SOSYOLOG: Aleyna Çalış

Eşler arası iletişim sorunları

Merhaba değerli okuyucularımız, bu hafta sizler ile evlilikte eşleri birbirine bağlayan iletişim faktörünü etkileyen, farklılıkları ve olumsuz etkenleri ele alacağız.

Eş seçimi sorunu aslında, evlilik öncesi danışmayı gerektiren bir husustur. Evlenme atmosferine girmiş uygun eş seçme yetisine sahip olmalıdır. Tıpkı meslek seçimine yardım gibi, eş seçimine de yardım gerekebilir. Aslında, eş seçiminde hem akıl hem de duygunun beraberce hakim olması lazımdır.

Kadın ve erkek arasında biyolojik olarak duygusal farklılıklar olduğu ileri sürülmektedir. Kadınlar konuşma yetisini daha erken kazanmakta oldukları için duygularını açıklamada daha deneyimli olurlar. Aileler, duygular hakkında kızlarla daha fazla konuşur. Buna karşılık duygularını dile getirme konusunda teşvik görmeyen erkekler hem kendi hem de başkalarının duygusal durumları hakkında büyük ölçüde bilinçsiz olabilir. Duygusal öğrenimdeki farklılıklar farklı becerilerin oluşmasına neden olur.

Kadın ve Erkekler Arasında İletişim Farklılıkları

Kadınlar daha çok özel, erkekler daha çok genel konuşmaları tercih eder. Kadınlar kendilerini rahat hissettikleri, kadınların bulunduğu mekanlarda, ev ortamlarında, telefon konuşmalarında rahattırlar, erkekler ise toplantı ve kalabalık mekanlarda rahat konuşurlar. Kadınlar duygusal içerikli mesajları erkeklere göre daha sık kullanırlar. Kadınlar erkeklerden  daha fazla duygusal tepki verir ve duygusal tepki bekler. Erkekler daha fazla bilgi içeren, duygusal olmayan tepkiler verir, pratik, yapıcı, mantıksal tepkiler bekler. Tartışmalarda kadınlar daha fazla olumsuz duygu gösterir, karşısındakini ikna için kişisel özelliklere yönelik saldırıda bulunabilir. Kadınlar için ilişkiyle ilgili en önemli öge ‘iyi iletişim' hissidir. Kadınlar duygusal işaretleri okumakta, duygularını ifade etmekte ve iletmekte ustalaşırken, erkekler incinebilirlik, suçluluk, korku, acı gibi duygularını en aza indirmekte ustalaşabilirler.

İlişkilerinde Sorun Yaşayan Çiftlerdeki İletişim Biçimlerindeki Sorunlar:

-Sözsüz iletişim biçimlerini çoğunlukla olumsuz algılarlar.

-Sorun çözmeye daha az yatkındırlar.

-Sözsüz davranışlar daha fazladır.

-Daha fazla olumsuz karşılık verirler.

-Eşlerinden daha fazla şikayet eder, eleştirir, sesini yükseltir, alaycı ifadeler kullanırlar.

-İki taraf da dinlendiğini ve önemsendiğini düşünmeyip savunmacı yaklaşır.

-Konunun dışına çıkarlar çözüm üretmezler.

-Yanıt vermeden aldırmaz görünürler.

-Alttan almaya çalışmazlar, kızgın ve suskun dururlar.

-Akıl okumaya, küçük düşürmeye çalışır, sürekli söz keser, karşı saldırıya geçer, eşini analiz ederler.

Unutmayalım ki; insanları geçimsiz yapan ‘sevgisizlik', birbirine düşman eden ‘iletişimsizlik', güzellikten yana ne varsa yok eden ‘ilgisizlik'tir.

YORUM YAP