Encümenin 30 Mart kararları

Encümenin 30 Mart kararları

27.04.2017 10:16:07

30 Mart 2017 tarihli birleşiminde toplanan Silivri Belediye Encümeni, imar denetimleri ve ihale konularını karara bağladı.

Özcan Işıklar Başkanlığında toplanan Silivri Belediye Encümeninin kararlaştırdığı imar ve ihale süreçleri şu şekilde:
SEMİZKUMLAR MAHALLESİ, 82 parsel (Yıldırımlar Sokak No: 4) yazılı yer ile ilgili 17/02/2017 tarih ve 440284 sayılı yazı ekindeki şikayet dilekçesine istinaden mahallen yapılan kontrol neticesinde Arzu E. tarafından onaylı mimari projesine aykırı olarak yapı tatil tutanağında belirtilen ölçü ve ebatta aykırı imalat yapıldığı tespit edilmiş olup, 21/02/2017 tarih ve 2017/2-3 sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden mal sahibine verilen yasal süre içinde uygun hale getirildiğine dair herhangi bir başvuruda bulunulmadığından Arzu E.'ya 2.000,00 TL para cezasının tayini ve 3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine istinaden yıkılmasına encümenimizce oybirliği ile karar verildi.

İHALE NETİCELERİ Mülkiyeti Silivri Belediyesine ait olan, ilçemiz Kadıköy Mahallesi, 2162 parseldeki Kadıköy Düğün Salonu Binası altındaki 69/B nolu dükkanın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun, 51/g maddesi uyarınca, 3 (üç) yıllığına kiraya verilmesi için encümenimiz 30/03/2017 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 10.00' da toplantı salonunda toplandı. Yukarıda belirtilen Belediye Başkanınca kiraya verilmesi için onaylanan dükkanın ihalesi ile ilgili ihale dosyası incelenmiş olup, söz konusu ihaleye ait ilan belediyemiz ilan mahalline asılmış ve ilan edilmiştir. Dükkanın yapılan ihalesine Tayfun E. katılmış olup istenilen evrakların da eksiksiz olduğu anlaşılmıştır. Katılımcı encümen huzuruna çağrılarak ihalenin şartnamesi okundu. İtirazının olmadığı, şartnamenin tüm maddelerini aynen kabul ve taahhüt ettiğini beyan ederek imzalamasından sonra ihaleye geçildi. Yapılan pazarlık sonucunda aylık muhammen kira bedeli 485,00 TL olan yerin aylık kira bedelini 500,00 TL'ye teklif veren Tayfun E.'in teklifi uygun görülerek şartnamesi gereği ihalenin adına yapılmasına encümenimizce oybirliği ile karar verildi.
***
Mülkiyeti Silivri Belediyesine ait olan, ilçemiz Çeltik Mahallesi, 2561 parseldeki 14 nolu meskenin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun, 51/g maddesi uyarınca, 3 (üç) yıllığına kiraya verilmesi için encümenimiz 30/03/2017 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 10.00' da toplantı salonunda toplandı. Yukarıda belirtilen Belediye Başkanınca kiraya verilmesi için onaylanan meskenin ihalesi ile ilgili ihale dosyası incelenmiş olup, söz konusu ihaleye ait ilan belediyemiz ilan mahalline asılmış ve ilan edilmiştir. Meskenin yapılan ihalesine Mehmet İMAMOĞLU katılmış olup istenilen evrakların da eksiksiz olduğu anlaşılmıştır. Katılımcı encümen huzuruna çağrılarak ihalenin şartnamesi okundu. İtirazının olmadığı, şartnamenin tüm maddelerini aynen kabul ve taahhüt ettiğini beyan ederek imzalamasından sonra ihaleye geçildi. Yapılan pazarlık sonucunda aylık muhammen kira bedeli 100,00 TL olan yerin aylık kira bedelini 110,00 TL'ye teklif veren Mehmet İ.U'nun teklifi uygun görülerek şartnamesi gereği ihalenin adına yapılmasına encümenimizce oybirliği ile karar verildi.

Haber Merkezi

YORUM YAP