Aralık Ayı Meclisi görüşüldü

Aralık Ayı Meclisi görüşüldü

13.12.2016 10:27:52

Silivri Belediye Meclisi'nin Aralık Ayı Meclis Toplantısı'nın II. Birleşiminin I. Oturumunda komisyonlara havale edilen 4 gündem maddesinin tümü oybirliği ile karara bağlandı.

Belediye Meclisinin 9 Aralık 2016 tarihine rastlayan Aralık ayı toplantısının II. Birleşiminin I. Oturumu, Özcan Işıklar Başkanlığında Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Mustafa Saral, Osman Umuç, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Saadet Gencoğlu, Zafer Bıyıklı, Ünal Doğrul ve Doruk Bulut mazeret belirterek toplantıya katılmadı.

KOMİSYON GÖRÜŞLERİ KARARLAŞTIRILDI


Meclis toplantısında görüşülen gündem maddeleri şu şekilde;


1-Silivri Merkez Kentsel Sit Alanı ve Selymbria Antik Kenti Nekropolü III. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.


Komisyon Görüşü:
Belediye Meclisimizin 11.09.2015 tarih ve 82 sayılı kararı ile uygun bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2016 tarih ve 363 sayılı kararı ile kabul edilen “Silivri Merkez Kentsel Sit Alanı ve Selymbria Antik Kenti Nekropolü III Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı”nın İstanbul I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27.10.2016 tarih ve 2098 sayılı kararı gereğince yapılan değişiklikler Komisyon tarafından uygun görülmüştür.


2-İlçemiz mahallelerindeki mezarlıkların İBB'ye devri ile ilgili Çeltik Mahallesi 2703 parsel mezarlık alanında kalmadığından söz konusu parsel devrinin iptal edilmesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.


Komisyon Görüşü:
Silivri Belediye Meclisi'nin 05/12/2016 tarihli toplantısında, Hukuk Komisyonuna havale edilen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak Yönetim Daire Başkanlığı Kamulaştırma Müdürlüğü'nün 25.02.2016 tarihli ve 36981 sayılı ilgili(a) sayılı yazılarında, İ.B.B Emlak Yönetim Daire Başkanlığı Emlak Müdürlüğü'nün ilgili sayılı yazısı ile 6360 sayılı kanun kapsamında Mahalle ve parsellerde kayıtlı taşınmazların İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na devri, Silivri Belediye Meclisi 06.05.2016 tarih ve 51 nolu kararı ile uygun görülmüştür. Silivri Belediye Meclisi'nin 06.05.2016 tarih ve 51 nolu kararı ile Devri yapılmasına karar verilen parsellerden Çeltik Mahallesi, 2703 parsel sayılı taşınmaz, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında Mezarlık alanında kalmadığı ve parsel üzerinde Kiralık dükkanların olduğundan Çeltik Mahallesi 2703 parsel için devir işleminin iptal edilmesi Komisyon tarafından uygun görülmüştür.


3-Veteriner İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği revizesi ile ilgili Hukuk Komisyonu raporunun görüşülmesi.


Komisyon Görüşü:
Silivri Belediye Meclisi'nin 05.12.2016 tarihli toplantısında Hukuk Komisyonuna havale edilen, Silivri Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nce revize edilerek hazırlanan aşağıda toplam 22 maddeden ibaret olan, Silivri Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/m maddesi gereğince onaylanması hususu Hukuk Komisyonunca oybirliği ile uygun görülmüştür.


4-Silivri Belediyesi'nin ortağı olduğu Kentyol A.Ş.'nin sermaye artışı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.


Komisyon Görüşü:
Denetimimizin zorluğu hukuki ve idari sorumluluğun tüm hissedarları kapsamı sebebiyle Büyük pay sahibi olan Kent-Yol A.Ş.'de kayıtlı bulunan sermaye payımızın belediyeye yatırılarak, Büyük Pay Sahibi olan Şişli Belediye Başkanlığına devri Komisyon tarafından oy birliği ile kabul edilmiştir.


Haber:
Hazal BAŞARAN


YORUM YAP