SOSYOLOG: Aleyna Çalış

Tek ebeveynli aile ve özellikleri

 Hızlı toplumsal değişmeler, diğer sosyal kurumlarda olduğu gibi aile yapısında da değişimlere neden olur. Bu değişimlerin yansımalarından biri de son yıllarda sayısı giderek artan tek ebeveynli aile yapısıdır. Tek ebeveynli aile; ölüm, boşanma veya ayrı yaşama nedeni ile tek ebeveyn ve evlenmemiş çocuk ya da çocuklardan oluşan ailedir. Ebeveynlik büyük ölçüde tek kişi tarafından yürütülür. Anne ya da baba, çocuğun yetiştirilmesinden tek başına sorumludur. Bu durum duygusal, psikolojik, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlar yönünden diğer ailelerden farklılaşmayı beraberinde getirir. Tek ebeveynli ailelerin karşı karşıya kaldığı önemli değişikliklerden biri ebeveynlik rolüne uyum sürecidir.Bu nedenle tek ebeveynli ailelerin çevrelerinde destek sistemlerine ihtiyaçları vardır (aile, arkadaş vs.).

Çekirdek aile ağı, çevrenin dışlamasına ya da olumsuz tutumuna karşı tek ebeveyn anne ve babaya destek olabilmektedir.

Yapılan araştırmalarda görüşülen annelerden boşanma sonrası ailesinin tam desteğini alanların, bu süreci çok daha kolay atlatabildikleri, kendilerine olan güvenlerinin daha fazla, yaşama karşı bakışlarının ise daha olumlu olduğu görülmüştür.

Tek Ebeveynli Aile Tipleri: Tek ebeveynlilik en sık boşanma, ölüm ve tercih sonucu ortaya çıkan bir durum olsa da başka nedenler de söz konusu olabilmektedir. Bu nedenlere göre dört tip tek ebeveynli aileden söz edilebilir:

-Boşanma sonucu oluşan tek ebeveynli aile

-Eşi ölen ebeveyn ile çocuklarının oluşturduğu tek ebeveynli aile

-Eşlerin ayrı yaşaması sonucu oluşan tek ebeveynli aile

-Evlilik dışı birliktelikten çocuk sahibi olan tek ebeveynli aile

Tek Ebeveynli Ailelerin Karşılaştıkları Sorunlar:

Tek ebeveynli olarak hayatını devam ettirmeye çalışan aileler günlük yaşamlarında ekonomik,

sosyal, psikolojik ve hukuki sorunlarla karşı karşıya kalır ve bu sorunlarla mücadele etmeye

başlarlar.

Tek ebeveynli yaşamda karşılaşılan sorunlar:

-Ekonomik

-Sosyal

-Psikolojik ve

-Hukuksal sorunlar

olarak gösterilebilir.

 

YORUM YAP