Yıldız: Bu bütçe ile Marka kent değil ancak rutin iş yapılır

Yıldız: Bu bütçe ile Marka kent değil ancak rutin iş yapılır

13.10.2021 12:06:01

Silivri Belediyesinin 2022 yılı için oluşturulan 445 Milyon TL tahmini bütçesi ile ilgili CHP adına söz alan Grup Başkan vekili Melih Yıldız, “Enflasyona yenik düşmüş bir bütçedir. Bu bütçe ile sizin deyiminizle marka kent yaratılamaz, ancak ilçemizin rutin ve sıradan işlerini yapar herhangi ciddi bir yatırım yapamazsınız.” derken, geçmiş dönemlerde de bu dönemde de bütçelerde iyileştirme yapılamadığı, bunun sorumlusunun yerel yönetimler değil iktidarın yanlış ekonomi politikaları olduğu ifade etti.

Ekim Meclisi üçüncü oturumunda karara bağlanan Silivri Belediyesi'nin 2022 yılı tahmini bütçesi hakkında CHP Grubu'nun görüşlerini aktaran Melih Yıldız, kapsamlı bir değerlendirmede bulundu.

YILDIZ: BÜTÇE İKDİDARIN VİZYONUNU GÖSTERİR

Yıldız'ın Silivri Belediyesi'nin tahmini 2022 yılı bütçene yönelik değerlendirmesi aynen şu şekilde: “Bütçe pusuladır, bütçe mali  plandır, tahmindir, yol göstericidir. Bütçe iktidarın vizyonunu gösterin. Bir belgedir yerelde bütçe yapıcılarının ilçe sorunlarına hakimiyetini gösterir.

Belediye bütçesi bir mali yıl içerisindeki gelir ve gider tahminlerini gösteren, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına olur veren, belediye meclisince yeni mali yılda uygulamaya konulmak üzere görüşülüp kabul edilen hukuki bir metindir.

Bütçe, harcamaların nereye yapıldığını gösteren gider bütçesi, diğeri ise bu giderlerin kaynağını gösteren gelir bütçesi olmak üzere iki taraflıdır.

“KAYNAKLARIN NASIL KULLANILDIĞI KADAR, GELİRLERİN HANGİ KAYNAKLARDAN TOPLANDIĞI VE ETKİN TOPLANIP TOPLANMADIĞI DA ÖNEMLİDİR”

Yerelde, bütçeden bahsederken, bütçenin iki yönünün de ele alınması gerekmektedir. Çünkü kaynakların nasıl kullanıldığı kadar, gelirlerin hangi kaynaklardan toplandığı ve etkin toplanıp toplanmadığı da önemlidir. Gelir bütçesi hazırlanır sonra bütçeye konan tahmini gelirlerle, bir yıl içerisinde ne kadar yatırım ve hizmet yapabilecek ise ona göre gider bütçesi hazırlanır. Bütçeler yerel yönetim birimlerine tahsis edilen maddi ve mali kaynakların hangi önceliklere göre tahsis edildiğini göstermeleri bakımından önemlidir.

“BÜTÇENİN UYGULANMASINDAN EN BAŞTA BELEDİYE BAŞKANI SORUMLUDUR”

Bütçenin amacına dönük olarak uygulanmasından en başta Belediye Başkanı sorumludur. Yerel yönetimler için verimlilik, az kaynakla doğru ihtiyaçların karşılanmasıdır.

“KAMU HARCAMALARININ ETKİN VE VERİMLİ KULLANILMASININ ÖNEMLİ OLDUĞU GÖRÜLMEKTEDİR”

Gelir – gider dengesinin sağlanmasında kamu gelirlerinin arttırılmasının çok kolay olmadığı, yani belediye meclislerinin kendi kanunlarını çıkartarak gelirlerini arttırabilme gibi durumları olmadığı dikkate alındığında kamu harcamalarının etkin ve verimli kullanılmasının önemli olduğu görülmektedir.

Fayda, maliyet ve verimlilik gibi çeşitli analiz teknikleri kamu harcamalarının etkin ve verimli kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesinde başvurulan yöntemlerdendir. Belediyeler içinde bulunduğumuz ekonomik konjonktürde makro sorunlara mikro ölçekte çözümler üretmeye çalışmaktadırlar. Bu nedenlerden dolayı kaynakların etkin ve verimli kullanılması önemlidir.

