Doğay Özer: Tarım arazileri istimlak tehdidi altında

Doğay Özer: Tarım arazileri istimlak tehdidi altında

8.12.2023 17:10:01

Acele bir kamulaştırma kararı ile Kadıköy'de yüzlerce dönüm tarım arazisi onlarca rüzgar gülüne evsahipliği yapmaya hazırlanırken, itiraz sesleri yükselmeye, uyarılar gelmeye devam ediyor.

Doğay Özer (şu an CHP Silivri Belediye Başkan Aday Adayı) 5 Eylül 2023 tarihinde Silivri Belediyesi'ne başvuruda bulunarak son zamanlarda gündemden düşmeyen Rüzgar Gülleri ile ilgili Kadıköy'de yaşanan durumu aktardı.
ÖZER: TARIMSAL ARAZİLER RÜZGAR TRİBÜNLERİ YAPILMASI AMACIYLA İSTİMLAK EDİLME TEHDİDİ ALTINDA
Özer'in Silivri Belediyesi'ne sunduğu, “Silivri ilçesinde tarımsal alanlar üzerine yapılmak istenen rüzgar tribünleri ve bunun için kamulaştırma çalışmaları hakkında”ki dilekçe aynen şu şekilde: “Silivri ilçesi tarımsal üretim için önemli bir bölge olup, bu alanda faaliyet gösteren çiftçilerimiz ekonomimize büyük katkı sağlamaktadır. Ancak son zamanlarda tarımsal arazilerin rüzgar tribünleri yapılması amacıyla istimlak edilme tehdidi altında olduğunu aileme ait arazilerin kamulaştırma talepleri tebliği vasıtasıyla öğrenmiş bulunmaktayım. Bu durum, hem çevresel hem de tarım alanlarımıza ait tüm bileşenler için ciddi bir endişe kaynağı oluşturmaktadır.
Bilindiği üzere rüzgar tribünleri; Tarım Pratiği ve Potansiyelini azaltarak tarımsal arazi kullanımını kısıtlamakta, arazinin değerini kaybettirmekte, yerel düzenlemelere uyum sağlamamakta, iklim ve hava koşullarını etkilemekte, kuş ve yaban hayatını etkilemekte, çıkardığı ses ve görüntüden dolayı yaşam kalitesini etkilemektedir.
“TARIM ARAZİLERİNİN RÜZGAR TRİBÜNLERİ YAPILMASI AMACIYLA İSTİMLAK EDİLMESİ İLÇEMİZ VE YEREL EKONOMİ ÜZERİNDE ÖNEMLİ SONUÇLAR DOĞURABİLİR”
Tarım arazilerinin rüzgar tribünleri yapılması amacıyla istimlak edilmesi, çevresel etkileri, toprak verimliliği, su kaynaklarının sürdürülebilirliği, deprem gibi afetin İstanbul'da yaşanma ihtimali ve bu ihtimal doğrultusunda en değerli kendi kendine yetebilen (Su, gıda, barınma)alanlarından biri olan ilçemiz ve yerel ekonomi üzerinde önemli sonuçlar doğurabilir. Ayrıca, Silivri ilçesinin tarım alanlarına ve gelecek nesillere yönelik sürdürülebilirlik taahhüdü ile bu konuda gerekli adımları atılması arazisi sahiplerinin hakları ve bilgilendirilmesi de büyük önem taşımaktadır.
“MECLİS KOMİSYONU KURULMASINI KAMU YARARINADIR”
Bu nedenle, Silivri ilçesinde rüzgar tribünleri yapılma amacıyla tarım arazilerinin istimlak edilmesini incelemek üzere bir meclis komisyonu kurulmasını ve belediye tarafından görevlendirilecek bir avukatın, tarım arazisi sahiplerinin haklarını korumak, mahallelerde bu arazilere komşu olan arazi sahiplerine bilgi vermek ve onları bilgilendirmek için çalışmalara başlamasının kamu yararınadır.
Bu komisyonun kurulması ve avukatın görevlendirilmesi, hem tarım arazisi sahiplerinin haklarını korumak hem de çevresel sürdürülebilirliği sağlamak için atılması gereken önemli adımdır.
Bölgemizdeki rüzgar tribünlerinin konumları, sayıları, arasındaki mesafeleri, bilimsel normlara uygunluğu, planlanan yerleşim alanlarına ve yaban hayatına etkileri bütüncül olarak değerlendirebilecek; imar planlarına, su kaynaklarına, ulaşım ve barınma ile birlikte tarımsal kalkınma ve üretim bileşenleri ile ilçemizin ve ilimizin sosyo-ekonomik etkilerinin belediyemizce hızlıca değerlendirebilecek ve gerekli kurum kuruluşlar ile ortak akıl ile çalışacak yetki ve yeteneklere sahip olması sebebiyle değerlendirilmesi hususunda gereğinin yapılmasını arz ederim.”
SİLİVRİ BELEDİYESİ'NİN YANTI
Doğay Özer'in dilekçesine Silivri Belediyesi'nin 22 Eylül 2023 tarihli yanıtı ise şöyle:
