4 Eylül Encümen kararları

4 Eylül Encümen kararları

16.09.2019 11:31:45

4 Eylül 2019 tarihinde Belediye Başkan Vekili Şenoğlu Türkyılmaz'ın yönetiminde toplanan Belediye Encümeni; iş yeri denetimleri ve imar cezaları konularını karara bağladı.

Silivri Belediye Encümeni'nin 4 Eylül tarihli oturumunda görüşüp kararlaştırdığı konular şöyle:

ÖZPEK GERİ DÖNÜŞÜM'E KAPATMA KARARI
Mimarsinan Mahallesi'nde yapılan kontrol neticesinde ruhsatsız faaliyet gösteren Özpek Geri Dönüşüm Plastik Kalıp Tur. San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.'ne ait Geri Dönüşüm faaliyet konulu işyerinin açma ve çalışma ruhsatının olmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu işyerinin, 2005/9207 Karar Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6.Maddesi "Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan açılan işyerleri yetkili idareler tarafından kapatılır" hükmü doğrultusunda işletmeye kapatılmasına encümenimizce oy birliği ile karar verildi.
HURDACILIK ŞİRKETİNE
KAPATMA KARARI
Mimarsinan Mahallesi'nde yapılan kontrol neticesinde ruhsatsız faaliyet gösteren Koçer Hurdacılık Metal Nak. İnş. ve Dış Tic. Ltd. Şti.'ne ait Hurdacı faaliyet konulu işyerinin açma ve çalışma ruhsatının olmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu işyerinin, 2005/9207 Karar Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6.Maddesi "Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan açılan işyerleri yetkili idareler tarafından kapatılır" hükmü doğrultusunda işletmeye kapatılmasına encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

İRFAN A.'YA KAPATMA KARARI
Alibey Mahallesi'nde yapılan kontrol neticesinde ruhsatsız faaliyet gösteren İrfan A.'ya ait Rent A Car faaliyet konulu işyerinin açma ve çalışma ruhsatının olmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu işyerinin, 2005/9207 Karar Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6.Maddesi "Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan açılan işyerleri yetkili idareler tarafından kapatılır" hükmü doğrultusunda işletmeye kapatılmasına encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

ADNAN K.'YA KAPATMA KARARI
P.M.Paşa Mahallesi'nde yapılan kontrol neticesinde ruhsatsız faaliyet gösteren Adnan K.'ya ait Rent A Car faaliyet konulu işyerinin açma ve çalışma ruhsatının olmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu işyerinin, 2005/9207 Karar Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6.Maddesi "Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan açılan işyerleri yetkili idareler tarafından kapatılır" hükmü doğrultusunda işletmeye kapatılmasına encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

MURAT A.'YA KAPATMA KARARI
P.M.Paşa Mahallesi'nde yapılan kontrol neticesinde ruhsatsız faaliyet gösteren Murat A.'ya ait Rent A Car faaliyet konulu işyerinin açma ve çalışma ruhsatının olmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu işyerinin, 2005/9207 Karar Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6.Maddesi "Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan açılan işyerleri yetkili idareler tarafından kapatılır" hükmü doğrultusunda işletmeye kapatılmasına encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

ÖMER C.'A KAPATMA KARARI
P.M.Paşa Mahallesi'nde yapılan kontrol neticesinde ruhsatsız faaliyet gösteren Önder C.'a ait Rent A Car faaliyet konulu işyerinin açma ve çalışma ruhsatının olmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu işyerinin, 2005/9207 Karar Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6.Maddesi "Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan açılan işyerleri yetkili idareler tarafından kapatılır" hükmü doğrultusunda işletmeye kapatılmasına encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

NEVZAT D.'E KAPATMA KARARI
Mimarsinan Mahallesi'nde yapılan kontrol neticesinde ruhsatsız faaliyet gösteren Nevzat D.'e ait Hurdacı faaliyet konulu işyerinin açma ve çalışma ruhsatının olmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu işyerinin, 2005/9207 Karar Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6.Maddesi "Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan açılan işyerleri yetkili idareler tarafından kapatılır" hükmü doğrultusunda işletmeye kapatılmasına encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

TÜNER Ö.'E KAPATMA KARARI
Mimarsinan Mahallesi'nde yapılan kontrol neticesinde ruhsatsız faaliyet gösteren Tüner Ö.'e ait Geri Dönüşüm faaliyet konulu işyerinin açma ve çalışma ruhsatının olmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu işyerinin, 2005/9207 Karar Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6.Maddesi "Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan açılan işyerleri yetkili idareler tarafından kapatılır" hükmü doğrultusunda işletmeye kapatılmasına encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

EKREM T.'A KAPATMA KARARI
Mimarsinan Mahallesi'nde yapılan kontrol neticesinde ruhsatsız faaliyet gösteren Ekrem T.'a ait Hurdacı faaliyet konulu işyerinin açma ve çalışma ruhsatının olmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu işyerinin, 2005/9207 Karar Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 6.Maddesi "Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan açılan işyerleri yetkili idareler tarafından kapatılır" hükmü doğrultusunda işletmeye kapatılmasına encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

MUSTAFA ÖNDER B.'YA PARA CEZASI VE YIKIM KARARI
Seymen Mahallesi, 1328 parsel bilgileri yazılı yere mahallen yapılan kontrolde ölçüleri yapı tatil tutanağında ki krokide belirtildiği üzere 5x9 metre boyutlarında tek katlı yığma yapı yapıldığı, yapının iç ve dış sıvalarının, iç kapı montajının ve dış boyasının yapıldığı tespit edilerek 04/07/2019 tarih ve 2019/4B-3 sayılı yapı tatil tutanağı ile inşai faaliyet mühürlenmek suretiyle durdurulmuştur. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrasında “18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere 4.649,00 TL, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde 9.298.00 TL, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde 13.947,00 TL idari para cezası verilir” denilmektedir. Bu nedenle; 26/08/2019 tarihli tutanakta 04/07/2019 tarih ve 2019/4B-3 sayılı yapı tatil tutanağında belirtilen aykırılığın giderilmediği tespit edildiğinden 3194 sayılı İmar kanununun 42. Madde, 11/11/2017 tarih 30237 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 484 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde İmar Kanununa göre Uygulanacak İdari Müeyyidelerin 13. Maddesi kapsamında Mustafa Önder B.'ya 4.649,00 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oy birliği ile karar verildi.

YORUM YAP