2022 TAHMİNİ GİDERLER

Silivri Belediyesi 2022 yılı tahmini bütçesi incelendiğinde; Personel giderleri anlamında 57 Milyon 644 Bin TL gibi bir rakam. SGK devlet primi giderleri 8 Milyon 804 Bin TL. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 173 Milyon 769 Bin TL. Bu Mal ve Hizmet Alım Giderleri içinde Ezgi AŞ'nin personel giderleri de yer alıyor. Faiz giderleri 3 Milyon 500 Bin TL. Cari transferler 49 Milyon 767 Bin, sermaye giderleri 107 Milyon 76 Bin, sermaye transferleri 1 Milyon 310 Bin, yedek ödenekler 21 Milyon 30 Bin TL olarak bir gider bütçesi planlanmış.

2022 TAHMİNİ GELİRLER

Gelir Bütçesine baktığımızda ise vergi gelirleri 177 Milyon 855 Bin TL, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 33 Milyon 450 Bin TL, alınan bağışlar ile özel yardımlar 3 Milyon 780 Bin TL ve diğer gelirler 197 Milyon 745 Bin TL. Sermaye gelirleri 32 Milyon 170 Bin TL. Toplam öz gelirler 445 Milyon gibi tahmini bir gelir gider öngörülerek bütçe oluşturulmuş.  

“RAKAMLARI BİZE, BU BÜTÇENİN RUTİN İŞLER BÜTÇESİ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR”

Rakamları bize, bu bütçenin rutin işler bütçesi olduğunu gösteriyor. Bu bütçeye bakıldığında, hayal ettiğimiz Silivri'yi inşa etmenin zor olduğu görülecektir.

“ENFLASYONA YENİK DÜŞMÜŞ BİR BÜTÇEDİR”

Her ne kadar bu bütçede %30 artış olduğu görülse de (335 milyon – 443 milyon) enflasyona yenik düşmüş bir bütçedir. TUİK'in açıkladığı rakamlara göre gerçek enflasyon %19'4, serbest piyasa endeksine göre gerçek enflasyon %40 ve üzeridir. Dolayısıyla bu bütçe %10 oranında, geçen yıla göre eksidir. Her ne kadar tahmini bütçede rakamlar büyüymüş görülse de, gerçek piyasa rell alım gücüne göre yine %10 ekside gözükmededir.

Ancak; ne yazık ki geçmişte de, şu anda da ilçemizin mevcut ekonomik kaynakları yetersiz kalmaktadır. Bu bütçe ile sizin deyiminizle marka kent yaratılamaz, ancak ilçemizin rutin ve sıradan işlerini yapar herhangi ciddi bir yatırım yapamazsınız. Bu bütçe rakamları sadece bugünün sorunu değil, geçmiş dönemlerde de aynı sorunlarla karşı karşıya idik.

“2009'DA DA 2022'DE DE BÜTÇEMİZ 50 MİLYON DOLAR”

2009 yılında iktidara geldiğimizde 60000 nüfuslu Silivri'yi 55 Milyon bütçe ile hizmet ettik, bunun karşılığı 50 milyon dolar idi. 2022 yılına geldiğimizde bütçemiz 443 milyon, dolar karşılığı yine 50 milyon dolar ve nüfus 250.000 bin. Geçmiş dönemlerde de bu dönemde de bütçelerde herhangi bir iyileştirme yapılamadığı, bunun sorumlusunun yerel yönetimler değil mevcut iktidarın yanlış ekonomi politikaları olduğu bilinmektedir.

“İKİ MARİNA DERKEN BİR BALIKÇI BARINAĞI BİLE YAPAMADINIZ”

Hal böyle iken Başkan Bey de mevcut bütçeler ile ihtiyaç duyulan yatırımların yapılamayacağını anlamış olmalı ki hükümet yatırımlarını ilçemize kazandırmak üzere defalarca Ankara'nın yolunu tuttu. Hükümet yatırımlarının ilçemize kazandırılması anlamında kamuoyunu ciddi bir beklenti içerisine soktu, fakat halen Kavaklı mahallesinin içine yapılacak ilaç fabrikasından başka ciddi bir yatırım görmedik, o yatırımı da ne kadar doğru olduğu ve ilçemize getiriş, götürüsü konusunda halen tartışmalar devam etmektedir.

2 adet marina yapacağız derken Gümüşyaka'ya bir balıkçı barınağı bile yapamadınız.

CEZAEVİ İLE ANILMA DURUMU

Şehrimiz kimliksiz, şehre bir kimlik kazandırmak zorundayız, halen cezaevi ile anılıyoruz iki sene önce bakan beyle görüştüm cezaevinin ismi değişecek dediniz 2 yıl geçti değişen bir şey yok.

BP İSTASYONU ÖNÜNDEKİ TEHLİKE

BP benzin istasyonu önünde her gün kazalar olmakta ve bu kazaların birçoğu ölümle sonuçlanmaktadır. Bununla ilgili acil tedbir alınmalı.

