Encümenin Ağustos gündemi

Encümenin Ağustos gündemi

26.08.2016 12:14:04

4 Ağustos 2016 tarihinde Özcan Işıklar Başkanlığında toplanan Silivri Belediyesi Encümeni kira artışları, vatandaşların bireysel talepleri, imar cezaları, işgal harcı artışları ve tescil konularını karara bağladı.

Silivri Belediye Encümenin 4 Ağustos tarihli oturumunda görüşüp oybirliği ile kararlaştırdığı konular şöyle:

ZOSİMOVA'YA PARA CEZASI
Silivri İlçesi, Gümüşyaka Mahallesi yazılı yerde mahallen yapılan inceleme neticesinde onaylı mimari projesine aykırı olarak giriş sahanlık altının kapatılarak kullanım alanına dahil edildiği, kısmen üzerinin açık olması gereken balkon üzerinin kapatıldığı tespit edilerek, 29/07/2016 tarih ve 2016/6-12 sayılı yeni yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince; toplam 9,32 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca III. sınıf, B grubuna girdiği ve her bir m² için 31,614236 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak toplam 790,36 TL'nin; 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre Galina İnnokentievna Zosimova'ya 790,36 TL para cezasının tayinine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.

YILMAZ'A PARA CEZASI
Silivri İlçesi, Ortaköy Mahallesi 670 ada 5 parsel yazılı yere mahallen yapılan kontrolde; Bilginer YILMAZ tarafından kaçak ve ruhsatsız 7x3 metre ebatlarında konteyner tespit edilmiş olup, 29/07/2016 tarih ve 2016/6-10 sayılı yeni yapı tatil tutanağı tanzim edilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanununun 5940 Sayılı Kanunla değişik 42. maddesinin hükmü gereğince; toplam 21 m² alanın imara aykırılıktan etkilendiği, yapının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Tebliği uyarınca I. sınıf, A grubuna girdiği ve her bir m² için 4,742135 TL birim fiyat üzerinden ve cezai artırımları ile hesaplanarak toplam 790,36 TL'nin; 3194 sayılı İmar Kanunun 17.12.2009 tarih ve 5940 sayılı Yasa ile düzenlenen 42. Maddesine göre Bilginer YILMAZ'a 790,36 TL imar para cezasının tayinine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.

SEVAZ'A KİRA ARTIŞI
Şaban SEVAZ tarafından kiralık olarak işletilen, Değirmenköy Mahallesi, E-5 kenarı Dükkanlarından Kahvehanenin kira süresinin 1 (bir) yıllığına uzatılarak (01.08.2016 - 31.07.2017 dönemi) aylık kira bedelinin 250,00 TL'ye arttırılmasına encümenimizce oybirliği ile karar verildi.

SİLMAR MARİNA'YA KİRA ARTIŞI
Silmar Marina Restaurant Ltd. Şti. tarafından kiralık olarak işletilen, mülkiyeti Silivri Belediyesine ait, Piri Mehmet Paşa Mahallesi, 23 ada 1 parseldeki Dükkanın (Restaurant) kira süresi 31.07.2016 tarihinde sona ermiş olup, kira süresinin 1 (bir) yıllığına uzatılarak (01.08.2016 - 31.07.2017 dönemi) aylık kira bedelinin 15.000,00 TL'ye arttırılmasına encümenimizce oybirliği ile karar verildi.

ENGELLİLER ÇAY EVİ'NE İŞGAL HARCI ARTIŞI
Lions Leo Dernekleri Esen İbak Eğitim Uyg. Okulu İş Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından İlçemiz Yeni Mahalle, Gonca Sokak 1508 ada 1 parselde bulunan park alanında büfe+açık çayhane (Engelliler Çay Evi) olarak işletilen alanın 15/09/2016 tarihinden itibaren 2016 yılı aylık işgal harcının 80,00 TL.'ye arttırılmasına encümenimizce oybirliği ile karar verildi.

PAKSOY'A İŞGAL HARCI ARTIŞI
İlçemiz Değirmenköy, Fevzipaşa Mahallesi, Atatürk Caddesi No: 2 adresinde Halil PAKSOY tarafından işletilen işyerinin 01/09/2016 tarihinden itibaren 2016 yılı aylık işgal harcının 300,00 TL'ye arttırılmasına encümenimizce oybirliği ile karar verildi.

ÇALIŞ VE DEMİR ORTAKLARA İŞGAL HARCI ARTIŞI
İlçemiz Yeni Mahalle, Varnalı Caddesi yanında Özel ÇALIŞ - Serdar DEMİR ortaklığı tarafından işletilen işgal ( büfe ) yerinin 01/09/2016 tarihinden itibaren 2016 yılı aylık işgal harcının 700,00 TL'ye arttırılmasına encümenimizce oybirliği ile karar verildi.

HAMARAT'A İŞGAL HARCI ARTIŞI
İlçemiz, Değirmenköy Fevzipaşa Mahallesi, Atatürk Caddesi, Sanayi bölgesinde Ahmet HAMARAT tarafından işletilen 24 nolu işyerinin 15/09/2016 tarihinden itibaren 2016 yılı aylık işgal harcının 300,00 TL'ye arttırılmasına encümenimizce oybirliği ile karar verildi.

TURNA'YA İŞGAL HARCI ARTIŞI
İlçemiz Fevzipaşa Mahallesinde Şükriye TURNA tarafından işletilen işgaliye ( Açık Çaybahçesi ) yerinin 01/09/2016 tarihinden itibaren 2016 yılı aylık işgal harcının 450,00 TL'ye arttırılmasına encümenimizce oybirliği ile karar verildi.

HYERIM CHOI ADINA TESCİL
Silivri İlçesi, Balaban Mahallesi (Tapuda Çanta-Mimarsinan) 110 ada 6 nolu parsele ait yola terk folyesi incelenmiştir; söz konusu parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre hazırlanan 20.07.2016-635 sayılı imar durumunda konut alanında kalmaktadır. Silivri İlçesi, Balaban Mahallesi (Tapuda Çanta-Mimarsinan) 110 ada 6 nolu parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde kalmakta olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 15.ve16. maddelerine istinaden hazırlanan yola terk folyesinin oluşan durum krokisi ve beyanname sayfasında görüldüğü üzere, yüzölçümü 5031,56 m2 iken Tapu Sicil Tüzüğü gereğince yüzölçümü düzeltilmesi sonucu oluşan 5135,66 m2 yüzölçümlü ‘'tarla'' vasıflı parselin 604,99 m2 lik kısmının yol olarak kamu yararına bedelsiz terk edilmesinden sonra, folyesinde 110 ada 6 parsel olarak gösterilen 4530,67 m2 yüzölçümlü alanın arsa vasfında HYERIM CHOI adına tescil edilmesine encümenimizce oybirliği ile karar verildi.


YORUM YAP