Hüseyin Kuru

2019'un ilk çeyreğinde gayrimenkul sektörü yüzde 2.7 büyüdü!

Yapı sektörü ve ekonomi çevreleri tarafından dikkatle izlenen aylık sektörel İMSAD Mayıs.2019 Sektör Raporu'nda, gayrimenkul sektörünün yüzde 2.7 büyüdüğü ifade edildi. Türkiye İMSAD, yapı sektörü ve ekonomi çevreleri tarafından dikkatle izlenen aylık sektör raporunu göre; ‘Türkiye İMSAD Mayıs 2019 Sektör Raporu'nda, inşaat malzemeleri sanayi üretiminde yılın ilk çeyreğinde yaklaşık dörtte birlik bir üretim kaybının yaşandığı, ihracattaki miktar artışının üretim kaybını telafi edemediğinin' altı çizildi. Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD)'nin, sektörün çatı kuruluşu olarak hazırladığı ‘Mayıs 2019 Sektör Raporu'nda şu tespitler bulunuyor:
1) İnşaat sektörü 2019 yılının ilk çeyreğinde yüzde 10,9 küçüldü.
2) Üç çeyrektir küçülen inşaat sektöründe en hızlı küçülme bu çeyrekte yaşandı.
3) Hem kendi iç dinamiklerindeki bozulmalar hem de 2018 yılının ikinci yarısından itibaren yaşanmaya başlanan finansal dalgalanmalardan olumsuz etkilenen inşaat sektöründe, bir yandan maliyetler artarken satışların gerilemesi diğer yandan kredilerin (döviz ve TL) yükselen maliyetleri müteahhit firmaların bir bölümünü sıkıntıya soktu. İnşaat sektöründe mevcut sorunların yeni yılda da devam ettiği görüldü.

İnşaat sektörü performansı ekonomik büyümenin altında kaldı
Ekonomi yeni yılın ilk çeyreğinde yüzde 2.6 küçülürken gayrimenkul sektörü yüzde 2.7 büyüdü. Böylece yeni yılın ilk çeyreğinde inşaat sektörü yüzde 10.9 küçülme ile genel ekonominin oldukça altında bir performans gösterdi. İnşaat harcamalarında keskin bir azalış yaşandı. İnşaat harcamaları 2019 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre cari fiyatlarla yüzde 2.3 artış gösterdi. Ancak aynı dönemde gerçekleşen yıllık yüzde 27 inşaat maliyeti artışı ve yüzde 29.6 üretici fiyat endeksleri ile karşılaştırıldığında inşaat harcamaları reel olarak yüzde 24.5 veya yüzde 27.2 azaldı.

İnşaat malzemeleri sanayi
üretimi yüzde 22.7 küçüldü
İnşaat malzemeleri sanayi üretimi 2019 yılının ilk çeyrek döneminde 2018 yılının ilk çeyrek dönemine göre yüzde 22.7 küçüldü. Böylece son yılların en sert üretim daralması oldu. Yılın ilk çeyrek döneminde yaklaşık dörtte birlik bir üretim kaybı ortaya çıktı. Bu gerilemede inşaat sektöründeki küçülme ile iç pazardaki keskin daralma dikkat çekti. İhracattaki miktar artışı ise üretim kaybını telafi edemedi. İlk çeyrek dönemde 22 alt sektörden 21'inde üretim, geçen yılın aynı dönemine göre geriledi. Üretiminde artış yaşanan tek sektör iklimlendirme cihazları oldu. Yılın ilk çeyrek döneminde 2 alt sektörde üretim gerilemesi yüzde 40'ın, 3 sektörde yüzde 30'un ve 7 sektörde ise yüzde 20'nin üzerinde gerçekleşti. Tek haneli gerileme yaşanan tek sektör yüzde 7.9 ile düz camlarda oldu.

