Vatandaşlık müjdesi

Vatandaşlık müjdesi

14.06.2017 11:44:08

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Balkan Ülkeleri Vatandaşlarının İstisnai olarak Türk Vatandaşlığını kazanmaları konusunda 31 Mayıs 2017 tarihli bir genelge yayınladı. Bulgaristan, Yunanistan, Bosna Hersek, Makedonya ve Kosova vatandaşlarından birinci derece yakını Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup ta, kendileri olamayan, 1 Ocak 2017 tarihinden önce Türkiye'ye gelmiş ve yasal ikamet izniyle Türkiye'de olan kişiler için vatandaşlık imkanı doğdu.

İstisnai olarak Türk Vatandaşlığı tanınan duruma ilişkin Bakanlığın yayınladığı genelge aynen şu şekilde: “Buna göre Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Arnavutluk, Borsa Hersek ve Kosova vatandaşı olup da Türkiye vatandaşlığını kazanan kişilerin birinci derece yakınları ile anılan ülkelerin haymatlosu olan kişilerin, ikamet sürelerinin yetersizliği, ikamet izinin Türk vatandaşlığını kazanma müracaatında geçerli ikamet olarak kabul edilmemesi gibi nedenlerden dolayı Türk vatandaşlığını kazanma başvurusu yapamadıkları Genel Müdürlüğümüze çeşitli iletişim yollarında gelen bilgilerden tespit edilmiştir. Parçalanmış aileleri birleştirmek ve oluşan mağduriyetleri önlemek amacıyla 1 Ocak 2017 tarihinden önce Türkiye'ye gelen, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa göre yasal bir ikamet izni ile Türkiye'de bulunan Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Arnavutluk, Borsa Hersek ve Kosova vatandaşı olup, birinci derece Türk vatandaşı yakını bulunan kişiler ile söz konusu ülkelerin haymatlosu olan kişiler hakkında, Bakanlık Makamının ilgide kayıtlı oluruna istinaden 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunun değişik 12. Maddesinin ( c ) bendine göre yapılacak iş ve işlemlerin ekteki usul ve esaslar doğrultusunda yürütülmesi hususunda bilginizi ve gereğini rica ederim.”
Müracaatlar kişiler tarafından İl Nüfus Müdürlüklerine bizzat yapılacaktır.

BAŞVURUDA İSTENEN BAZI BELGELER HAKKINDA AÇIKLAMA
Aşağıdaki belgeleri Bulgaristan'da kayıtlı olduğunuz belediyeden alıp mutlaka apostil mührünü bastırınız.
3. Maddede yazan belgeler:
Medeni hal belgesi (udostoverenie za semeyno polojenie)
Evlenme belgesi (akt za grajdanski brak)
Boşanma belgesi (udostoverenie veya reşenie za razvod)
4. Maddede geçen belge:
Nüfus kayıt örneği (izvleçenie ot semeen registır).
Haber Merkezi

YORUM YAP