İBB misillemesi; Silivri Meclisinde bir ilk

İBB misillemesi; Silivri Meclisinde bir ilk

02.03.2020 14:43:48

CHP'nin Silivri Belediyesi'ne yönelttiği “Kadın-Erkek Eşitliği Şartı Çerçevesinde eşitlik şartının imzalanması ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu kurulması” önergesi, bir ilke imza atılarak, AK Parti ve MHP oylarıyla ret edilirken gerilime de neden oldu. Hatırlanacağı gibi bu önergenin bir benzeri İBB Meclisinde CHP'nin önerisi ile getirilmiş olup çoğunluğun AK Parti ve MHP'de bulunduğu meclis tarafından ret edilmişti.

CHP Meclis Üyesi Gökhan Yonat'ın, Mart Meclisinde sunduğu ve Başkanlık Makamına havale edilmesinin gerilime neden olduğu “Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı Çerçevesinde eşitlik şartının imzalanması ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu kurulması” hakkındaki önerge oyçokluğuyla ret edildi. CHP'lilerin önergelerinin Başkanlık Makamına yanıtlanması için dahi havale edilmemesini oylayan üyelerin tekraren, ret eden kadın meclis üyelerinin de bulunması nedeniyle, sayılması ısrarı Başkan Bey tarafından tepki ve geçmiş dönem işçi alacaklarının ödenmesine ilişkin arsa satış kararına CHP'nin muhalefet etmesi hatırlatması ile karşılık buldu.

SİLİVRİ MECLİSİNDE BİR İLK

Yonat'ın gündeme taşıdığı ve meclis tarihinde uzun süredir Başkanlık tarafından yanıtlanması için dahi havalesine onay verilmeyen önerge aynen şu şekilde: “Kadın-Erkek eşitliği herkes için temel bir hak ve demokrasi için gerekli bir değer niteliğindedir. Bu hakkın hayata geçirilmesi için kanunen tanınmasının yanı sıra yaşamın her alanında etkili uygulanmasına ihtiyaç vardır.

Bu hakkın resmen tanındığı sayısız örneğe ve kaydedilen ilerlemeye rağmen günlük yaşamda kadın-erkek eşitliği halen gerçekleşmemiştir. Kadınlar ve erkekler uygulamada aynı haklardan yararlanamamaktadır. Sosyal, kültürel, politik ve ekonomik eşitsizlikler devam etmekte, örneğin ücret eşitsizliği ve politik hayatta yetersiz temsil varlığını korumaktadır. Söz konusu eşitsizlikler ailede, eğitimde, kültürde, medyada, iş dünyasında ve toplumsal örgütlenmede mevcut klişelerin üzerine inşa edilmiş olan sosyal olguların sonucudur. Yeni yaklaşım benimsemek ve yapısal değişiklikler gerçekleştirmek suretiyle harekete geçirilebilecek pek çok alan mevcuttur.

İnsanlara en yakın yönetişim katmanı olan yerel yönetimler eşitsizliklerin devamlılığı ve çoğalmalarına karşı mücadelede ve de gerçek manada eşitlikçi bir toplumun geliştirilmesinde en uygun noktayı temsil etmektedir. Yerel yönetimler sahip oldukları yetkinlikler ve farklı aktörlerle kuracakları işbirliği çalışmalarıyla, kadın-erkek eşitliği lehine somut eylemler gerçekleştirebilirler.

Eşitliğe dayalı bir toplumda yaşamak istiyorsak yerel yönetimlerin toplumsal cinsiyet boyutunu politikalarında, örgüt yapılarında ve uygulamalarında tam olarak dikkate almaları temel önem taşımaktadır.

İç İşleri Bakanlığı yayınladığı 2010/10 sayılı genelgesi ile yerel eşitlik eylem planlarının, yerel seviyede kadın-erkek eşitliğini gerçekleştirmeyi hedeflediğini ve bunun içinde toplumsal cinsiyet yaklaşımını yerel yönetim anlayışına yerleştirmeyi ve uygulamaların sürdürülebilirliğini amaçladığını ifade etmiştir. 

Bu anlamda, Silivri halkının belediye hizmetlerinden eşit ve katılımcı bir şekilde faydalanması için ilk adım olan “Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartının “ imzalanması,

  • Toplumsal Cinsiyet eşitliği komisyonunun kurulması,
  • Belediyemizde eşitlik çalışmalarının kurumsallaşmasında görev almak üzere Kadın ve Aile Müdürlüğü altında bir Toplumsal Eşitlik Birimi kurulması,
  • Eylem planının oluşturulması, amacıyla önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz.” Sevginar SALİ

 

           

                                                                        

 

 

YORUM YAP