Tatil bitti, meclis mesaisi başladı

Tatil bitti, meclis mesaisi başladı

14.09.2017 13:43:45

Silivri Belediye Meclisi bir aylık tatilin ardından mesaiye başladı. Eylül Ayı Meclis Toplantısı'nın I. Birleşiminin I. Oturumu, Özcan Işıklar Başkanlığında 11 Eylül Pazartesi günü, saat 16.00'da gerçekleştirildi. 

Silivri Belediye Meclisi'nin 11/09/2017 Pazartesi tarihine rastlayan Eylül Ayı toplantısının I. Birleşiminin I. Oturumu, saat 16.00'da Belediye Meclis Salonu'nda kaydedildi. 10 adet gündem maddesinin görüşüldüğü meclis toplantısına; Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyelerinden Arzu Yalçınkaya, Cengiz Aksu ve Ünal Doğrul, Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyelerinden Mustafa Zorlu ve Tuğba Alkaya ile Bağımsız Meclis Üyesi Lütfü Vardar mazeretleri dolayısıyla katılamadı. Bir önceki meclis tutanaklarının kabulü oylandıktan sonra gündeme geçildi. Görüşülen 4 gündem maddesi oybirliği ile karara bağlanırken, 6 gündem maddesi ise ilgili komisyona havale edildi.

KARARA BAĞLANAN GÜNDEM MADDELERİ
-Gündemin 1. Maddesinde görüşülen; Silivri İlçe Stadyumu'nun bakım ve onarımlarının yaptırılması konusu oybirliği ile kabul edildi.
-Gündemin 4. Maddesinde görüşülen; Belediyemiz kadrolarında unvan ve derece değişikliği konusu oybirliği ile kabul edildi.
-Gündemin 5. Maddesinde yer alan; İlçemiz Çanta Sancaktepe (tapunun Çanta Fatih) Mahallesinde yapılacak kadastro çalışmalarında görevlendirilmesi için 6 adet Bilirkişi görevlendirilmesi konusu oybirliği ile kabul edildi.
-Gündemin 9. Maddesinde yer alan; Belediyemizde Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü oluşturulması konusu oybirliği ile kabul gördü.

KOMİSYONA HAVALE EDİLEN GÜNDEM MADDELERİ
-Gündemin 2. Maddesinde görüşülen; Silivri ilçesi sınırları dahilinde bulunan Büyükkılıçlı, Çeltik, Küçüksinekli, Büyüksinekli, Bekirli, Çayırdere, Kurfallı Mahallelerindeki Hazineye ait 2B tarım arazilerinin Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığından satın alınması konusu Plan ve Bütçe Komisyonu ile Tarım Komisyonuna havale edildi.
-Gündemin 3. Maddesinde görüşülen; Silivri İlçesi, Piri Mehmet Paşa Mahallesi 887 ada, 4 parseldeki belediyemiz hissesi satışı konusu Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.
-Gündemin 6. Maddesinde yer alan; Mülkiyeti belediyemize ait Silivri Selimpaşa Mahallesi, 5676 ve 6288 nolu parsellerdeki taşınmazların Fenerbahçe Üniversitesi adına intifa hakkının verilmesi konusu İmar ve Hukuk Komisyonuna havale edildi.
Gündemin 7. Maddesinde görüşülen; Mülkiyeti belediyemize ait Silivri Alipaşa Mahallesi 4607, 4441 ve 4436 nolu parsellerdeki taşınmazların Fenerbahçe Üniversitesi adına intifa hakkının verilmesi konusu İmar ve Hukuk Komisyonuna havale edildi.
Gündemin 8. Maddesinde görüşülen; Mülkiyeti belediyemize ait tarım alanlarının 3 yıldan fazla süreyle kiraya verilmesi konusu Hukuk Komisyonu ve Tarım Komisyonuna havale edildi.
-Gündemin 10. Maddesinde yer alan; Aydın Üniversitesine tahsis edilen mülkiyeti belediyemize ait Silivri Gümüşyaka Mahallesi, 838 ada 1 parsel, 839 ada 1 parsel ve 840 ada 1 nolu parsellerdeki taşınmazların tahsisinin iptal edilmesi konusu İmar ve Hukuk Komisyonuna havale edildi.
Haber:
Hazal BAŞARAN


YORUM YAP