“İKTİDARIN NİMETLERİNDEN İLÇEMİZİ FAYDALANDIRMA ANLAMINDA BAŞARISIZSINIZ”

İktidar partisinin ortağısınız, fakat iktidarın nimetlerinden ilçemizi faydalandırma anlamında başarısızsınız. Özellikle Ak Partili arkadaşlarımın bu konuda hiçbir çabasını göremiyoruz. Hükümet yatırımlarının ilçemize getirilmesi konusunda ellerini taşın altına koymalılar.

“DERDİMİZ RAKAMLAR ÜZERİNDEN SİZİ ELEŞTİRMEK DEĞİL”

Sayın Başkan Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım; Derdimiz rakamlar üzerinden sizi eleştirmek değil, daha büyük vizyonları, daha büyük projelerle topyekün bir kalkınmaya vesile olacak, Silivri'nin gerçek dinamiklerini açığa çıkaracak, gücünü büyütecek projelere olan ihtiyacı vurgulamak istiyoruz.

DEVLET ÜNİVERSİTESİ YATIRIMI HATIRLATMASI

Bunlardan en önemlisi bir Devlet Üniversitesinin ilçemize getirilmesi marka olma yolunda önemli bir adım olacağını düşünüyoruz Silivri'mizi, Eskişehir gibi bir öğrenci kenti yapabiliriz, Silivri'mizi Dünyanın saygın kentleri arasında yer almasını sağlaya biliriz.

TURİZİMİN CANLANDIRILMASI UYARISI

Örneğin 42 km sahil şeridi olan ilçemizde iç turizmin gelişmesi anlamında yatırımlar yapılmalı, 7000 yıllık geçmişi olan bir kentin tarihi dokusu gün yüzüne çıkartılarak, dış turizmi ve kültür turizmini geliştirebiliriz. Benzer örnekler daha da çoğaltılabilir.

“TARIMSAL ANLAMDA BELİRLİ BİR MESAFE KAT ETTİĞİMİZİ SÖYLEYEBİLİRİZ”

Tarımsal anlamda belirli bir mesafe kat ettiğimizi söyleyebiliriz ancak yeterlimi, tabi ki değil bu anlamda faaliyetlerimizi çeşitlendirip, Tarım alanlarımızın toprak analizlerini yaptırarak katma değeri ürünler geliştirirsek, şehrimizin isminin duyulması anlamında önemli katkısı olacağına inanmaktayız.

LOJİSTİK FIRSATLARA İŞARET ETTİ

Özellikle pandemi sonrası dönemde lojistik sektörünün çok geliştiğini ve ilçemizin de bu anlamda coğrafi konum olarak üç adet karayolu, demiryolu ve iki havalimanına yakınlığını göz önünde bulundurursak, büyük fırsatı içimizde barındırdığımızı görürüz.

“HÜKÜMETİN, YATIRIMCILARIN VE SANAYİCİNİN DİKKATİNİ BURAYA ÇEKMEK İÇİN GEREKLİ ALTYAPIYI HAZIRLAMAK TA BİZİM GÖREVİMİZ”

Silivri büyük vizyonları hak edecek, milyarlık bütçeler yapabilecek potansiyele ve güce sahip bir ilçedir. Bunu Silivri Belediyesinin ekonomik gücüyle başarmamız tabi ki mümkün değil ama hükümetin, yatırımcıların ve sanayicinin dikkatini buraya çekmek için gerekli altyapıyı hazırlamak ta bizim görevimiz.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Böylesi büyük projelerin gerçekleşmesi anlamında tüm parti grupları olarak hiçbir siyasi çekişmeye fırsat vermeden omuz omuza vererek gerçekleşmesi için mücadele edip birlikte çalışırsak, sonuçlarını da görürüz diye düşünüyoruz.

“BAŞARMAK, İLÇEMİZİ HAK ETTİĞİ YERE GETİRMEK ZORUNDAYIZ”

Bizlerin Silivri'den başka gidecek yerimiz yok hepimiz hayatımızı burada kurmuşuz, çocuklarımızın geleceğini burada planlamışız dolayısıyla başarmak, ilçemizi hak ettiği yere getirmek zorundayız. Gelin hep birlikte azim ve kararlılıkla çalışalım, başarmak için mücadele edelim.

CHP Grubu olarak biz, Silivri'mize kazandırılacak her yatırımın, her projenin ilçemizin hak ettiği yerde olması anlamında ki her olumlu çalışmanın yanında olacağımızı belirtir, eleştiri hakkımızı saklı tutmak koşuluyla tahmini bütçeye olumlu oy vereceğimizi belirtiyor ilçemize vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum.”

Sevginar SALİ


YORUM YAP