Yoğurthane’ye pazar kurulması karara bağlandı

Yoğurthane’ye pazar kurulması karara bağlandı

14.08.2020 16:53:29

Ağustos Ayı Silivri Belediye Meclis toplantısında ele alınan Selimpaşa'ya Yoğurthane Mevkii'ne ikinci pazar kurulması konusu Hukuk Komisyonu görüşü doğrultusunda oybirliği ile karara bağlandı.

Ağustos Ayı Silivri Belediye Meclis toplantısında ele alınan Selimpaşa'ya Yoğurthane Mevkii'ne ikinci pazar kurulması konusu Hukuk Komisyonu görüşü doğrultusunda oybirliği ile karara bağlandı.

Başkan Volkan Yılmaz, Selimpaşa'nın en kalabalık mahallemiz olduğunu belirtirken bölgedeki ihtiyaca binaen ikinci pazar düzenlemesinin ihtiyaca cevap vereceğini ifade etti.

KAPALI PAZARLARA YÖNELME SİNYALİ

Yılmaz ayrıca açık pazarlardan ziyade kapalı pazarlara yönelmek konusunda yerel yönetim olarak hassasiyet içerisinde olduklarının da altını çizdi.

TEMİZLİK ÖNLEMLERİ SONUÇ VERMEYE BAŞLADI

Başkan Bey, mecliste yaptığı bilgilendirmede ayrıca pazar yerlerinde temizlik ve çöplerin toplanması ile ilgili uygulamanın da olumlu sonuçlar vermeye başladığını ifade etti.

HUKUK KOMİSYONU RAPORU

İlçemiz Selimpaşa Mahallesi, Yoğurthane Mevkii, 204. cadde ile 2135. Sokağın kesiştiği noktadan itibaren kuzey yönünde 203. caddenin kesiştiği yer arasında 204. caddede pazar yeri kurulması ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunu Komisyon Başkanı Sultan Aşkın şöyle ifade etti:

TALEP: Konu Zabıta Müdürlüğü tarafından Meclis Gündemine getirilmiştir.

KOMİSYON İNCELEMESİ: 5957 Sayılı Kanunun 7nci maddesinin 6ncı fıkrası gereğince Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Çıkarılan 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin Pazar yerlerinin kurulması ve işletilmesi başlıklı 5nci maddesinin 3ncü fıkrası “Semt pazarının kurulmasında, tüketici piyasasının büyüklüğü, ulaşım imkânları, semt pazarı sayısı ve bunların birbirlerine yakınlığı ile semt pazarının çevreye, altyapıya ve trafiğe getireceği yükler ile can ve mal güvenliği riski göz önünde bulundurulur.” hükmü doğrultusunda; Pazar yeri ile ilgili 23.07.2020 tarihinde Pazar yeri kuruluş komisyonu tarafından yapılan incelemeler neticesinde; Selimpaşa Mah. Yoğurthane Mevkii 204. Cadde ile 2135. Sokağın kesiştiği noktadan itibaren kuzey yönünde 203. Caddenin kesiştiği yer arasında 204. Caddede pazar yeri kurulması oy birliği ile uygun görüldüğü, komisyon karar tutanağından anlaşılmaktadır.

Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin Pazar Yerlerinin Kurulması, İşletilmesi, Taşınması ve Kapatılması başlıklı 5nci maddesinin 2nci fıkrası ; “Pazar yerinin kurulmasına, 7 nci maddede belirtilen komisyonun raporu göz önünde bulundurularak belediye meclisince karar verilir.” hükmü doğrultusunda, söz konusu pazarın kurulması komisyonumuzca incelenmiştir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Söz konusu Selimpaşa Mah.  Yoğurthane Mevkii 204. Cadde ile 2135. Sokağın kesiştiği noktadan itibaren kuzey yönünde 203. Caddenin kesiştiği yer arasında 204. Caddede Pazar yeri kurulması komisyonumuz tarafından oy birliği ile uygun bulunmuştur.”

 

 

YORUM YAP