İhsan Özkes

Kerbela Faciası

07 Aralık 2010 Salı günü 1 Muharrem’dir. 16 Aralık 2010 Perşembe günü ‘Aşure Günü’dür. ‘Kerbela Faciası’ bu münasebetle kaleme alınmıştır.
Muaviye (602 - 680) yerine oğlu Yezit’i (646 - 683) halife tayin etmişti. Muaviye’nin ölümünden sonra Yezit’in önünde tek engel Hz. Hüseyin’di. Çünkü Yezit’in halifeliğini içine sindiremeyen insanlar halife olarak Hz. Hüseyin’i istiyorlardı.
Muaviye Haşimilerin bulunduğu vilayetleri daha sıkı kontrol altında tutmak için buraların valilerini kendi akrabalarından seçiyordu. Medine ve Mekke bu bakımdan önem arz ediyordu. Yezit, Medine valisi Velid bin Utbe’den, Hz. Hüseyin’in biatini alması için emir verdi. (Velid b. Utbe, Yezit’in amcaoğludur. Zira Velid’in babası Utbe, Muaviye’nin kardeşidir.) Yezit, Hz. Hüseyin’den biat alınmasını, aksi takdirde öldürülmesini istedi. Velid, Hz. Hüseyin’den Yezit’e biat etmesini istedi. Hz. Hüseyin Yezit’e biat etmemek için valiyi oyaladı.
Üvey kardeşi Muhammed bin Hanefiyye (Hz. Ali’nin Havle binti Cafer el Hanefiyye isimli hanımından doğan oğlu, annesine nispetle Muhammed b. Hanefiyye diye isimlendirilmiştir.) gibi Hz. Hüseyin’in yakınları Hz. Hüseyin’in Hicaz (Medine-Mekke)’yi terk etmemesini, Mekke’yi de terk etmek zorunda kalırsa Yemen’e gitmesini orada da barınamazsa dağ başlarına çıkıp sükûnet sağlanıncaya kadar saklanmasını, Kufelilere güvenmemesini, Kufelilerin önce babası Ali’ye sonra Hasan’a sahip çıkmadıklarını, Yezit’in tuzağına düşeceğini söylediler.
Yezit’in tuzağının her yerde olabileceği sanki kabullenilmek istenmiyordu. Zira Hz. Hüseyin Medine’de ya Yezit’e biat edecekti ya da öldürülecekti.
 
 
Devamı 6 Aralık 2010 tarihli Hürhaber Gazetesi'nde

YORUM YAP