SOSYOLOG - Aleyna Çalış

Uyum ve davranış bozukluğu olan çocuklar

Gelişim evrelerinin getirdiği doğal zorluklara yakın çevrenin olumsuz etkileri katıldığında çocukta bunlara tepki olarak çoğunlukla duygusal düzeyde bozukluklar görülebilir. Bu olumsuz tepkilere uyum ve davranış bozuklukları denir.

UYUM VE DAVRANIŞ BOZUKLUĞUNUN NEDENLERİ:

1.KALITIM

-Uyumsuz davranışlar doğuştan getirilen bazı özellikler sonucu olabilir. Fazla asabiyet, duygusallık, inatçılık gibi.

2.BEDENSEL NEDENLER

-Bedensel nedenler uyumsuz davranış sergilemede önemli derecede etkilidir. Çeşitli beden özürleri (görme bozukluğu, işitme bozukluğu, kamburluk, şaşılık, yürüme bozukluğu, çeşitli organ anormallikleri), hastalıkları (özellikle kronik ve bulaşıcı hastalıklar), bazı hormonal bozukluklar, kazalar ve şoklar bedensel uyumsuzluk nedenleridir.

3.TEMEL İHTİYAÇLARIN DOYURULMAMASI

-Her bireyin normal olarak yaşamını devam ettirebilmesi için gerekli bazı ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçların en azından asgari düzeyde doyurulması şarttır. Biyolojik, fizyolojik, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlar yeterli derecede doyurulamayınca kişilerde uyumsuzluğa sebep olur. İhtiyaçların doyurulması halinde bu uyumsuzluklar ortadan kalkar.

4.ÇEVRE ve SOSYA-EKONOMİK NEDENLER

-Çocuk çevresinden ve çevresindeki insanlardan etkilenir. Aile en etkili çevredir. Daha sonra yakın çevre akraba ve arkadaşlar etkilidir. Yine çocuğun içinde bulunduğu aile ve çevrenin ekonomik ve sosyal durumu çocuğu etkiler. Okul ise çocuk için bir başka önemli çevredir. Bireysel farklar, gerekli rehberlik, öğretmenin tutumu önemlidir ve dikkat edilmesi gereken hususlardır. Aile, yakın çevre, arkadaşlar okul ve sosyo-ekonomik etmenlerin olumsuzlukları çocukla uyumsuzluklara neden olabilir.

5.YANLIŞ EĞİTİM

-Eğitim insanlarda doğru, olumlu ve uyumlu davranışın gelişmesini amaçlar. Planlı, programlı ve titizlikle verilmeyen eğitim tam tersi sonuçlar doğurabilir. Yanlış eğitim çocuklarda uyumsuz davranışların gelişmesinde önemli bir etmendir.

UYUM ve DAVRANIŞ BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ:

-Okul fobisi

-Altını ıslatma ve dışkı kaçırma

-Parmak emme

-Tırnak yeme

-Çalma

-Yalan söyleme

-Saldırganlık

-Kıskançlık

-Dikkatsizlik

-Kekemelik

-Güvensizlik, duygusallık, hassaslık gibi özellikler gözlenebilmektedir.

YORUM YAP