Başka bir belediyecilik mümkün mü?

Başka bir belediyecilik mümkün mü?

21.02.2024 12:26:42

Silivri Dayanışmasından yerel yönetim paneli. Etkinlik 24 Şubat 2024 Cumartesi günü saat 14.00'da Silivri Öğretmenevinde düzenlenecek.

Silivri Dayanışması, başka bir belediyeciliğin mümkün olup olmadığının konuşulacağı panelin duyurusunu şöyle yaptı: “Yaklaşan 2024 yerel seçimleri ile birlikte 2014 - 2019 dönemi Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ve 2009 - 2024 dönemi Silivri Belediyesi CHP Meclis Üyesi Süheyl Kırkıcı ile birlikte Silivri'de başka bir belediyeciliğin mümkün olup olmadığını konuşacağımız panelde bir araya geliyoruz. Silivri'deki yüzü aydınlanmaya dönük, Cumhuriyet değerlerini savunan, bilimsel, ilerici dinamiklerin ve sivil inisiyatiflerin bir araya gelerek öncülük ettiği bu halk meclisi buluşmasında sizleri de aramızda görmek istiyoruz.

Öncelikle başta Silivri olmak üzere yerel yönetimlerdeki belediyecilik anlayışının toplumcu, halkçı ve daha kamucu bir yol izleyerek, şeffaf ve katılımcı olarak yönetilmesinin mümkün olup olmayacağının konuşulduğu, aynı zamanda yerel yönetimin, ilçe meclisinin daha akademik, bilimsel ve sivil toplum örgütleriyle birlikte hareket eden katılımcı bir yönetim anlayışıyla, kentin katılımının mümkün olup olmayacağının konuşulacağı bu etkinlikte birlikte bir yol arayacağız.

Bu konuları tartışmaya açarak Silivri'de farklı bir yönetişimin ve toplumcu bir belediyecilik fikrinin önünü açmayı hedeflemekle birlikte Silivri yerelliğinde daha önce tartışmaya açılmamış bu konuların tartışılması aynı zamanda Silivri'nin de kaderinin çizilmesinde etkili olacaktır.

Artık halkın katılımının, şeffaf ve katılımcı bir kent yönetiminin, halk ve kent adına çalışan bilimsel ve akademik bir Kent Konseyi modelinin, toplumcu bir belediyecilik modelinin tam zamanı. Bunu birlikte başaracağız.”

YORUM YAP