Mustafa Suphi Lapçin

Silivri Tarih Derneği Hakkında

Silivri Tarih Derneği önceleri bir platform olarak doğmuş ardından dernek olarak devam etmektedir. 7000 yıllık kent tarihi ile Silivri'nin etnografik, sosyolojik ve folklorik açıdan keşfedilmeyi bekleyen geçmişine ışık tutma gayreti içinde olan Tarih Derneği çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir. Kent belleği, tarihi geçmiş ve kültürel değerler bağlamında kültürel faaliyetlerini örgütlü bir biçimde üyeleriyle sürdüren Silivri Tarih Derneği kentin dokusunu, organik ve demografik yapısının bilincinde olarak çalışmalarını yerel ve ulusal ölçekte sürdürmektedir. Geçmişin izleriyle dolu olan Silivri'nin tarihi değerlerinin ayakta ve işler şekilde canlı tutulması için kamu kuruluşlarıyla ortaklaşa faaliyet göstermeye, markaj oluşturmaya, farkındalık yaratmaya ve kentlilik bilincini aşılamaya çalışan Silivri Tarih Derneği her ay bülten de çıkartmakta olup şehrin kültürel tarihinde karanlık noktaları bu yayınlarla da aydınlatmakta gayretindedir.

Silivri toplumsal yapısı ile 20. yy'ın başlarına kadar oldukça canlı bir şehirdi. Özellikle farklı demografik gruplar bir arada yaşamaktaydı. Bu Osmanlı devletinin istimalet politikasının getirdiği barış ortamına dayanmaktaydı. Cumhuriyetin ilk yıllarıyla birlikte demografik göçlerle şehir Türk nüfusa kalmış fakat gerekli değer şehre gösterilememiştir. Ülkenin dört bir yanında olduğu gibi ülke içi göçlerle demografisi hızla artmış ve kentlilik bilinci Osmanlı Devrindekinden farklı noktalara varmıştır. Silivri kültürel yapısı ve tarihi eserleriyle oldukça zengin bir kenttir. Kültürel bellek ancak Silivri Tarih Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarının ciddi faaliyetleriyle ayakta durabilecek ve ileri doğru götürülebilecektir. Silivri tarihine dair yapılan araştırmalar ve çalışmalar ancak kalan tarihi dokunun hangi milletten olup olmadığını sormaya bıraktığımız ve bütün çeşitliliğiyle tarihi dokuyu olduğu gibi kabul ederek bir noktaya ulaşabilecektir. Silivri Tarih Derneği bu doğrultuda araştırmalarına devam etmekte ve Silivri kültür belleğine katkıda bulunmaktadır.

Silivri Tarih Derneğiyle ilgili detaylı bilgileri www.silivritarihder.com üzerinden alabilir, silivritarihdernegi@gmail.com üzerinden iletişim kurabilirsiniz.

YORUM YAP