“İlgi başvurunuz ile Silivri İlçesi genelinde yapılmak istenen rüzgar enerji santrallerine ait türbinlerin, tarım arazilerinin üzerinde kamulaştırma yapılarak kurulmak istendiği, kendi parselinizde de türbin yeri için kamulaştırma talebi olduğu, türbinlerin tarım potansiyelini azaltarak tarımsal arazi kullanımını kısıtladığı, arazinin değerini kaybettirdiği, yerel düzenlemelere uyum sağlayamadığı, iklim ve hava koşulları ile kuş ve yaban hayatını etkilediği, çıkardığı ses ve görüntüden dolayı yaşam kalitesini etkilediği, tarım arazilerindeki türbinlerin çevresel etkileri, toprak verimliliği, su kaynaklarının sürdürülebilirliği, deprem gibi afetin İstanbul'da yaşanma ihtimali ve bu ihtimal doğrultusunda en değerli kendi kendine yetebilen (su, gıda, barınma) alanlarından biri olan ilçemizi ve yerel ekonomi üzerinde önemli sonuçlar doğuracağı bahsiyle; Silivri İlçesindeki rüzgar enerji santrallerine ait türbinlerin yapılma amacıyla tarım arazilerinin istimlak edilmesini incelemek üzere bir meclis komisyonu kurulması ve belediye tarafından görevlendirilecek bir avukatın, tarım arazisi sahiplerinin haklarını korumak, mahallelerde bu arazilere komşu olan arazi sahiplerine bilgi vermek ve onları bilgilendirmek için çalışmalar yapması ve türbinlerin etkileri ile ilgili olarak diğer kurum ve kuruluşlar ile ortak akıl ile değerlendirmeler yapılması talep edilmektedir.
Rüzgar enerji santrallerinin (RES) kurulabilmesi için öncelikle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'dan ön lisans ve sonrasında da lisans alınması gerekmekte olup; lisans işlemlerinin tamamlanmasından sonra RES projelerinin ilgilileri tarafından 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve/veya değişikliği ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve/veya değişikliği hazırlatılmaktadır. Hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları, genellikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmaktadır. İmar planlarının onayı öncesi ilgili kamu kurum ve kuruluşlar ile Belediyelerden de görüş talep edilmekte olup; bu aşamada türbin yerleri ile ilgili incelemeler yapılarak olumlu veya olumsuz görüşümüz ilgili kuruma iletilmektedir. Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan imar planları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yasada belirtilen alanlarda askıya çıkartılarak ilan edilmekte ve Belediyemize de imar planlarının onaylı birer nüshası gönderilmektedir.
RES projeleri ile ilgili olarak izin veren ve bu izin kapsamında hazırlanan imar planlarının da onaylayan kurumlara görüş beyanımız dışında müdahale edilebilmemizin mümkün olmadığı hususunda, bilgilerinize rica ederim.”
“ARNAVUTKÖY'DEKİ PROJELER HAVALİMANI SEBEBİYLE ÇATALCA VE SİLİVRİ'YE AKTARILDI” İDDİASI
Silivri Belediyesinden adeta “Mevzuat belli”, “müdahale edebilmemiz mümkün değil” şeklindeki yanıt üzerine Ankara düzeyinde konuyu araştırdığını belirten Doğay, “Edindiğim bilgiye göre RES'lerin hızlı kamulaştırma sebeplerinden en önemlisi Arnavutköy'deki projelerin havalimanı sebebiyle Çatalca ve Silivri'ye aktarılmak zorunda olması” dedi.
CHP HUKUKİ DESTEK İÇİN KADIKÖY'DEYDİ
Eylül 2023 tarihlerinde CHP Silivri İlçe Örgütü konu hakkında uzman avukatları ile Kadıköy'de halk toplantısı düzenleyerek vatandaşlarla bir araya geldiler. Burada yaptığı konuşmada dönemin CHP İlçe Başkanı şu an CHP Parti Meclis Üyesi ve Genel Sekreter Yardımcısı Berker Esen, “Hükümetin, ülkemizin enerji ihtiyacını karşılayabilmek için doğal ve yenilenebilir enerjiden yana adımlar atmasını doğru bulduğumuzu belirtmek istiyoruz lakin deyim yerindeyse adam ekilse çıkacak Kadıköy'ün değerli ve verimli tarım arazilerine, bu rüzgar güllerini kurarak bu değerli toprakların verimliliğini bitirmesine ve Kadıköylü çiftçilerimizi mağdur duruma düşürmesine karşı olduğumuzu belirtmek istiyoruz..." dedi.

Sevginar SALİ

YORUM YAP