerin teknik, mali ve idari kapasiteleri bu doğrultuda güçlendirilecektir. Ayrıca, bu modeli destekleyecek, yerel ve merkezi uygulamaları yönlendirecek planlama kriterleri belirlenecek.

Dezavantajlı grupların barınma
ihtiyacı için raporu hazırlanacak
Yerel düzeyde de önceliklendirme kriterleri geliştirilecek ve yerel yönetimler için kentsel dönüşüm strateji belgesi hazırlama rehberi oluşturulacak.
Kentsel dönüşüm uygulamalarında planlama ilkeleri ve kriterlerinin yaygın kullanımı sağlanacak.
***
İyi haftalar..

YORUM YAP