Yılmaz: Bütçedeki sapma, gelirlerin artışından, giderlerin azalmasından kaynaklı

Yılmaz: Bütçedeki sapma, gelirlerin artışından, giderlerin azalmasından kaynaklı

05.04.2021 15:47:24

Silivri Belediyesi Meclis Denetim Komisyonunun 2020 raporunu değerlendiren Başkan Yılmaz, “Biz hiçbir şeyin sorulamadığı yerden Belediye Başkanının yediği zeytin ve peynirin, Özel Kalem Müdürlüğünde yapılan ikramın sorgulandığı bir döneme geldik” diyerek, bütçedeki sapmanın nedenini azalan giderler ve artan gelirler ile açıklarken “Çok şükür” dedi.

Nisan ayı oturumunda Silivri Belediyesi Meclis Denetim Komisyonunun hazırlandığı rapor okundu.

MHP'den Sultan Aşkın, AK Parti'den Salim Çavdar ile Yasin Gören, CHP'den Bora Balcıoğlu ve Lütfü Vardar'ın görev aldığı ve Silivri Belediye Başkanlığının 2020 mali yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin kayıt ve işlemlere ilişkin hesap denetim raporu şöyle okundu:

SONUÇ

“• 2020 Yılma ait 4822 adet ödeme evrakı aylar itibariyle tek tek komisyonumuzca incelenmiştir.

  • Komisyon çalışması sırasında çeşitli ödeme belgeleri ile ilgili olarak Harcama Yetkililerinin bilgisine başvurarak bilgilendirilmeye ihtiyaç duyulan konularda komisyonumuz bilgilendirilmiştir.
  • Kurumun Muhasebe kayıtlarına alınması gereken tüm mali verilerin günü gününe kaydının yapıldığı, Mahalli İdareler harcama belgeleri Yönetmeliğe uygun belgelerin düzenlendiği tespit edilmiştir.
  • Damga vergisi, gelir vergisi ve karar pulu kesintilerinin yasalara uygun şekilde yapıldığı ve ilgili vergi dairelerine beyan edildiği, SGK ve Vergi Dairesine beyannamelerin düzenli olarak verildiği tespit edilmiştir.
  • Kamu kurum ve kuruluşlarına 2020 yılında 6736,7020 ve 7143 Sayılı Kanun ile yapılandırmalara devam edilmiştir.
  • Tek tek ihale dosyaları incelenmiş olup; usule uygun olduğu tespit edilmiştir.
  • Ödeme emri belgeleri incelendiğinde, Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğine riayet edildiği, ödeme emri belgelerinin ve eklerinin usulüne uygun olarak tutulup düzenlendiği görülmüştür.

ÖNERİ-DİLEK VE TEMENNİLER

Silivri Belediyesi'nin 2020 yılı bütçesi gelir ve giderlerinin gerçekleşme oranları yukarıdaki tablolarda da belirtildiği üzere bütçe gelir ve gider tahminine oran olarak yaklaşıldığı incelenmiş ise de; 2020 yılında gelir kalemleri %88.71, gider kalemleri %77.43 oranın da gerçekleşmiş olup, gelir ve gider gerçekleşmesi arasında %11,28 bir sapma söz konusudur. Bütçe sapma oranlarının çok yüksek olmaması tahmini bütçe hazırlarken ve gelir tahminlerinde bulunulurken önceki yılların artış oranlarından yararlanılarak gerçekçi gelir rakamlarına yer verildiği geçmiş yıllarda tahsilat oranı ile yapılan harcamaların göz önünde bulundurulduğu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve kontrol kanununun 13. maddesindeki ilkelere uygun bütçe yapıldığı incelenmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi gereğince Silivri Belediye Meclisin ce oluşturulan komisyonumuzca 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun amacına yönelik olarak Belediye kaynaklarının kullanımında konusu suç teşkil edecek hususlara rastlanmamıştır.

Komisyonumuzca hazırlanan bu raporda Belediye kaynaklarının ekonomik ve daha verimli kullanılması bakımından önerilerde bulunulmuş; Belediye harcamalarının mali işlemlere ilişkin kararların stratejik plan ve programlara uygunluğu incelenmiştir. Belediye kaynaklarının kullanılmasında hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak amacıyla tespit edilen denetim sonuçları yukarıda bölümlerinde değerlendirilmiştir.

İş bu rapor on sayfa olarak tarafımızdan tanzim ve imza edilerek Silivri Belediyesi Meclis Başkanlığı'na arz olunur.11/03/2021”

YILMAZ: BÜTÇEDEKİ SAPMA, ÇOK ŞÜKÜR Kİ, GELİRLERİN ARTIŞINDAN KAYNAKLI

Raporun Sultan Aşkın tarafından okunmasından sonra söz alan Başkan Volkan Yılmaz şu değerlendirmede bulundu: “Denetim Raporunda emeği geçen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bütçede gelir ile gider arasında yüzde 11.8'lik bir sapma olmuş. Allaha çok şükür ki bu sapma olumsu yönde yani gelirlerin daha az tahmin edilmesi yönünde. Silivri Belediyesi tarihinde ilk defa yüzde 11.8 bütçe fazlası verdi. Silivri Belediyesinin bütçesinin artmadığı, azaldığı, gelirlerin arttığı, giderlerin düştüğünün sonucu. Bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

“HİÇ BİR ŞEYİN SORULMADIĞI YERDEN, BAŞKANLIK VE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜNDE YAPILAN İKRAMIN SORGULANDIĞI DÖNEME GELDİK”

Denetim Komisyonu çok hassas ve titiz çalıştı. Özel Kalem Müdürüm geldi ve dedi ki; “Başkanım Denetim Komisyonu üyesi arıyor Silivri Belediye Başkanlığının Özel Kalem Müdürlüğünden satın alınan domates, salatalık, biber, kaşar peyniri, zeytinin nasıl alındığını, faturalarının sorgulamasını yapıyor” dedi. Bu beni rahatsız etmedi, esasında mutlu etti. Bunun sorulması, sorulabilmesi Silivri Belediyesinin daha önceki yönetimlerden buraya kadar geliş serüvenindeki esasında en önemli bir anekdot bence. Bunu siyasi hayatımda da not ettim. Biz hiçbir şeyin sorulamadığı yerden Belediye Başkanının yediği zeytin ve peynirin, Özel Kalem Müdürlüğünde yapılan ikramın sorgulandığı bir döneme geldik.

Benim dönemimde sorgulanan Özel Kalem harcamalarıyla, benden bir önceki dönem 2018 Özel Kalem Müdürlüğü harcamalarını tek tek çıkartırdım. Karşılaştırdım. Hem bunu merak eden arkadaşlar ve Silivri kamuoyuyla paylaşacağım.  Bu konudaki hassasiyeti için Denetim Komisyonuna teşekkür ediyorum.”

Sevginar SALİ

 


YORUM YAP