SOSYOLOG: Aleyna Çalış

Ekonomik sıkıntılar baş gösterdiğinde aile birliği nasıl korunur?

Birçok aile için para kazanma, bütçe düzenlemesi, kaynakların kullanımı gibi konular evliliklerin başlıca çatışma konuları arasında. Ortaya çıkan ekonomik problemler iyi ele alınmadığında çiftleri boşanmaya kadar götürebiliyor.

Evliliklerde oluşan maddi problemlerin çözümü açısından engel yaratan ilk unsur; eşlerin yetişirken öğrendikleri para harcama tutumları ve paraya yüklenen anlam açısında var olan farklılıklardır. Evliliklerde gündeme gelen ekonomik sıkıntılarda bu gibi farklılıklar sebebi ile bir günah keçisi belirlemek, problemin çözümü için kısıtlayıcı bir bakış açısına girilmesine sebep oluyor. Eşlerin, paranın ilişkileri içerisinde nasıl bir rol oynadığının farkına varmalı, sorunu bir ekip halinde ele almalı ve ortaya çıkan maddi zorlukta hatalı taraf aramamalıdır. Ayrıca her iki eşin de bireysel kaynaklarını birbirlerini tamamlayıcı şekilde kullanmak için uygun yollar araştırılmalı ve soruna omuz omuza vererek çözüm aranmalıdır.

Ekonomik olarak sıkıntı yaşanan evliliklerde bireylerin psikolojileri kırılgan, kaygılı olabilmek ile birlikte yer yer öfke içerir. Özellikle erkeklerde, kalıplaşmış sosyal roller sebebi ile eşe artık yetemiyor olduğu düşünceleri hakimleşerek güçsüzlük hissi oluşabilir. Kadınlarda ise, maddi probleme odaklanmış eşin ilgisinden yoksun kalmak sıkıntıların başını çekmektedir. Bu gibi duygular yaşayan eşler, sosyal ve duygusal olarak içe kapanabilmektedir, bu da ilişkideki iletişimin zedelenmesi sebebiyle çözümün önünde çok büyük bir engel yaratır. Zor zamanlardan güçlenerek çıkan evliliklerin en önemli özelliğinin; sorunlu dönemlerde dahi iletişimlerini kuvvetli bir şekilde devam ettirebilmeleri olduğunu gözlemliyoruz. Bu sebep ile, bu gibi durumlarda eşler ortada olan ekonomik sorunla ilgili yaşadıkları bireysel hislerini eşleri ile açık bir şekilde paylaşmalıdır. Bu gibi paylaşımlar, duygusal geri çekilmenin yaratabileceği mesafeyi ortadan kaldıracağından dolayı, ilişkileri daha da kuvvetlendirir.

Evlilik iyisi ve kötüsüyle devingen bir süreçtir. Ekonomik sıkıntıları, hayatın getirdiği ve aşılabilecek zorluk dönemleri olarak görmek, çözüm bulmaya yönelik daha olumlu yaklaşmayı sağlayacaktır. Aile birliği içinde ortaya çıkan her sorun, bireylere birbirlerini tanımaları ve ilişkilerini geliştirmeleri için bir fırsattır.

YORUM YAP