5 yıllık Stratejik Plan, oy birliğiyle geçti

5 yıllık Stratejik Plan, oy birliğiyle geçti

15.10.2019 16:37:57

Silivri Belediyesi'nin 2020-2024 stratejik planı, belediye meclisinde oy birliğiyle kabul edildi.

Ekim ayı meclis toplantısının 3. Birleşimi'nde Silivri Belediyesi 2020-2024 Stratejik Plan ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu görüşüldü. Silivri Belediye Başkanlığının 2020-2024 dönemi stratejik planı, tüm meclis üyelerinin onayı ile oy birliğiyle kabul edildi.

5 ANA AMACA YÖNELİK 16 HEDEF

Stratejik Planın 5 ana amaç altında belirlendiğini ve 16 hedefin gerçekleşmesine yönelik faaliyetlerin bütününden oluştuğunu ifade eden Başkan Volkan Yılmaz, misyon ve vizyonu da ifade ederek amaçları şu şekilde sıraladı: “Birinci; Vatandaş Memnuniyeti Odaklı Kurumsal Yapı ve Yönetim Anlayışını Oluşturmak, İkinci; Sürdürülebilir Şehirleşme ve Çevre Anlayışıyla Altyapısı Güçlü, Yenilikçi, Teknolojik Gelişmelere Açık Büyüyen Kent Oluşturmak, Üçüncü; Çevre, İnsan ve Toplum Sağlığı ve Yaşam Kalitesini Önceliğine Alan Yönetim Anlayışını Geliştirmek, Dördüncü; Tarımsal, Turistik, Tarihi ve Doğal Dokuyu Sürdürülebilir ve Rekabetçi Bir Anlayışla Koruyup, Geliştirerek Marka Kent Oluşturmak, Beşinci; Kapsayıcı Sanat, Spor ve Kültürel Faaliyetleri Gerçekleştiren, Yoksulluğu ve Eşitsizliği Ortadan Kaldıran, Birleştirici Sosyal Belediyeciliği Hayata Geçirmek Suretiyle Mutlu Bir Silivri Oluşturmak.”

Başkan Yılmaz'ın planı okumasının ardından oylanan gündem maddesi, oy birliğiyle meclisten geçti.

Hazal BAŞARAN

YORUM YAP