Tarih Derneğinden, Mübadele Paneli

Tarih Derneğinden, Mübadele Paneli

21.02.2024 12:08:58

Silivri Tarihi Kültürel Mirası Koruma Eğitim ve Araştırma Derneği, Mübadelenin 100. Yılı dolayısıyla Silivri'de 25 Şubat Pazar günü Mübadele Paneli düzenliyor.
Silivri Tarihi Kültürel Mirası Koruma Eğitim ve Araştırma Derneği tarafından etkinlik ile ilgili duyuru şu şekilde yapıldı: “100 yıl önce Lozan Barış Anlaşması gereği Türkiye ve Yunanistan arasında gerçekleşen zorunlu göç sebebiyle yaşanan olumsuzluklar, çekilen zorluklar, geride bırakılan hayatlar, bu zorunlu göçü oluşturan koşullar ve bu koşulların ekonomik, politik nedenleri, zorunlu bir göç olup olmadığı, göçmen haklarının korunması, iskan zorunluluğu, uzun vadedeki sosyo-kültürel etkileri, ulus devlet yapılanmaları ve pek çok yönüyle tarihe bir not düşmek ve bununla birlikte mübadelenin yarınına bakmak üzere başladığımız “Mübadele Söyleşileri” serisine bir panel ile devam ediyoruz.
Bizler Mübadele'nin unutulmaması ve hatırlanması, gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini savunmakla birlikte asıl olarak tüm detaylarıyla incelenerek yarına dair çıktılar alabileceğimiz bir toplumsal süreç olarak görüyoruz. Bu sebeple Mübadeleyi pek çok yönden inceleyerek bunu akademik çalışmalara kaynak olması olmasını hedeflemekteyiz. Gerçekleştirdiğimiz tüm bu Mübadele Söyleşileri serisini ve Mübadele Panelindeki anlatımları, bununla birlikte pek çok akademisyen ve araştırmacılardan Mübadelenin 100 yılı anısına alacağımız makalelerle birlikte basılı bir yayın haline getireceğiz.
Lozan Nüfus Mübadelesinin 100.yılına ithafen hazırladığımız bu panel aynı zamanda 100 yılın ardından da Mübadeleyi akademik ve bilimsel ölçekte incelememize olanak sağlayacak. Yaptığımız söyleşi serilerinde sırasıyla; 100. yıla girerken Nasliç ve Grebene Mübadillerinin iskanı ve Patriyotları, Mübadele süresince Karaköz Mecmuasında yayınlanan karikatürlerden Mübadele koşulları ile Mübadele ve Mübadillik üzerine 100 yılda Mübadele neydi, ne değildi? Toplumsal ve ekonomik koşulları nelerdi bunları incelemiştik.
Diğer yandan yine Mübadelenin 100. Yılı kapsamında Araştırmacı Yazar Mehmet Emre Toker'in kitap tasarımını üstlendiğimiz “Nasliç ve Grebene Mübadilleri – Patriyotlar” kitabına derneğimizde Silivri Sanat Platformu dayanışmasıyla bir Söyleşi-İmza Günü ve Mübadele Müze Evi ziyareti düzenleyerek Mübadele Tarihi üzerine somut katkılar koymaya çalıştık.
Bu kapsamda 2024 yılına programladığımız “100 Yılın Ardından Mübadele” başlıklı Silivri Mübadele Paneli'ni 25 Şubat Pazar günü 11.30-15.00 saatleri arasında gerçekleştiriyoruz. Bu sürece kadar tamamen öz kaynaklarımızla ve konuşmacılarımızın da naçizane fedakarlıklarıyla düzenlediğimiz söyleşilerimizi yapacağımız panel ile taçlandırıyoruz.
Düzenleyeceğimiz panelde, antik çağda bir başka mübadele biçimi olarak toplumların, sağlık, coğrafi koşullar, savaş ve çevresel faktörlerden dolayı göç konusunu “Traklar ve göç” başlığı altında aynı zamanda Tekirdağ Heraion TeikhosTrak Antik Kenti kazı Başkanı olan İstanbul Rumeli Üniversitesi'nden Prof. Dr. Neşe Atik'ten dinleyeceğiz.
Mübadelenin somut ve somut olmayan kültürel mirasa etkisini, Çatalca Mübadele Müzesi'ni ve müzelerin ziyaretçilerinde yarattığı duygusal aktarımları konuşmak üzere Büyükçekmece Belediyesi Dünya Kostümleri Müzesi Sorumlusu Müge Ürpek Toker'i ağırlayacağız.
Diğer yandan Mübadelenin Cumhuriyet'e etkilerini “Mübadil Portreler – Cumhuriyet'e Kanat Gerenler” başlığı altında Lozan Mübadilleri Vakfı genel Sekreteri Esat Halil Ergelen'in sunumundan dinleyeceğiz.”
Mübadele tarihi ve Patriyotlar üzerine pek çok araştırma, kitap ve sözlü tarih çalışmaları bulunan 3.kuşak Mübadil Torunu olan Mehmet Emre Toker'in “Patriyotlar ve İnanç Sistemleri İçerisinde Bektaşilik” konusuyla Mübadele Panelimizde konuşmacı olarak bizleri onurlandıracak.
Ve son olarak daha önceki söyleşilerimizde Mübadele Koşulları ve Mübadele üzerine konuşmacı olarak yer alan, Mübadelenin 100.yılı dolayısıyla da pek çok yayına kaynak olan Aytek Soner Alpan'dan “Tarih laboratuvarında uluslararası bir deney: Ulus-devlet inşası ve 1923 Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi" başlığıyla çevrimiçi bir videodan kendisinden dinleyeceğiz.
Sizleri bu önemli panelde kentin Sivil Toplum Örgütü olarak bizlere destek olmaya, 101. Yılında mübadeleyi birlikte hatırlamak ve tarihe katkı koymaya çağırıyoruz.”

 

YORUM YAP