Rabia YETKİN KARABULUT

Eğitimin tatili olmaz okul tatile girer

Eğitim öğrenci, aile ve eğitimcileri kapsayan bir gelişim süreci.

Ülkemizde eğitimin okul ile kısıtlandığı, insan hayatının belirli bir aşamasında başlayıp bir süre sonra da sona erdiğinde inanılan belirli bir zamanı içerdiğine dair yaygın ve bir o kadar da  yanlış bir anlayış var.
Hikayenin geçici ve sadece öğretime dayalı olarak algılanması süreç içindeki paydaşların eğitsel hatalar yapmasının temel sebebi.
Çocuklarımızın eğitimden üst seviyede verim alması için öncelikle eğitimcilerin ve ailelerin eğitim kavramını çok geniş ve doğru algılanmasına ihtiyacımız var. Ancak Doğru bir algı ile şekillenmeyi bekleyen çocuklarımıza faydalı olabiliriz.
Eğitim; doğduğumuz anda aile ile başlayan ve dünyadaki varlığımız devam ettiği sürece süren bir gelişim sürecidir. Kavramlara bakış açımız ne kadar geniş olursa, hayat alanlarımıza o kadar fazla dahil olur.
Yaşamak başlı başına bir eğitim ve gelişim yolculuğu, okul da bu yolculuğun önemli bir parçası.

*Okul çocuklarımızı akranları ile buluşturup sosyal ortam sunan, uyum ve birlikteliği eğitim ile aktaran, yaşına uygun akademik öğretimi gerçekleştiren muazzam bir alandır.

*Okul hiç bir ailenin çocuğuna sunamayacağı imkanları birleştirmiş bir doğal laboratuvardır.
Bu sebeple aileler okullarımızı ve eğitimcilerimizi hak ettiği değeri verdikleri bir konuma almalı. Ortak paydanın çocuk olduğunu düşünerek eğitim süreçlerine destek olmalıdır. İşte bu destek süreci yazının başında değindiğim eğitimi doğru algılama ile ilgili, eğitimde ailenin payına düşen büyükçe bir pay var.
Eğitim, çocuğumuzun yetenek ve ilgileri ölçüsünde hayatını kolaylaştıracak becerileri kazanması, kazandığı bu beceriler ile hayat şartlarını oluşturacak mesleğe ulaşmasını çocuğun kendi emeği, ailenin çocuğu tanıyarak rehberlik etmesi ve eğitimcilerin teknik desteğiyle sağlayacak bir sistemdir. Dolayısıyla eğitim yaygın bir süreçtir, okulda, evde, sosyal ve toplumsal hayatta kısacası bulunduğumuz her ortamda devam eder.

EĞİTİMİN TATİLİ OLMAZ…

Okul tatil olur ama eğitim hayatın her alanında varlığını sürdürür.
Çocuklarımızın hayatının kendisine uygun olarak şekillenmesi için, aile eğitimi, toplumsal ve sosyal eğitim iç içedir. Bu mantık ile çocuğuna destek olan aileler, ailelerinin yaklaşımına uyum sağlayan çocuklar okulların da en güçlü destekçileridir.
Şimdi , "Tatil oldu hadi bakalım her şeye bir ara verelim canımız ne isterse yapalım, bilgisayar başında kalakalalım, gece yatmayalım gündüz kalkmayalım…" rüzgarına kapılmayan, kişisel gelişimlerini ve eğitimlerini besleyecek yeni öğrenmeler sağlayacak faaliyetleri tatiline ekleyen öğrenciler ve bunu destekleyen ailelerin farkı olacaktır.

Rabia Yetkin Karabulut
Eğitim Yöneticisi Öğrenci&Ebeveyn Koçu
Kişisel&Kurumsal Gelişim Uzmanı

YORUM YAP