Belediye hissedarı olduğu yerleri satışa çıkarıyor

Belediye hissedarı olduğu yerleri satışa çıkarıyor

09.09.2019 15:01:43

Silivri Belediyesi, meclisin Eylül birleşiminin ikinci oturumunda oybirliğiyle aldığı karar doğrultusunda hissedarı olduğu parselleri diğer hissedarları adına, elde edilecek geliri Belediye Hizmetlerinde kullanılmak üzere, satışa çıkartıyor.

Eylül ayı meclisinde oybirliğiyle karara bağlanan konular arasında, “Belediyemize ait hissedarı olduğumuz parsellerdeki hisselerimizin satışı” da yer aldı.
Silivri Belediye Meclisi'nin 02.09.2019 tarihli toplantısında, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Silivri Belediyesine ait olan hisselerin, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesi uyarınca satışının yapılması için gerekli kararın alınması hususu şöyle kararlaştırıldı:
“Bahse konu parsellerin satışından elde edilecek gelirin Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılmak üzere, belirlenecek muhammen bedeller üzerinden 3194 sayılı İmar Kanunun 17. maddesi gereğince tamamlayıcısı ve hissedarı oldukları parselin diğer hissedarları adına satışının yapılması talep edilmektedir.
Yapılan değerlendirmede; aşağıda listede belirtilen Alipaşa Mahallesi 354 ada 2 parsel numaralı taşınmazdaki 1027,12 m2'lik hissemiz haricinde, 41 adet Silivri Belediyesinin hissedarı olduğu taşınmazların, satışından elde edilecek gelirin Belediye Hizmetlerinde kullanılmak üzere, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddeleri uyarınca satışının yapılması komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.”
Satışa sunulacak yerler Selimpaşa, Ortaköy, Fevzipaşa, Balaban, Alipaşa'da toplam 17 434.08 m2'yi kapsıyor.

EYLÜL AYI MECLİSİNDE OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLEN DİĞER GÜNDEM MADDELERİ
Eylül meclisinde oybirliğiyle geçen diğer maddeler şöyle:
1- Marmara Bölgesi sismik etkinliğinin takibi için Deprem İstasyonu ve bahçesi olarak kullanılmak üzere Silivri Büyük sinekli Mahallesi, 1037 nolu parselde 5x10 ebadındaki alanın Boğaziçi Üniversitesi adına tahsisi ile ilgili Hukuk Komisyon raporu okundu ve oy birliği ile kabul edildi.
2- Mahalli İdareler İşverenleri Sendikasına belediyemizce üye olunması ve yetki verilmesi ile ilgili Hukuk Komisyon raporu okundu ve oy birliği ile kabul edildi.
7- Silivri Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesi adı altında Bütçe İçi İşletme Kurulması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu okundu ve oy birliği ile kabul edildi.
Satışa çıkan yerler tablodaki gibidir:

YORUM YAP