Yapı ruhsatları yüzde 37.7 azaldı
2019 yılı ilk çeyrek döneminde alınan yapı ruhsatlarında önemli bir gerileme yaşandı. Geçen yılın aynı dönemine göre alınan toplam yapı ruhsatları metrekare olarak yüzde 37.7 geriledi ve 19.7 milyon metrekareye indi. Alınan konut yapı ruhsatları ise metrekare olarak yüzde 43 geriledi ve 12.2 milyon metrekareye indi. Konut dışı binalar için alınan yapı ruhsatlarında da yüzde 27.5 gerileme yaşandı. Alınan yapı ruhsatlarındaki keskin düşüşler önümüzdeki dönemde yeni inşaat başlangıçlarının da gerilemeye devam edeceğini belli etti.

Güven Endeksi'nde yaşanan yükseliş Mayıs ayında tersine döndü
İnşaat Sektörü Güven Endeksi, 2018 yılının ikinci yarısında önemli ölçüde gerilemiş ve Aralık ayında 46.1 puan ile yılı en düşük seviyeden kapatmıştı. Yeni yılın ilk dört ayında ise İnşaat Sektörü Güven Endeksi'nde kademeli bir artış yaşanmış ve Güven Endeksi 15.1 puan arttı. Mayıs ayında ise İnşaat Sektörü Güven Endeksi, bir önceki aya göre 6.3 puan geriledi. Böylece ilk dört ayda elde edilen güven artışının bir bölümü geri verildi. İnşaat sektöründeki sorunlara rağmen yaşanan güven artışı, yerini yeniden gerilemeye bıraktı.
Mevcut inşaat işleri seviyesi
Mayıs ayında yüzde 20 altında
İnşaat işleri mevcut seviyesi Ocak ayındaki sert düşüşün ardından artış eğilimine girmiş, Şubat ve Mart aylarında önemli ölçüde artan mevcut işler seviyesi Nisan ayında yavaşlasa da artışına devam etmişti.
Mayıs ayında ise mevcut inşaat işleri seviyesi bir önceki aya göre 2,4 puan daha arttı. Yükselişte en büyük katkıyı mevsimsellik sağladı. Geleneksel Ramazan ayında da artış sağlanması olumlu bir gösterge oldu. Ancak inşaat işlerinde en yüksek sezonun yaşandığı bu aylarda mevcut seviye halen çok düşük bunuyor.
Mevcut işler seviyesinin artışı için mevsimsellik dışında sektördeki talep ve finansman sorunlarının çözülmesi gerekiyor.

Yeni siparişlerdeki gerileme
endişe vermeye başladı
İnşaat sektöründe alınan yeni iş siparişleri Mayıs ayında en düşük seviyeye geriledi. Ocak ayında artan yeni iş siparişleri, izleyen aylarda gerileme eğilimine girdi. Mayıs ayında da yeni alınan inşaat işleri bir önceki aya göre 2.4 puan birden geriledi. İnşaat sektörü ve piyasalarında en yüksek sezonun yaşandığı bu aylarda yeni inşaat siparişlerindeki gerilemenin endişe vermeye başladığı görüldü.

Konut satışları yılın ilk dört
ayında yüzde 16.3 azaldı
Konut satışları yılın ilk üç ayında yüzde 15.6 azaldı. Bu gerileme Nisan ayında da hızlanarak devam etti. Nisan ayında toplam konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18.1 düşerek 84 bin 403 oldu. Böylece 2019 yılının ilk dört ayında konut satışları 2018 yılının ilk dört ayına göre yüzde 16,3 gerileyerek 340 bin 836 adet oldu. Satışlarda gerileme 2019 yılının ilk dört ayında da sürdü. Konut satışlarına yönelik teşviklerin etkisi en aza indi. Konut kredi faizlerindeki yüksek seviyeler konut talebinde ve satışlarında gerilemeye yol açmaya devam etti.

