Temmuz meclisi görüşüldü

Temmuz meclisi görüşüldü

16.07.2016 07:56:02

Silivri Belediye Meclisinin Temmuz Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşiminin I. Oturumu, 11 Temmuz Pazartesi Günü, Devrim Uzun'un Başkan Vekilliğinde gerçekleştirildi.

 

Eski Belediye Meclis Üyesi Mustafa Bıyık'ın babasının vefatı nedeniyle saat 16.00'a çekilen Temmuz Ayı Meclis Toplantısına katılım az oldu. CHP'den Ali Vural, Mümin Koçoğlu, Melih Yıldız, Fevzi Arslan, Bora Balcıoğlu, Ünal Doğrul, AK Parti'den Osman Umuç ve Bağımsız Belediye Meclis Üyesi Lütfü Vardar mazeretleri dolayısıyla izinli sayıldı.

AK PARTİ GRUBUNUN ÖNERGE HAZIRLIĞI DİKKAT ÇEKTİ
Belediye çalışmalarının verimli yürütülmesi için toplantılara önerge hazırlığı yaparak katılan AK Parti Grubu, gelişmiş kent yapısına ulaşmak doğrultusunda halkın yaşam kalitesini sürekli geliştiren politikasını Temmuz ayında da sürdürdü. AK Parti Grubu tarafından ilçe halkının yaşam kalitesini artırmak üzere sunulan 3 adet önergenin tümü oybirliği ile Başkanlık makamına havale edildi. Muhalefetin önergeleri şu şekilde:

ASFALT TALEBİ
Cumhuriyet Mahallesinde bulunan bozuk yolların tamamının asfaltlanmasını talep eder, iş bu önergemizin Başkanlık makamına havale edilmesini arz ederim.

SİLİVRİ BELEDİYESİ BORÇ DURUMU HAKKINDA
Silivri Belediyesinin 30.06.2016 tarihi itibari ile mevcut mali durumu gösteren borç ve alacak raporların yazılı olarak tarafımıza verilmesini talep eder, iş bu önergemizin Başkanlık makamına havale edilmesini arz ederim.

ÇEVRE DÜZENİ VE PARKSORUNU HAKKINDA
Biliyoruz ki ilçemiz İstanbul'un en güzel sahil kentidir. İlçemiz yaz sezonunu yoğun şekilde yaşamaktadır. Gerek yazlıkçı ve günübirlikçilerin çevreye vermiş oldukları rahatsızlık mevcut ilçe sakinlerimizi rahatsız etmektedir. Gelişigüzel çadır kurmak, piknik yapmak ve araç park etmek gibi sorunlar mevcuttur. Bu tür olumsuzlukların giderilmesi için daha sık denetim ve kontrol edilmesi gerekmektedir. Gerek ilçe sakinlerimizin gerek misafirlerimizin güvenli ve rahat etmeleri için ivedilikle tedbir alınmasını ve hayata geçirilmesini talep eder, iş bu önergemizin Başkanlık makamına havale edilmesini arz ederim.
Meclis Gündeminde Alınan Kararlar:
Önergelerin ardından gündeme geçildi. 1 adet yazılı gündem maddesi kararlaştırılırken, diğer 5'i ilgili komisyonlara havale edildi.
 Belediyemiz Teftiş Kurulu Müdürlüğü Yönetmeliğinin revizesinin görüşülmesi Hukuk Komisyonuna havale edildi.
 Belediyemizde mevsimlik işçi çalıştırılmasının görüşülmesi oybirliği ile karara bağlandı.
 Silivri İlçesi, Selimpaşa Mahallesi, 3612 parsel ile batısındaki park alanı olarak tescil edilmiş alanı içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi İmar Komisyonuna havale edildi.
 Silivri İlçesi, Sancaktepe (eski Çanta-Fatih) Mahallesi, 288 ada, 1 parsel ile doğusundaki “park alanı” olarak tescilli alana ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesi İmar Komisyonuna havale edildi.
 Silivri İlçesi sınırları içinde bulunan isimsiz cadde ve sokakların isimlendirilmesinin görüşülmesi İsim Tespit Komisyonuna havale edildi.
 Silivri, Selimpaşa Mahallesi, 1089 ada, 3 parseldeki belediyemiz hissesi satışının görüşülmesi Plan Bütçe Komisyonuna havale edildi.
Gündeme İlave Maddeler:
 İlçemiz Alibey Mahallesi, 1667 ada, 1 parseldeki 187,12 m2.lik yer için TEDAŞ'a irtifak hakkı tesisinin görüşülmesi İmar Komisyonuna havale edildi.
 Mülkiyeti Silivri Belediyesine ait olan, 1744 ada, 1 parselde kayıtlı, toplam 2.023,51 m2 yüzölçümlü, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Eğitim Tesis Alanı olarak planlanan taşınmazın, Eğitim ve Öğretim amacıyla kullanılmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığına tahsisinin görüşülmesi İmar ve Hukuk Komisyonuna havale edildi.
Hazal BAŞARAN

 

YORUM YAP