İhsan Özkes

Son Yazısı 18.02.2010


Çocukluk ve gençlik dönemi olmayan bir insandır. Yaratıldığı saniyede peygamber olma ayrıcalığına sahiptir. Yani Allah yarattığı insan ile yaratma anında irtibat kurmuştur. Bu durum Allah'ın kulları ile iletişime verdiği önemi gösterir. Hz. Âdem yaratıldığı anda hem akıl sahibiydi hem de elçiydi. Akıl ve vahiy aynı memeden emen ikizler gibidir. Akıl insanın kemalini, vahiy Allah'ın yüceliğini temsil eder. Birinin yokluğu diğerini boşlukta kılar. Aklı olmayanın imanının da olmayacağı bundandır. Mükemmel bir iman için mükemmel bir aklın varlığı tartışılmaz. Allah ile kul arasında akıl ve iman köprüsüyle bir bağ örülür. Yaratılan her insan sayısınca Allah'a giden yolu bu bağlar oluşturur. Allah ile kul arasına bu nedenle girilmez. Peygamberler aracı değil, tebliğcidir. Kuran da vasıta değil, beyandır. Allah'ın yeryüzünde bir temsilciliği, büro şefliği olmadığı gibi, dininin muhafızlığı ve bekçiliği gibi bir unvan da yoktur. Allah Peygamberimizi bile işine karıştırmamıştır. Hz. Muhammed, dinin bekçisi değil elçisidir. Allah: "Kuran'ı kesinlikle biz indirdik, elbette onu yine biz koruyacağız"buyurarak dinin korunmasının kendisine ait olduğunu belirtmiştir. Allah, Hz. Muhammed'e: "Biz, seni onlara bekçi yapmadık, onların vekili de değilsin" "Sen, onların üzerine vekil değilsin" buyurmakla kalmamıştır. Hz. Muhammed'e: "Ben, sizin üzerinize vekil değilim" "Ben, size vekil değilim"demesini emretmiştir. Hz. Muhammed'e sadece tebliğ görevi verilmiştir. Millet vekili olunur ama Allah'ın vekili olunmaz. Bu ayetler açıkça göstermektedir ki inanma işinde ne vekâlet verilir ne de alınır. Yani Allah'a imanda aracı olmaz. İslam'ın evrenselliğinin en önemli özelliği; inanma hakkının kimsenin onayına tabi olmaması ve kimsenin vetosuna takılmamasıdır. Hz. Muhammed bile çok sevdiği bazı insanların iman etmesini arzuladığı halde bu gerçekleşmemiş, buna karşın kendisine düşman olan çok kişi de iman etmiştir. Bu nedenle Allah "Ey Muhammed! Sen sevdiğini doğru yola eriştiremezsin, ama Allah dilediğini doğru yola eriştirir. Doğru yola girecekleri en iyi o bilir" buyurmuştur.

YORUM YAP