Sahil çay bahçelerinin işgal harcı zamlandı

Sahil çay bahçelerinin işgal harcı zamlandı

16.02.2017 09:35:27

Silivri Belediyesi Encümeni işgal bedellerinin zamlarını belirlemeye devam ederken, Emniyetin işyerlerine yönelik denetimlerini de değerlendiriyor.

26 Ocak 2017 tarihli Silivri Belediyesi Encümen toplantısında sahildeki çay bahçelerinin yeni dönem işgal bedelleri de belirlendi. Encümenin gündeminde Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin iş yeri denetimlerinde belirlediği açma kapama saatlerine uyulmamasına ilişkin tespitler de görüşüldü. Her iki konuda alınan kararlar şöyle:

ELMAS ÇAY BAHÇESİNİN YILLIK İŞGAL HARCI 55 BİN 100 TL OLDU
Piri Mehmet Paşa Mahallesi, İnönü Caddesinde bulunan park alanında Birkan Elmas tarafından işletilen Elmas Çay Bahçesi yerinin 29/05/2017 tarihinden itibaren 2017 yılı sezonluk işgal harcının 55.100,00 TL olarak tespit edilmesine, Tespit edilen işgal harcının Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül tarihlerinde olmak üzere 4 eşit taksitte ödenmesine, ödenmediği takdirde kanuni gecikme zammı uygulanmasına encümenimizce oybirliği ile karar verildi.

BEYZADE'NİN YILLIK İŞGAL HARCI 42 BİN TL OLDU
Piri Mehmet Paşa Mahallesi, İnönü Caddesi, sahil kısmında Küpelioğlu Otomotiv San.Tic.Ltd.Şti tarafından işletilen Beyzade Çay Bahçesinin 29/05/2017 tarihinden itibaren 2017 yılı sezonluk işgal harcının 42.000,00 TL olarak tespit edilmesine, tespit edilen işgal harcının Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül tarihlerinde olmak üzere 4 eşit taksit halinde ödenmesine, gününde ödenmediği takdirde kanuni gecikme zammı uygulanmasına encümenimizce oybirliği ile karar verildi.

PİRAMİT'İN YILLIK İŞGAL HARCI 68 BİN 500 TL OLDU
Piri Mehmet Paşa Mahallesi, İnönü caddesi, sahil kısmındaki park alanında Gülşah Hazer tarafından işletilen Piramit Çay Bahçesinin 29/05/2017 tarihinden itibaren 2017 yılı sezonluk işgal harcının 68.500,00 TL olarak tespit edilmesine, tespit edilen işgal harcının Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül tarihlerinde olmak üzere 4 eşit taksitte ödenmesine, ödenmediği takdirde kanuni gecikme zammı uygulanmasına encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
Gümüşyaka Mahallesi, 1263 ada 1-4-5 parsellerin önünde Mehmet Hanifi İnanç tarafından yeşil alan olarak kullanılan park alanının 2017 yılı işgal harcının 2.700,00 TL olarak tespit edilmesine, tespit edilen işgal harcının 31/03/2017 tarihinde belediyemize peşin ödenmesine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
Piri Mehmet Paşa Mahallesi, Albay Yunus Dirik Caddesi, Marmara Plaza İş Merkezi yanındaki otopark alanında Doğrular Grup Yapı İnş. Tah. ve Tic. Ltd.Şti. tarafından kullanılan 25x120 m2 ölçülerindeki totem tabelası yerinin 2017 yılı işgal harcının 850,00 TL olarak tespit edilmesine, tespit edilen işgal harcının 15/03/2017 tarihinde belediyemize peşin ödenmesine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
Mülkiyeti Silivri Belediyesine ait olan ve 01.02.2012 tarihli kira sözleşmesi ile kiralanarak, Gönül Atmaca tarafından işletilen, Seymen Mahallesi, 1617 parseldeki bakkal dükkanınn kira süresi, 31.01.2017 tarihinde sona erecek olup, kira süresinin Türk Borçlar Kanununun, 339. ve 347. maddeleri kapsamında, 1 (bir) yıllığına uzatılması ve 01.02.2017 - 31.01.2018 dönemi aylık kira bedelinin 210,00 TL'ye arttırılmasına encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
Yeni Mahalle, Kiptaş 2. Etabın üst kısmındaki yeşil alanda İsmail Küçük tarafından işletilen büfe yerinin 19/03/2017 tarihinden itibaren 2017 yılı aylık işgal harcının 450,00 TL'ye arttırılmasına encümenimizce oybirliği ile karar verildi.

AÇMA KAPAMA SAATLERİNE UYMAYAN İŞLETMELERE CEZA
Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Elemanlarınca 12/01/2017 tarih ve saat 03.45'te yapılan kontrolde; Alibey Mah. Karamustafa Cad. No: 9/C adresinde faaliyet gösteren, ve Okan E. tarafından işletilen (OKAN BÜFE ) unvanlı Büfe işletmesi ile ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğünün ilgi 16/01/2017 tarih ve 16 sayılı yazıları ile belediyemize bildirilmiştir. İşyeri hakkında, Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin 12. maddesinin (a) fıkrasının 20. bendinin “İşyerleri belediyelerin belirlemiş olduğu açma-kapama saatlerine riayet edeceklerdir” hükmüne aykırı hareketten dolayı 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32.maddesi " Yetkili makamlar tarafından adli işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye 227.00 Türk Lirası idari para cezası verilir. Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir” hükmü gereğince, adı geçen işletmeciye 227,00 TL para cezası takdir edilmesi ile bu konuda uyarılmasına encümenimizce oybirliği ile karar verildi.


Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Elemanlarınca 12/01/2017 tarih ve saat 02.45'te yapılan kontrolde; Piri Mehmet Paşa Mah. Mumhane Sok. No.10 / 3 adresinde faaliyet gösteren ve Ferhat E. tarafından işletilen (KASABA KIRAATHANESİ) unvanlı kahvehane ile ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğünün ilgi 12/01/2017 tarih ve 17 sayılı yazıları ile belediyemize bildirilmiştir. 2559 Sayılı Kanunun 6. maddesinde sayılan hükümlere aykırı olarak işletilen, “İşyerlerinin işletmecilerine 1287.00 Türk Lirası ile 2586.00 Türk Lirası arasında idarî para cezası verilir. Bu maddede belirtilen aynı fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır” hükmü gereğince; adı geçen işletmeciye, 2559 Sayılı Kanunun 6. maddesinin (b) fıkrası (açma kapama saatlerine uymamak) gereğince son bir yıl içinde ilk kez aykırı hareket ettiğinden 1.287,00 TL para cezası takdir edilmesi ile mevzuat hükümlerine uyması konusunda uyarılmasına aynı konunun tekerrürü halinde para cezası miktarının arttırılması ile yasal işlem yapılması yoluna gidilmesine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.

Haber Merkezi

 

YORUM YAP