İnşaat sektörüne acil müdahale
İnşaat sektöründe ilk çeyrekte yaşanan sert azalış ve ikinci çeyreğe ilişkin veriler inşaat sektöründe mevcut sorunların kronikleşerek sürdüğünü ve acil müdahale ihtiyacı olduğunu gösteriyor.
***
Yabancı yatırımcıların Türkiye'ye
olan ilgisi kesintisiz sürüyor
Türkiye'nin hem müslüman bir ülke olması, hem de hukukun olduğu gerçek bir devlet olmanın getirdiği bir güvene sahip olması nedeniyle yatırım çekmesi burada siyasi ve ekonomik istikrarı da göstermektedir.. yoksa bu insanlar bizim ülkemize niye gelsinler! Yabancılar özellikle Araplar, Türkiye'nin 4 mevsim iklimine, özgür bir dünyaya kavuşmanın sevinciyle tabi ki gayrimenkullere yoğun bir talep gösteriyorlar. Bu hafta içinde basında da yer alan ve açıklanan bazı verilerden ilerleyelim.. buna göre 2019'un ilk 3 ayında yabancıya 2.5 milyon metrekarelik mülk satıldı. Başa dönersek, 2012 yılında çıkarılan mütekabiliyet yasasının ardından yabancıya konut satışı hızla artıyor.
Türkiye'den gayrimenkul alan ülke vatandaşları sayısı oldukça çeşitli.. Avrupa ülkelerinin vatandaşları dikkat çekerken, son bir kaç yılda Körfez ülkelerinin vatandaşları da Türkiye'den mülk satın alıyor.
Posta Gazetesi'nde Meltem Kara'nın haberine göre; yabancıların gayrimenkul alımları yüzde 86.1 oranında arttı. Tapu Kadastro Yabancı İşler Daire Başkanlığı'nın verilerine göre, 2019'un ilk 3 ayında (ocak, şubat, mart) 11.198 yabancı ülke vatandaşı yaklaşık 2.5 milyon metrekarelik mülk satın aldı. Geçen yıl bu rakam 1.3 milyon metrekare seviyesindeydi. Böylece yabancıların mülk alımdaki artış yüzde 86.1 gibi rekor bir artış gösterdi. Geçen yıl mülk alan kişi sayısı ise 5.845'ti.

En çok körfez ülkeleri mülk alıyor
Körfez ülkelerinin mülk edinimindeki ağırlığı bu yıl da devam ediyor. Sadece, ilk 3 ayda satılan 2.5 milyon m2'lik mülkün 868.000 m2'sini 4.467 Körfez ülkesi vatandaşı aldı.. Araplar'ın toplam satışlar içindeki payı yüzde 35 oldu. Geçen yıl Körfez'den 2.196 kişi, 308.000 m2'lik mülk almış ve toplam içindeki payları yüzde 23'te kalmıştı.

Asya'dan büyük yatırımcılar geliyor
2019 ilk çeyreğinde geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Çin, Güney Kore ve İran Türkiye'yi tercih eden ilk 10 ülke arasında yer aldı. Çin ve Güney Kore'de işlem sayısı düşükken, yüz ölçümü bazında yatırımların yüksek olduğu görülüyor. Örneğin Çin'den 98 yatırımcı 321.000 m2'lik alımıyla ikinci sıraya yerleşirken, Suudi Arabistan, 396 yatırımcının 336.000 m2'lik alımıyla ilk sırada bulunuyor. Güney Kore ise sadece 13 yatırımcının yaptığı 229.0000 m2'lik alımla Irak'tan sonra dördüncü sırada bulunuyor. Irak'tan ise 2.196 kişi 266.000 m2'lik alımıyla üçüncü.

Mülk alanlara vatandaşlık hakkı fırsatı
Türkiye'den mülk alan yabancılara çeşitli fırsatlar sunuluyor. Yabancı yatırımcılar gayrimenkul alımlarında KDV'den muaflar. Ayrıca 250 bin dolarlık mülk edinen yabancılara Türk vatandaşlığı veriliyor. Rakamları değerlendiren EVA Gayrimenkul' den Şeyma Şehirli, “Yeni düzenlemeler ve TL'nin döviz karşısında değer kaybetmesi yabancı yatırımcıların ülkemizde gayrimenkul yatırımına olan ilgisini arttırdı. Türk vatandaşlığı kazanabilmek için daha önce 1 milyon dolar olan taşınmaz satın alma bedelinin 250 bin dolara düşürülmesinin de önemli bir etken olduğu söylenebilir” dedi.
İyi haftalar..

YORUM YAP